Uczestnictwo w krajowej sieci innowacyjności szansą przedsiębiorstw Warmii i Mazur - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Uczestnictwo w krajowej sieci innowacyjności szansą przedsiębiorstw Warmii i Mazur

Uczestnictwo w krajowej sieci innowacyjności szansą przedsiębiorstw Warmii i Mazur

Tytuł Projektu „Uczestnictwo w krajowej sieci innowacyjności szansą przedsiębiorstw Warmii i Mazur”
Finansowanie Działanie 1.1.2 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” (SPO WKP) na lata 2004 – 2006
Okres realizacji marzec 2005 r. – luty 2007 r.
Cel Realizując ten projekt UWM uczestniczył w tworzeniu i rozwoju ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP (STIM).
Celem projektu było zwiększenie zakresu i dostępności usług wspierających krajowy transfer wiedzy i technologii poprzez rozwój sieci ośrodków przekazu innowacji, działających w ramach europejskiej sieci Innovation Relay Centre (IRC). Sieć IRC była największą na świecie siecią ośrodków wspomagających międzynarodowy transfer technologii.
Innym założeniem projektu było między innymi przeniesienie doświadczeń międzynarodowych IRC na grunt krajowy i dostosowanie usług do warunków krajowego transferu technologii.
Ogólna charakterystyka Główną przesłanką przygotowania projektu był brak regionalnego oraz jednolitego krajowego systemu świadczenia na rzecz MŚP usług z zakresu szeroko rozumianego transferu technologii i wspierania innowacyjności. Ideą projektu STIM było właśnie zbudowanie uniwersalnej, dającej się rozszerzyć na skalę ogólnopolską, sieci dostępu do usług informacyjnych i doradczych.
Cele strategiczne STIM obejmowały m.in.:

 • stworzenie i wprowadzenie jednolitych standardów świadczenia usług na rzecz MŚP;
 • świadczenie specjalistycznych usług doradczych oraz działania informacyjno-promocyjne z zakresu innowacyjności i transferu technologii na rzecz MŚP.

Dostęp do usług świadczonych w ramach sieci STIM był bezpłatny. Sieć STIM tworzyło poza UWM osiem ośrodków: WOTT Białystok, GAPP Katowice, CTT PK Kraków, PPNT Poznań, CTT RARR Rzeszów, PPNT Poznań, OPI Warszawa, UOTT Warszawa, WCTT Wrocław.

Rezultaty realizacji Dzięki realizacji projektu możliwe było wprowadzenie sieciowych usług obejmujących: audyty technologiczne, kojarzenie dostawców i odbiorców technologii, doradzanie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i licencjonowania, komercjalizację technologii, wspieranie negocjacji transferu technologii oraz pozyskiwanie finansowania transakcji transferu technologii. W tym celu organizowano specjalistyczne konferencje konsultantów, służące wymianie najlepszych doświadczeń i praktyk transferu technologii.
Realizacja projektu przyniosła wymierne efekty:

 • utworzono i wyposażono biuro obsługi, działające w UWM oraz zatrudniono konsultantów;
 • opracowano i wdrożono ogólnopolski standard obsługi przedsiębiorcy;
 • zdefiniowano pięć nowych usług świadczonych przez ośrodek;
 • przeznaczono 1852 godziny na indywidualne konsultacje w MŚP;
 • zorganizowano pięć konferencji;
 • wykonano siedemnaście zleceń poszukiwania partnera handlowego dla klienta;
 • osiem audytów technologicznych;
 • obsłużono 231 firm;
 • doprowadzono do podpisania umowy krajowego transferu technologii;
 • przygotowano ośrodek do procedury aplikacyjnej do Krajowej Sieci Innowacji przy Krajowym Systemie Usług Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Kontakt Kierownik projektu – Wojciech Samulowski
Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00, e-mail: w.samulowski@uwm.edu.pl
 

Szczegółowe informacje o projekcie:
Anna Kamińska-Bisior
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00, e-mail: anna.kaminska@uwm.edu.pl

 

Pobierz specyfikację projektu – wersja DOC.
Pobierz specyfikację projektu – wersja PDF.

Dodaj komentarz odnośnie: Uczestnictwo w krajowej sieci innowacyjności szansą przedsiębiorstw Warmii i Mazur

You must be logged in to post a comment.