Warsztaty w ramach ERA-NET: ChemBeet

W dniu 7 grudnia 2017 r. w Starej Kotłowni (sala 2a; ul. Prawocheńskiego 9) w Olsztynie odbędą się warsztaty w ramach projektu ERA-NET: ChemBeet pt.

Bioeconomy: the Potential of Sugar Beet as a Raw Material
for the Fermentation Industry

W październiku 2017 r. zostaną uwolnione tzw. kwoty cukrowe, co oznacza, że poszerzenie oferty produktów rynkowych z buraka cukrowego stanie się istotnym wyzwaniem rynkowym w rozwoju nowych bioproduktów przemysłowych – biogospodarki. Przedmiotowa konferencja ma na celu konfrontację wyników badań nad wykorzystaniem buraka cukrowego jako surowca multi-produktowej biorafinerii realizowanych w ramach projektu ERA-NET: ChemBeet z uwarunkowaniami implementacji rynkowej i regulacjami prawnymi.

Program warsztatów ChemBeet_7_grudnia_2017 r.