publikacje naukowe

2011

 1. Znaczenie doboru metody obróbki wstępnej substratów lignocelulozowych z uwzględnieniem wydajności produkcji bioetanol
 2. Electron Accelerators for Environmental Protection
 3. Doskonalenie procesów biotechnologicznych stosowanych w produkcji bioetanolu II generacji z surowców lignocelulozowych

2012

 1. Catalytic conversion of furfural towards fuel biocomponents
 2. Characteristics of the Virginia fanpetals biomass as co-feedstock in a biogas plant
 3. Charakterystyka biomasy ślazowca jako kosubstratu do biogazowni
 4. Electrooxidation of ethanol on PtRh and PtRu surfaces studied in 0.5 M H2SO4. Relation to the behaviour at polycrystalline Pt
 5. Ethanol electrooxidation on PtRh and PtRu catalytic surfaces in 0.1 m NaOH
 6. Kinetic aspects of ethanol electrooxidation on catalytic surfaces of Pt in 0.5 M H2SO4
 7. Katalityczna konwersja furfuralu do biokomponentów paliwowych
 8. Koszty założenia polowych plantacji szybko rosnących roślin drzewiastych
 9. On the ethanol electrooxidation reaction on catalytic surfaces of Pt in 0.1 M NaOH
 10. Preserving of Virginia fanpetals (Sida hermaphrodita) biomass produced in various terms of harvesting cycle
 11. Virginia fanpetal-based digestion residue for virginia fanpetal fertilization purposes
 12. Produkcja biomasy ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby) jako kosubstratu do biogazowni rolniczej
 13. Wpływ parametrów obróbki ciśnieniowej na efektywność hydrolizy polisacharydów surowca lignocelulozowego
 14. Wykorzystanie pozostałości po fermentacji ślazowca pensylwańskiego do nawożenia tej rośliny

2013

 1. Membrane enrichment of biogas from two-stage pilot plant using agricultural waste as a substrate
 2. Ocena efektywności pracy hybrydowego reaktora beztlenowego z mikrofalowym systemem ogrzewania
 3. Metoda respirometrycznej oceny podatności substratów roślinnych na rozkład w warunkach mezofilowej fermentacji metanowej
 4. Wpływ obciążenia osadu beztlenowego ładunkiem substancji organicznych zawartych w serwatce na kinetykę przemian fermentacyjnych
 5. Prospects for development of biomass production in agricultural holdings of North-Eastern Poland
 6. Wpływ uprawy wierzby na cele energetyczne na jakość wód gruntowych
 7. Algae biomass as an alternative substrate in biogas production technologies-Review
 8. Application of molybdenum catalysts in biorefinery
 9. Electrooxidation of ethanol on Pd-modified carbon fibre tow material
 10. Dendromass derived from agricultural land as energy feedstock
 11. Identyfication of renewable energy sources in the region of Warmia and Mazury with the use of MapInfo Prossesional Software
 12. Kwalifikacja biomasy jako odnawialnego źródła energii w procesie produkcji bioetanolu-wybrane aspekty prawne
 13. Lignocellulosic biomass derived from agricultural land as industrial and energy feedstock

2014

 1. The impact of the cultivation of Salix viminalis L. on concentration of components in groundwater
 2. Wplyw uprawy wierzby krzewiastej na zawartość magnezu, wapnia, sodu i potasu w wodach gruntowych
 3. Wpływ uprawy wierzby energetycznej na różnorodność gatunkową chwastów na plantacji i polach przyległych
 4. Wpływ uprawy wierzby na cele energetyczne w warunkach Polski północno-wschodniej na jakość wód gruntowych
 5. Wpływ wierzby uprawianej na cele energetyczne na zawartość związków azotu i fosforu w wodach gruntowych
 6. Biomass from field crop production as an energy source and a new activity area for economic operators at a local level
 7. Examination of changes in the morphology of lignocellulosic fibers treated with e-beam irradiation
 8. Metody wstępnego przygotowania biomasy lignocelulozowej do fermentacji metanowej
 9. Market of producers and processors od agricultural biomass for energy purposes
 10. Możliwości wykorzystania gruntów rolniczych północno-wschodniej Polski do uprawy roślin na cele energetyczne
 11. Short rotation woody crops grown on marginal soil for biomass energy

2015

 1. Effect of increased soil fertility on the yield and energy value of short-rotation woody crops
 2. Lignocellulosic biomass from short rotation woody crops as a feedstock for second-generation bioethanol production
 3. Impendance monitoring of fuel cell stacks
 4. Oryginalne ścieżki konwersji masy lignocelulozowej do etanolu drugiej generacji i furfuralu
 5. Technologie i urzadzenia zrównoważonej energetyki rozproszonej bazujace na substratach z biomasyu odpadów z biomasy
 6. Założenia technologiczne hodowli alg olejowych, wytwarzanie biopaliwa i testy silnikowe

2016

 1. Analysis of the energy efficiency of short rotation woody crops biomass as affected by different methods of soil enrichment

2017

 1. Economic efficiency of willow, poplar and black locust production using different soil amendments
 2. Energy efficiency of parennial crops production depending on the type of digestate and mineral fertilizers

2018

 1. Evaluation of biomass quality of selected woody species depending on the soil enrichment practice