Szkolenia - Centrum Innowacji i Transferu Technologii Olsztyn
rss facebook e-mail
UWM Olsztyn

Szkolenia

Centrum Innowacji i Transferu Technologii organizuje szereg szkoleń o tematyce związanej z transferem i komercjalizacją wiedzy i technologii. Szkolenia adresowane są przede wszystkim do regionalnych przedsiębiorców sektora MŚP, pracowników UWM w Olsztynie i innych regionalnych jednostek naukowo-badawczych, studentów i absolwentów UWM.

CIiTT proponuje szkolenia m.in. w zakresie:

  • Metod oceny finansowej i ekonomicznej nowych technologii
  • Metod oceny potencjału rynkowego nowych technologii
  • Mechanizmów finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
  • Przepisów prawnych dot. ochrony i zarządzania własnością intelektualną
  • Zasad korzystania z patentu polskiego i europejskiego
  • Zarządzania projektami
  • Zawierania umów w transferze technologii (procedury, wzory umów, itp.)

Centrum Innowacji i Transferu Technologii podejmuje się organizacji szkoleń wg zgłoszonego zapotrzebowania.

Dodaj komentarz odnośnie: Szkolenia

You must be logged in to post a comment.