Rada Naukowa

KIEROWNIK
Prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski

Środowisko naukowe

 1. Prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
 3. Prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła
 4. Prof. dr hab. Roman Kisiel
 5. dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM
 6. dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM
 7. dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM
 8. dr hab. Jakub Zięty
 9. dr inż. Wojciech Miąskowski

Administracja rządowa

 1. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Chyłek – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie UE ds. Badań w Rolnictwie (SCAR)

Samorząd terytorialny

 1. Andrzej Koniecko – Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
 2. Tomasz Koprowiak – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Środowisko gospodarcze

 1. Dr Michał K. Łuczyński – ChemProf Doradztwo Chemiczne s.c.
 2. Marek Laskowski – Energa S.A.
 3. Konrad Nowak – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie
 4. Mariusz Stachowicz – Quercus Sp. z o.o.
 5. Roman Górny – Herbapol Warszawa Sp. z o.o.
 6. Adam Stępień – Krajowa Izba Biopaliw