rss facebook e-mail
UWM Olsztyn
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla przędsiębiorców » Dostępne Fundusze dla Przedsiębiorców

Dostępne Fundusze dla Przedsiębiorców

  1. Ochrona wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów – w ramach dofinansowania można uzyskać środki, które pomogą uzyskać przewagę konkurencyjną. Działanie 5.4.1 PO IG – nabór trwa do końca roku 2012. Więcej informacji pod linkiem: http://poig.parp.gov.pl/index/more/27137
  2. Pierwsze wdrożenie wynalazku – w ramach dofinansowania można uzyskać środki na wdrożenie do działalności gospodarczej wynalazku objętego ochroną patentową lub zgłoszonego do ochrony patentowej.  Działanie pilotażowe PO IG – nabór będzie ogłoszony do końca II kwartału br i będzie trwać 3 miesiące. Więcej informacji pod linkiem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2103
  3. Powiązania kooperacyjne o znaczeniu ponadregionalnym – w ramach dofinansowania można uzyskać środki na organizację i zarządzanie strukturą powiązań kooperacyjnych, grup współpracujących przedsiębiorców. Działanie 5.1 PO IG – nabór wrzesień 2012 do końca grudnia 2012 r. Więcej informacji pod linkiem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/593
  4. Paszport do eksportu – w ramach dofinansowania można uzyskać środki na wsparcie wejścia firmy na nowe rynki, promocję marki. Działanie 6.1 PO IG – nabór 6-24 sierpnia 2012, 29 października – 6 listopada 2012 r. Więcej informacji pod linkiem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/596
  5. Gospodarka elektroniczna – w ramach dofinansowania można uzyskać środki na świadczenie usług drogą cyfrową oraz tworzenie produktów cyfrowych. Działanie 8.1 PO IG – nabór 23 lipca – 17 sierpnia br., 19 listopada – 14 grudnia br. Więcej informacji pod linkiem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/597
  6. Elektroniczny biznes B2B – w ramach dofinansowania można uzyskać środki na działania techniczne oraz organizacyjne prowadzące do realizacji biznesu w formie elektronicznej. Działanie 8.2 PO IG – nabór 11 czerwca – 6 lipca br., 15 października – 6 listopada br. Więcej informacji pod linkiem: http://poig.parp.gov.pl/index/index/598
  7. Badania i przygotowanie do wdrożenia – w ramach dofinansowania można uzyskać środki na przeprowadzenia badan naukowych oraz prac rozwojowych dla nowej technologii lub produktu. Projekty celowe Naczelnej Organizacji Technicznej – nabór 7 maja – 6 lipca br., 1 października – 30 listopada br. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: http://centruminnowacji.org/projekty/
  8. Ekoinnowacje – w ramach dofinansowania można uzyskać środki na projekty, które skupione są na pierwszym wdrożeniu lub powieleniu eko innowacyjnych technik, produktów, procesów lub praktyk. Środki z tego programu mają wesprzeć wprowadzenie na rynek technologii, które są już znane i przetestowane, ale ze względu na ryzyko nie zostały skomercjalizowane. W tym przypadku środki te pomagają wyeliminować ryzyko związane z wprowadzeniem tej technologii na rynek. Konkurs otwarty do 6 września br. Więcej informacji pod linkiem: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/
  9. Międzynarodowe badania – w ramach dofinansowania można uzyskać środki na prowadzenie badań w konsorcjum międzynarodowym. Konkursy są ogłaszane cyklicznie w zależności od dziedziny badań. Więcej informacji pod linkiem: http://cordis.europa.eu/home_pl.html

Dodaj komentarz odnośnie: Dostępne Fundusze dla Przedsiębiorców

You must be logged in to post a comment.