Usługi - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn

Usługi

Opinia o innowacyjności

Opinia o innowacyjności to niezależna ocena wybranej technologii planowanej do wdrożenia. Opinia o innowacyjności jest potwierdzeniem zastosowania nowoczesnej (innowacyjnej) technologii, której wprowadzenie wiąże się z powstaniem nowego produktu lub procesu. Unia Europejska, silnie promuje innowacyjność i transfer technologii. W związku z tym, starając się o uzyskanie dofinansowania z funduszy unijnych należy liczyć się z obowiązkiem dołączenia do wniosku opinii o innowacyjności właśnie. „Ważną” opinię o innowacyjności mogą wydawać jedynie jednostki do tego upoważnione. Potrzebujesz opinii? Poszukujesz ekspertów, którzy przygotują opinię? Chętnie wykonamy to zadanie oszczędzając czas i wysiłek przedsiębiorców.
W celu zlecenia przygotowania opinii prosimy o kontakt e-mailowy.

Audyt technologiczny

Audyt technologiczny to usługa doradcza wykonywana przez specjalistów w wybranej dziedzinie. W przypadku potrzeby modernizacji procesu technologicznego, koncepcji wprowadzenie innowacyjnych produktów, technologii warto poradzić się eksperta, który dzięki wiedzy i doświadczeniu udzieli wskazówek i rekomendacji do dalszego działania. Usługa doradcza jest wykonywana w siedzibie firmy i zazwyczaj trwa od 1 do kilku dni.
W celu zlecenia przeprowadzenia audytu prosimy o kontakt e-mailowy.

Ocena potencjału rynkowego technologii

W przypadku planowanego zakupu lub sprzedaży technologii warto wcześniej dokonać oceny jej potencjału rynkowego. Ocena jest podstawą oszacowania wartości technologii i pozwoli na dobór najkorzystniejszej formy transakcji. Ocena dostarcza informacji na temat możliwości zastosowania technologii, konkurencji, realnego zapotrzebowania na technologię. Mając te wszystkie informacje jako nabywcy nowej technologii możemy oszacować maksymalną cenę jako możemy zapłacić oraz oszacować przyszłe zyski. Również w przypadku planowanej sprzedaży technologii – udzielenia licencji, informacje uzyskane z oceny potencjału rynkowego technologii pozwolą nam negocjować odpowiednia cenę.
W celu zlecenia oceny prosimy o kontakt e-mailowy.

Poszukiwanie Partnera do współpracy

Jeśli przedsiębiorstwo poszukuje partnera do realizacji wspólnego przedsięwzięcia (np.: produkcja nowych wyrobów, realizacja wspólnych badań, dostawa materiałów itp.), w Centrum Innowacji i Transferu Technologii wspieramy naszych klientów w procesie rekrutacji. Nasze wsparcie obejmuje stworzenie profilu odpowiedniego partnera, poszukiwanie potencjalnych partnerów przy wykorzystaniu sieci kontaktów z instytucjami otoczenia biznesu na całym świcie oraz wsparcie podczas negocjacji warunków współpracy.

Zakres oferowanego wsparcia jest ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta.

Dodaj komentarz odnośnie: Usługi

You must be logged in to post a comment.