ChemBeet

Biorafineryjne przetwórstwo buraka cukrowego do biopaliw I biochemikaliów – ChemBeet

Biofuels and green chemicals from sugar beet through direct processing – ChemBeet

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET BIOENERGY


Warsztaty w ramach projektu ERA-NET: ChemBeet – 7 grudnia 2017 r. pt.

Bioeconomy: the Potential of Sugar Beet as a Raw Material

for the Fermentation Industry

Program warsztatów ChemBeet_7 grudnia 2017