Regionalny transfer wiedzy UWM - staże pracowników i absolwentów w firmach - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w firmach

Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w firmach

Tytuł Projektu „Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w firmach”
Finansowanie Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
Okres realizacji czerwiec 2005 r.- listopad 2006 r.
Cel Projekt zakładał organizację staży dla 80 pracowników naukowych oraz zajmujących się transferem wiedzy i innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz 120 absolwentów UWM nie zarejestrowanych jako bezrobotni.
Podstawowym celem przedsięwzięcia było zwiększenie konkurencyjności firm oraz potencjału i zdolności przedsiębiorstw do absorpcji nowych technologii i rozwiązań  organizacyjnych. Poprzez realizację projektu założono także rozpoznanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do współpracy ze sferą badawczo-rozwojową.
Ogólna charakterystyka W ramach projektu organizowane były miesięczne staże dla pracowników oraz 3-miesięczne staże dla absolwentów, które odbywały się w przedsiębiorstwach działających głównie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, ale w projekcie wzięły udział również podmioty gospodarcze z terenu całego kraju.
Projekt zakładał po każdym rozliczonym miesiącu stażu wypłatę dodatku stażowego (526 PLN brutto) dla każdego uczestniczącego w projekcie absolwenta UWM. Każdemu uczestnikowi projektu (tj. absolwentom i pracownikom naukowym) wydawano także zaświadczenie o odbyciu stażu. Ponadto jeżeli staż był realizowany poza miejscem zamieszkania stażysty refundacji podlegały także koszty zakwaterowania i wyżywienia w miejscu odbywania stażu oraz koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki i z powrotem.
Rezultaty realizacji W projekcie udział wzięło 122 absolwentów UWM nie zarejestrowanych jako bezrobotni oraz 76 pracowników naukowych i zajmujących się transferem wiedzy i innowacji Uniwersytetu.
Ponadto realizacja przedsięwzięcia miała przyczynić się do uzyskania zatrudnienia przez 15 stażystów. W wyniku odbycia stażu pracę znalazło 24 absolwentów i 1 pracownik Uniwersytetu.
Dodatkowo projekt zakładał, wdrożenie w przedsiębiorstwie z inicjatywy stażystów 15 innowacji. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na wdrożenie ponad 270 innowacji organizacyjnych, technicznych i technologicznych w firmach, w których stażyści odbywali staż.
W ramach projektu przygotowano także publikację „Wybrane rezultaty staży pracowników naukowych oraz absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwach”, w której przedstawiono krótkie opisy 29 z ww. ponad 270 innowacji, które z inicjatywy stażystów zostały wdrożone w przedsiębiorstwach uczestniczących w przedsięwzięciu.
Kontakt Kierownik projektu – dr hab. Barbara Golińska, prof. UWM
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki UWM

 
Szczegółowe informacje o projekcie:
Anna Kamińska-Bisior, Magdalena Ben-Rynkiewicz
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
tel. 089 523 39 00, e-mail: anna.kaminska@uwm.edu.pl
tel. 089 523 43 00, e-mail:m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl

 

Pobierz specyfikację projektu -wersja DOC.
Pobierz specyfikację projektu -wersja PDF.

Dodaj komentarz odnośnie: Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w firmach

You must be logged in to post a comment.