REKRUTACJA CZŁONKÓW KOMISJI STAŻOWEJ - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » REKRUTACJA CZŁONKÓW KOMISJI STAŻOWEJ

REKRUTACJA CZŁONKÓW KOMISJI STAŻOWEJ

REKRUTACJA CZŁONKÓW KOMISJI STAŻOWEJ

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do udziału w pracach Komisji Stażowej w ramach projektu pt. „SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Członkowie Komisji Stażowej rekrutowani będą spośród pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jednostek naukowych i uczelni z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:

  • posiadających stopień  doktora habilitowanego lub tytuł profesora,
  • posiadających doświadczenia wdrożeniowe wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej,
  • reprezentujących dziedziny nauki i dyscypliny naukowe z potencjałem wdrożeniowym, tj. zgodnie z klasyfikacją OECD nauki przyrodnicze, inżynieryjno-techniczne oraz ekonomię i biznes.

Zadaniem Komisji Stażowej będzie ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych na staż:

  • w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur złożonych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie reprezentujących dziedziny nauki i dyscypliny naukowe z potencjałem wdrożeniowym, tj. zgodnie z klasyfikacją OECD nauki przyrodnicze, inżynieryjno-techniczne oraz ekonomię i biznes.
  • w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie złożonych przez pracowników przedsiębiorstw Warmii i Mazur, które to firmy prowadzą działalność gospodarczą w branżach strategicznych dla rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego, tj. spożywczej, ICT, meblarskiej, turystycznej.

Ocena złożonych aplikacji będzie się odbywała na podstawie Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego oraz Regulaminu organizacji staży i szkoleń praktycznych pracowników przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Celem głównym projektu pt. „SIS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR” jest wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami służące rozwojowi gospodarki Warmii i Mazur przez realizację do czerwca 2014 r. programu stażowo-szkoleniowego, którym objętych zostanie 50 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UWM w Olsztynie i 10 pracowników regionalnych MŚP związanych z strategicznymi branżami wg Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Członkowie Komisji Stażowej  otrzymają wynagrodzenie za dokonaną ocenę merytoryczną przydzielonych im formularzy zgłoszeniowych na staż (200 zł/wniosek).

Ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych  na staże planowana jest od 06 do 20 lutego 2013 r.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach Komisji Stażowej w ramach projektu pt. „SiS WiM – STAŻE i SZKOLENIA praktyczne dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw WARMII i MAZUR” uprzejmie prosimy o wypełnienie w terminie do dnia 31.01.2013 r.  ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI STAŻOWEJ  i  dostarczenie  do siedziby Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 4;10-957 Olsztyn

 

Formularz udziału w pracach Komisji Stażowej

FORMULARZ UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI STAŻOWEJ prosimy drukować w kolorze !!!

 

KONTAKT

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

tel. 89 523 38 00, 89 523 43 00

E-mail:  sis@uwm.edu.pl

 

Dodaj komentarz odnośnie: REKRUTACJA CZŁONKÓW KOMISJI STAŻOWEJ

You must be logged in to post a comment.