STAR-ProBio

Sustainability Transition Assessment and Research of Bio-based Products

NUMBER — 727740 — STAR-ProBio

Projekt finansowany w ramach środków Unii Europejskiej w ramach konkursu Horizon 2020

_____________________________________________________

Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod linkiem: http://www.star-probio.eu/news/

Newsletter 1 STAR-ProBio: STAR-ProBio-Newsletter-1-FINAL