Kontakt

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych
ul. Plac Łódzki 3, pok. 202
10-727 Olsztyn

Tel./Fax 89 523 4397
E-mail: cbeo@uwm.edu.pl

W sprawie studiów podyplomowych:
ul. Plac Łódzki 3; pok. 410; 10-727 Olsztyn
tel./fax. 89 523 4880; e-mail: oze@uwm.edu.pl

(do 01.02.2017 Centrum Badań Energii Odnawialnej)