Wszystkie najnowsze informacje dotyczące przedsięwzięć Cezara na naszym koncie fb. 

https://www.facebook.com/teatrcezar

Dawno, dawno temu...

w październiku 1997 roku przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie powstał Teatr Studencki CEZAR. Obecnie funkcjonuje przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Poprzez realizację wielu działań i lokalizację w centrum miasta wpisał się w pejzaż Olsztyna. Mieści się on w nurcie teatru alternatywnego, a przede wszystkim studenckiego. W jego skład wchodzą studenci, doktoranci – amatorzy, różnych wydziałów naszej uczelni. Od samego początku teatr prowadzi Cezary Kurkowski. Jednym z naczelnych celów działalności zespołu jest rozwój i promocja kultury studenckiej. Cezar poprzez sztukę teatralną szuka różnych form wyrażania uczuć. Dużą uwagę zwraca na doskonalenie jednostki i zespołu, skupiając się na ekspresji, budowaniu wyobraźni i wrażliwości teatralnej oraz rozwoju intelektualnym. Stosowanymi środkami wyrazu są: słowo, ruch, plastyka, światło i muzyka. Jego działalność wpisuje się w dwa nurty: dydaktyczno-terapeutyczny i własnej twórczości. Na stronie internetowej młodzi ludzie piszą o sobie, że Cezar to: „spotkania, które są nie tylko doskonaleniem warsztatu teatralnego, ale stanowią również swoistą terapię – zarówno dla ciała, jak i dla ducha; to czas, kiedy zapomina się o wszystkim, skupiając uwagę na swoim ciele, wewnętrznych potrzebach i poszukuje się własnego sposobu ekspresji; to praca nad sobą, plastyką swojego ciała, a także próba zrozumienia siebie i innych; to doskonalenie swoich umiejętności, dzielenie się nimi z innymi, a także pozyskiwanie nowych doświadczeń oraz to miejsce, gdzie za pomocą ruchu i słowa buduje się nowe role, nowe płaszczyzny życia, które choć trwałe i o mocnych fundamentach, często znikają wraz ze zdjęciem maski...”.

Teatr zrealizował około 30 spektakli i instalacji teatralnych. Oprócz widowisk prezentował również wiele akcji ulicznych i działań okazjonalnych, m.in. uczestniczył w otwarciu Wydziału Humanistycznego. Swoje artystyczne pomysły przedstawiał na licznych festiwalach i przeglądach teatralnych w Polsce i zagranicą, m.in. Często­chowie, Ciechanowie, Siedlcach, Toruniu, Warszawie, Gwardijsku (Rosja) czy Halmstad (Szwecja). Zapraszany był również wielokrotnie do prowadzenia międzynarodowych warsztatów teatralnych, min. w Szwecji i Rosji. Olsztyńskiej publiczności prezentował się m.in. na Olsztyńskiej Trzydniówce Teatralnej (współtworząc tą imprezę), Studenckiej Trzydniówce Teatralnej (organizowanej przez Olsztyński Teatr Lalek), premierach studenckich w Teatrze Jaracza oraz w święto uczelni i Kortowiady. Wielokrotnie młodych aktorów mogliśmy spotkać na Olsztyńskiej Starówce i w miasteczku akademickim, m.in. podczas WOŚP-u, Światowego Dnia AIDS czy akcji Stop Przemocy. Teatr współpracował również z ośrodkiem dla osób niepełnosprawnych, gdzie prowadził zajęcia teatralne. Efektem pracy zespołu był spektakl „Siedem JA” przygotowany z myślą o widzu niepełnosprawnym.
Od 2003 roku teatr działał w trzech grupach: dramatyczno-ruchowej, tancerzy ognia i tańca, a od 2009 roku w czterech - doszedł kabaret. Każda z grup prowadzona była przez studentów, instruktorów, którzy swoje pomysły przenoszą na deski teatralne. W listopadzie 2010 roku pojawia się kolejny trzon zespołu, wychodzący poza teatr - Studencka Inicjatywa Twórcza. W marcu 2011 roku grupa ognia zawiesza swoją działalność do października, od którego już w nowym składzie ma pojawić się Projekt Kuglarstwo. Natomiast w styczniu zawiązuje się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku Grupa Studencka "Wyrwani z rzeczywistości", która podejmuje współpracę z naszym teatrem. Obecnie teatr działa w dwóch grupach: ruchowej i studenckiej inicjatywie twórczej.
W ramach działalności animacyjnej grupa prowadzi Galerię Artystyczną FOYER, która mieście się na Wydziale Nauk Społecznych. Od 2000 roku teatr jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Theatrum Orbis Terraum”, określanego również jako SOFT.
Teatr współpracuje również z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, placówkami edukacyjnymi oraz wieloma artystami, m.in. pieśniarzem Jarosławem Chojnackim.

Poniżej prezentujemy jeden z artykułów o teatrze i zrealizowane spektakle.

CEZAR rozwija skrzydła (Wiadomości Uniwersyteckie 2010)

Kilkanaście lat działania Teatru Studenckiego CEZAR na scenie kulturalnej Olsztyna to pasmo licznych działań teatralnych i parateatralnych, a przede wszystkim setki „mini aktorów” realizujących swe pasje. Cezar otrzymując w ubiegłym roku nagrodę J.M. Rektora nie spoczął na laurach, przeciwnie rozwinął skrzydła i stał się prawie „Pegazem”. Aspiracje artystyczne grupy nigdy nie ograniczały się do jednego kierunku, stąd ciągłe poszukiwania nowej drogi, alternatywy do tego co zastane i oczywiste. W jednym roku teatr eksperymentował z ogniem prezentując spektakl „Menta Dorma”, w innym z ruchem - „Człowiek”, z tańcem - „Dusza gwiazd”, a jeszcze w innym wspólnie z SAF Jamnik prezentował instalacje „Ulica Dobrej Nadziej” – graną na ulicach wielu miast Europy. W 2000 roku zorganizował trwający do dziś, odbywający się co dwa lata Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Theatrum Orbis Terrarum”, a w 2008 roku otworzył Galerię Artystyczną Foyer, która mieści się na Wydziale Nauk Społecznych.

Lata akademickie 2008/2010 zapoczątkowały nowy okres w tej krótkiej historii zespołu, który podzielił się na cztery grupy i sprecyzował swe artystyczne dążenia. Pierwsza grupa, od której wziął się początek zespołu, to ruch prowadzony obecnie przez Annę Szaciłło-Janiuk. W maju na olsztyńskiej starówce ruch zaprezentuje akcję uliczną, a w zaciszu uczelnianych sal wieczorek poetycko-muzyczny. Druga, grupa tańca MORPHO, powstała w 2008 roku, prowadzona jest przez duet, Artura Zielińskiego i Rafała Gałażewskiego, a jej nazwa odnosi się do najpiękniejszego i najszybszego motyla na świecie. Tancerzy kończą właśnie przygotowania do nowego spektaklu, który będzie kontynuacją ich poprzedniego dzieła pt. „Iter” i zobaczymy go w drugiej połowie maja.

Kolejnym dwóm grupom trzeba poświęcić więcej miejsca, gdyż pierwsza – tancerzy ognia została reaktywowana po dwuletniej przerwie a druga jest nowym dzieckiem teatru. Liderami tancerzy ognia SILMA są Łukasz Retel i Natalia Kwiatkowska. Celem zespołu jest rozwijanie umiejętności kuglarskich, opierających się na artystycznym tańcu z ogniem, połączonych z elementami aktorskimi. Nazwa wywodzi się z twórczości Tolkiena, inspiracją było słowo Silmaril, czyli kamień wykuty z tajemniczej krystalicznej materii (tzw. silmy), przypominającej diament, stworzony przez kowala który uwięził w niej ogień Ea (wszechświata) i losy Ardy (Ziemi). Chaos, światłość, ogień, stworzenie istot, starcie dobra ze złem to odwieczne elementy świata. Na tej podstawie można budować uniwersalne historie, do których budowania dąży grupa. Przedstawia za pomocą gry aktorskiej, tańca i ognia mistyczny świat, w którym możemy zobaczyć piękne boginie, dobre istoty, delegatury nocy oraz niesamowite efekty wizualne. Muzyka wykorzystana w spektaklach dopełnia klimatu, tworząc świat pełen magii, w którym wszystko zdarzyć się może... Pierwszym, poważnym przedsięwzięciem grupy było widowisko „Sol me rapuit” (Porwało mnie słońce), prezentowane na Studenckiej Trzydniówce Teatralnej organizowanej przez Olsztyński Teatr Lalek, opowiadające o metafizycznej walce „ciemności z jasnością”, która ma rozstrzygnąć o losach człowieka. W kwietniu młodziutka grupa zajęła czwarte miejsce na festiwalu fireshow, w ramach Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej. W maju i czerwcu Silma będzie prezentować spektakle na olsztyńskich ulicach i w kampusie uniwersyteckim. Najmłodszą grupą jest Wyrób kabaretopodobny Teatru Studenckiego Cezar, prowadzony przez Przemysława Kaperzyńskiego (nota bene rzecznika MPK) i studenta Michała Buraczewskiego. Czterech mężczyzn plus dwie kobiety to mieszanka, która miejmy nadziej uzupełni kabaretową lukę pozostawioną na naszej uczelni. Abstrakcyjne myślenie, wyjątkowa twarz sceniczna, piosenka kabaretowa już zaowocowały piętnastominutowym programem z którym zespół zaprezentował się na kabaretonie w Białymstoku, zajmując miejsce czwarte.

PARTNERZY TEATRU

          

       

               

 

 TEATR CEZAR W OBIEKTYWIE 


Studencki Wielosztuk Kulturalny – Olsztyn 2016

Studencki Wielosztuk Kulturalny – Olsztyn 2016 planowany w dniach 4-5 czerwca 2016 roku. Festiwal kultury studenckiej organizowany jest przez Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenie MCA Group. Zakładamy, że partnerem przedsięwzięcia będzie również Urząd Miasta w Olsztynie, a patronat honorowy obok Rektora UWM obejmie Prezydent Olsztyna. Wielosztuk jest przedsięwzięciem o charakterze ogólnopolskim, adresowanym zarówno do młodzieży, studentów, oraz innych mieszkańców Olsztyna. „Nowy” festiwal zbudowany jest na fundamencie wyróżnianego wielokrotnie Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Theatrum Orbis Terrarum” (tworzonego przez nasz teatr), który nieprzerwanie odbywał się w naszym mieście w latach 2000-2015, przy współpracy z Urzędem Miasta w Olsztynie. Doświadczenia artystyczne i organizacyjne nabyte podczas organizacji SOFT-u, a także potrzeba dalszego eksplorowania kultury skłoniły nas do wykreowania nowego festiwalu rozszerzającego teatr o nowe formy ekspresji artystycznej m. in. muzykę, taniec, fotografię.
W wybranych przestrzeniach Olsztyna zaprezentują się wiodące zespoły artystyczne oraz indywidualni artyści z nurtu alternatywnego. W ramach Wielosztuku wystąpią artyści z różnych ośrodków kultury studenckiej w Polsce, co pozwoli na zacieśnienie współpracy pomiędzy różnorodnymi ośrodkami akademickimi oraz artyści z nurtu alternatywnego.

Termin: 4-5 czerwca 2016

 

„Stworzona przez studentów dla studentów”

Galeria Artystyczna Foyer została wykreowana i jest prowadzona przez nasz teatr. Siedziba Galerii mieści się na Wydziale Nauk Społecznych, przy ulicy Żołnierskiej 14 w Olsztynie.
Celem działalności Galerii jest:
a) promocja kultury studenckiej w środowisku lokalnym,
b) tworzenie przestrzeni do alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
c) tworzenie warunków prezentacji i promocji twórczości artystycznej młodzieży,
d) tworzenie warunków integracji różnorodnych dziedzin twórczości artystycznej, a przede wszystkim studenckiej,
e) inicjowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych.
Galeria prowadzi działalność upowszechniającą kulturę i sztukę. Członkowie Teatru zajmują się organizacją wystaw, wernisaży, koncertów, warsztatów i spektakli. Promują twórczość artystyczną, ze szczególnym uwzględnieniem działalności studenckiej. Wszystkie działania skupiają w sobie pasje młodych ludzi, którzy własną pracą pragną wykreować nową rzeczywistość - wolną od stereotypów i utartych schematów.

Reportaże i aktualności: www.facebook.com/teatrcezar

Partnerzy: Akademickie Centrum Kultury, Wydział Nauk Społecznych, Fundacja Inicjatyw Społecznych, Centrum Badań nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym.

Patronat medialny: Telewizja Kortowo, Radio UWM-FM, Gazeta Wyborcza. 

Kontakt


Teatr Studencki CEZAR
Wydział Nauk Społecznych
ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn
teatrcezar@gmail.com

Szef: Cezary Kurkowski
cezary.kurkowski@uwm.edu.pl
tel. 606 706 298 lub 605 342 513

Liderzy: Julia Larenta, Joanna Oleksiak

Galeria Artystyczna Foyer
Wydział Nauk Społecznych
ul. Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn
galeriafoyer@uwm.edu.pl

Koordynatorzy: Joanna Oleksiak