Zapytania ofertowe

25. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: REAKTOR CIŚNIENIOWY (AUTOKLAW) wraz z niezbędnym zestawem urządzeń, narzędzi oraz dostawą i montażem.

Zamówienie realizowane w ramach projektu TechRol -Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej (TechRol) umowa nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017 projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Termin składania ofert: do dnia 31.10.2019 r. do godz. 15:00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – reaktor II


24. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: usługa audytu zewnętrznego projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG pt. „Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce  (BIOmagic)” (Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017).

Termin składania ofert: ofertę należy przesłać do dnia: 28.10.2019 r., na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
Pl. Łódzki 3, pok. 202, 10-727 Olsztyn
Tel. 89/5234397

Lub w formie elektronicznej na adres: biomagic@uwm.edu.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – audyt zewnętrzny projektu BIOmagic.

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe

Załacznik 1 (formularz oferty): https://www.dropbox.com/s/yxmpjy47qwvh0hy/za%C5%82%C4%85cznik%201-formularz%20oferty.docx?dl=0

Załącznik 2 (oświadczenie wykonawcy o bezstronności): https://www.dropbox.com/s/vqptgj1ja5rgdpv/za%C5%82%C4%85cznik%202-o%C5%9Bwiadczenie%20wykonawcy%20o%20bezstronno%C5%9Bci.docx?dl=0

Załacznik 3 (Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia): https://www.dropbox.com/s/o30pkg18l8qx5ep/za%C5%82%C4%85cznik%203-wykaz%20os%C3%B3b%20wskazanych%20do%20realizacji%20zam%C3%B3wienia.docx?dl=0

Załacznik 4 (Wykaz zrealizowanych usług): https://www.dropbox.com/s/f319xzui1psl2y7/za%C5%82%C4%85cznik%204%20-%20wykaz%20zrealizowanych%20us%C5%82ug.docx?dl=0

Załącznik 5 (Projekt umowy): załącznik 5 -projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – usługa audytu

 


23. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: REAKTOR CIŚNIENIOWY (AUTOKLAW) wraz z niezbędnym zestawem urządzeń, narzędzi oraz dostawą i montażem.

Zamówienie realizowane w ramach projektu TechRol -Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej (TechRol) umowa nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017 projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Termin składania ofert: do dnia 08.10.2019 r. do godz. 15:00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – reaktor


22. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Zakup wraz z dostawą kompletu tuszy do plotera Canon IPF 8400SE

Zamówienie realizowane w ramach projektu H2020:STAR-ProBio Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products.

Kryterium- cena 100%

Termin składania ofert: 13.09.2019 r. do godz. 12:00

Treść zapytania ofertowego:Zapytanie ofertowe- tusze ploter


21. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Organizacja warsztatów proekologicznych w aspekcie spuścizny kulturowej regionu Warmii.

Kryterium- cena 100%

Termin składania ofert: 10.09.2019 r. do godz. 15:00

Treść zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe warsztaty


20. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Wykonanie wraz z dostawą długopisów promocyjnych z logotypami – 200 sztuk

Zamówienie realizowane w ramach projektu H2020:STAR-ProBio Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products.

Kryterium- cena 100%

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 12:00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe- długopisy


19. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Wykonanie toreb termicznych termoizolacyjnych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Zamówienie realizowane w ramach projektu TechRol -Nowe technologie eko-energetyczne dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i niskoemisyjnej produkcji rolnej (TechRol) umowa nr BIOSTRATEG3/344128/12/NCBR/2017 projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Termin składania ofert: do dnia 28.08.2019 r. do godz. 15:00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe- torby termiczne


18. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Płuczka do gazów typu Dreschler’a

Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: do dnia 13.08.2019 r. do godz. 10.00

Treść zapytania ofertowego: Płuczka Dreschlera_cbeo


17. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Zapewnienie zestawu nagłaśniającego typu „tourguide”.

Termin składania ofert: do dnia 09.08.2019 r. do godz. 15.00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe zestaw słuchawkowy


16. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Termoanemometr współpracujący ze smartfonem. Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: do dnia 31.01.2018 r. do godz. 15.00

Treść zapytania ofertowego: Termoanemometr_zapytanie ofertowe


15. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Developer KONICA MINOLTA Bizhub C220 (4 sztuki). Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: do dnia 16.02.2018 r. do godz. 12.00

Treść zapytania ofertowego: Developery-zapytanie ofertowe


14. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Akcesoria i materiały eksploatacyjne do pilarki spalinowej STIHL MS 181 (prowadnica + 2 łańcuchy, olej do silnika, olej do konserwacji, kanister na benzynę 20 l).

Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: do dnia 07.03.2018 r. do godz. 12.00

Treść zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe- akcesoria do pilarki spalinowej


13. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Piknometr, zestaw alkoholomierzy z termometrem oraz alkoholomierz z termometrem

Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: do dnia 08.06.2018 r. do godz. 14.00

Treść zapytania ofertowego: Piknometr Alkoholomierz z termometrem Zestaw alkoholomierzy


12. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Chłodziarko-zamrażarka do przechowywania prób

Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: do dnia 18.06.2018 r. do godz. 14.00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – chłodziarko-zamrażarka


11. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Wentylator-klimatyzer

Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: 12.06.2018 godz. 13.00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – klimatyzer


10. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Enzymy

Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: 29.06.2018 godz. 13.00, przedłużone do 06.07.2018 r. godz.14.00

Treść zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe – A1500 enzymy
Zapytanie ofertowe – ABG enzymy
Zapytanie ofertowe – AXC enzymy
Zapytanie ofertowe – AXY enzymy

Zapytanie ofertowe – AXY enzymy-1_eng
Zapytanie ofertowe – A1500 enzymy_eng.
Zapytanie ofertowe – ABG enzymy- eng.
Zapytanie ofertowe – AXC enzymy-1_eng.


9. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Naczynka mikroreakcyjne oraz odczynnik (Bulion M17)

Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: 29.06.2018 godz. 12.00

Treść zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe – naczynka mikroreakcyjne
Zapytanie ofertowe – odczynnik M17 bulion


8. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Zestaw alkoholomierzy z termometrem

Zamówienie realizowane w ramach projektu BIOmagic (Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce).

Termin składania ofert: 13.07.2018 r. godz. 13.00

Treść zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe – zestaw alkoholomierzy


7. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Serwis urządzenia Canon iPF8400SE 

Zamówienie realizowane w ramach projektu H2020:STAR-ProBio Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products.

Termin składania ofert: 22.02.2019 r. godz. 15.00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie Ofertowe Canon


6. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Chłodziarka podblatowa do przechowywania prób

Zamówienie realizowane w ramach projektu “Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce  (BIOmagic) Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Termin składania ofert: 10.05.2019 r.

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe – lodówka2


5. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Organizacja obiadokolacji

Termin składania ofert: 26.06.2019 r. do godz. 15:00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe organizacja obiadokolacji


4. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Organizacja obiadokolacji

Termin składania ofert: 08.07.2019 r. do godz. 15:00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe_Lidzbark Warmiński_na stronę II


3. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Zestaw kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC z przeznaczeniem do badania cukrów występujących w drewnie wraz z kompatybilnymi przedkolumnami i uchwytami

Zamówienie realizowane w ramach projektu “Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce  (BIOmagic) Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Termin składania ofert: 18.07.2019 r. do godz. 14.00

Treść zapytania ofertowego:Zapytanie ofertowe kolumny


2. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Organizacja obiadokolacji

Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godz. 14:00

Treść zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe_Lidzbark Warmiński_na stronę III
Załącznik nr 1


1. Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olsztynie zaprasza do składania ofert:

Tytuł zamówienia: Worki tedlarowe przeznaczane do pobierania prób gazowych, wykonane z polipropylenu, o pojemności 10 litrów, z pojedynczym polipropylenowym zaworem zamykającym.
Ilość: 10 szt.

Zamówienie realizowane w ramach projektu “Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce  (BIOmagic) Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godz. 10.00

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe