WZNOWIENIE REKRUTACJI NA STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WARMII I MAZUR !!! - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » WZNOWIENIE REKRUTACJI NA STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WARMII I MAZUR !!!

WZNOWIENIE REKRUTACJI NA STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WARMII I MAZUR !!!

WZNOWIENIE REKRUTACJI NA STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WARMII I MAZUR !!!

WZNOWIENIE REKRUTACJI NA STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WARMII I MAZUR !!!

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie do udziału w stażach w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur zostaje wznowiona z dniem 02 kwietnia 2013 r. i potrwa do 30 kwietnia 2013 r.

UWAGA !!!

 Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc na staże przeznaczonych dla mężczyzn rekrutacja otwarta jest wyłącznie dla kobiet – pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie.

 Jednocześnie, również z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, nabór nie obejmuje możliwości aplikacji o przyznanie szkolenia praktycznego w Przedsiębiorstwie Przyjmującym na Staż. 

Staże to szansa na zwiększenie transferu wiedzy UWM do regionalnych MŚP i zdolności przedsiębiorstw Warmii  i Mazur do korzystania z potencjału naukowego Uniwersytetu przy przygotowywaniu wdrożeń innowacji.

Wymierną korzyścią staży jest wypracowanie przez każdego stażystę propozycji innowacyjnego rozwiązania zgodnego z potrzebami regionalnych MŚP przyjmujących na staże naukowców UWM.

Staże naukowców Uniwersytetu w regionalnych MŚP trwają od 3 do maks. 6 m-cy (ogółem 504 godziny).

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do naukowców UWM reprezentujących dyscypliny naukowe z potencjałem wdrożeniowym (tj. zgodnie z klasyfikacją OECD: nauki przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, ekonomię i zarządzanie) oraz regionalnych MŚP prowadzących działalność gospodarczą w branżach strategicznych dla rozwoju Warmii i Mazur (tj. spożywczej, ICT, meblarskiej, turystycznej).

W ramach udziału w projekcie każdemu stażyście zapewniane jest wsparcie organizacyjno-merytoryczne opiekuna w miejscu realizacji stażu oraz dodatek stażowy za cały okres stażu w wysokości 9 046,80 zł. Dodatek stażowy wypłacany jest uczestnikom projektu w transzach, w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stażu jest złożenie, w terminie do 30 kwietnia 2013 r. do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie (Olsztyn-Kortowo, ul. Prawocheńskiego 4) w wersji papierowej kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line.

Dokumenty rekrutacyjne (pobierz) Pracownika Naukowego i Przedsiębiorstwa Przyjmującego na Staż składane są przez Pracownika Naukowego. 

Więcej informacji o zasadach rekrutacji oraz warunkach odbywania i rozliczania staży w Regulaminie (pobierz)

Pytania: sis@uwm.edu.pl, tel.: 89 523 43 00, 89 523 38 00

Zapraszamy !!!

Staże i szkolenia praktyczne organizowane są przez CIiTT UWM w ramach projektu pt. „SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Dodaj komentarz odnośnie: WZNOWIENIE REKRUTACJI NA STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH WARMII I MAZUR !!!

You must be logged in to post a comment.