W kierunku rozwoju przedsiębiorczości - UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane projekty » Zrealizowane » W kierunku rozwoju przedsiębiorczości – UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur

W kierunku rozwoju przedsiębiorczości – UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur

Tytuł projektu W kierunku rozwoju przedsiębiorczości -  UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur
Finansowanie Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”
Okres realizacji 01/12/2009 – 31/07/2011
Cel Celem projektu jest stworzenie efektywnych mechanizmów wspierających działania związane z zarządzaniem własnością intelektualną i ochroną prawną dóbr intelektualnych powstających na UWM, a także przygotowanie UWM do świadczenia usług informacyjnych i doradczych w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz zarządzania własnością intelektualną i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w procesach komercjalizacyjnych.
Ogólna charakterystyka W ramach realizacji projektu zakłada się opracowanie zestawu regulaminów zarządzania własnością intelektualną i ochroną prawną dóbr intelektualnych na UWM: regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej na UWM oraz regulaminu tworzenia przedsiębiorstw typu spin-off. Po opracowaniu w/w regulaminów powstanie przewodnik stanowiący wyciąg z przygotowanych regulaminów z przystępnym opisem wypracowanych zasad.

Zorganizowany zostanie cykl 16 spotkań informacyjno-szkoleniowych z pracownikami UWM w celu poinformowania ich o wprowadzeniu nowych zasad, a także wydana zostanie broszura informacyjna zawierająca skrócony opis nowopowstałych regulacji. Ponadto w ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleń z zakresu transferu i komercjalizacji wyników prac naukowych dla 60 pracowników naukowych UWM. Szkolenia będą się odbywać w 2 edycjach w cyklu wyjazdowym. Jedna edycja obejmie 2 3-dniowe zjazdy w systemie weekendowym.

Przeprowadzona zostanie również akcja promująca możliwości komercjalizacji innowacyjnych technologii opracowanych na UWM mająca na celu wzmocnienie świadomości przedsiębiorców nt. możliwości korzystania z innowacyjnych rozwiązań powstających na UWM. Akcja zakłada wydanie katalogu ofert technologiczno-usługowych zgromadzonych w bazie CIiTT (www.oferty.uwm.edu.pl), który rozpowszechniany będzie wśród przedstawicieli gospodarki regionu. Ponadto zakłada się opublikowanie cyklu 5 artykułów w prasie lokalnej, 5 artykułów w „Wiadomościach Uniwersyteckich”, 1 audycję radiową w lokalnym Radio Olsztyn i 9 debat w uniwersyteckim Radio UWM FM nt. możliwości zwiększenia wykorzystania wiedzy i osiągnięć nauki Uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorstw Warmii i Mazur oraz prezentujących przykłady rozwiązań technologicznych opracowanych na UWM, które znalazły swoje praktyczne zastosowanie w gospodarce.

Realizacja projektu zakłada również rozwój kwalifikacji pracowników CIiTT poprzez ich udział w szkoleniach z zakresu transferu wiedzy i technologii, a także udział 2 osób w studiach podyplomowych.

Kontakt Magdalena Ben-Rynkiewicz tel. (89) 523 43 00, e-mail: m.ben-rynkiewicz@uwm.edu.pl

Dodaj komentarz odnośnie: W kierunku rozwoju przedsiębiorczości – UWM w Olsztynie na rzecz stymulowania komercjalizacji badań naukowych w regionie Warmii i Mazur

You must be logged in to post a comment.