BIOmagic

BIOPRODUKTY Z BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ POZYSKANEJ Z GRUNTÓW MARGINALNYCH  W CELU WYPEŁNIENIA LUKI OBECNEJ W NARODOWEJ BIOGOSPODARCE

BIOproducts from lignocellulosic biomass derived from MArginal land to fill the Gap In Current national bioeconomy

Umowa nr BIOSTRATEG3/344253/2/NCBR/2017 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG

Partnerzy Projektu BIOmagic:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Lider Projektu
ChemProf s.c.
Quercus Sp. z o.o.
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Celem głównym projektu BIOmagic jest wytworzenie bioproduktu zawierającego substancje bioaktywne, z biomasy lignocelulozowej Wieloletnich Roślin Przemysłowych (WRP) uprawianych na gruntach marginalnych.

Obecna sytuacja:

 • Uprawa WRP postrzegana jest jako konkurencja (zajmowanie dobrych jakościowo gruntów) dla roślin żywnościowych i paszowych;
 • Wykorzystanie biomasy WRP jest jednokierunkowe, głównie jako surowiec do wytwarzania energii;
 • Informacje o potencjale produkcyjnym WRP i możliwościach zastosowania biomasy są rozproszone i niejednoznaczne, a ich uprawa nie jest atrakcyjna.

BIOmagic:

 • Most pomiędzy produkcją WRP na gruntach marginalnych, a przemysłowym wykorzystaniem biomasy;
 • Wiele rodzajów biomasy nieżywnościowej (11 gatunków roślin), zintegrowanie całego łańcucha jej produkcji i logistyki;
 • Wiele procesów konwersji, przetwórstwa biomasy (termofizyczne, chemiczne, biochemiczne, biologiczne, termochemiczne);
 • Wiele ekstraktów, substancji bioaktywnych, bioproduktów mogących mieć zastosowanie
  w przemyśle, np. farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, żywnościowym, paszowym, energetycznym;
 • Nowe i strategiczne podejście do pozyskiwania i kaskadowego wykorzystania biomasy lignocelulozowej WRP; w pierwszej kolejności surowiec do wytwarzania ekstraktów
  i bioproduktów, a pozostałości poprodukcyjne na cele energetyczne;
 • Nowoczesny rozwój badań i firm w obszarze biogospodarki.

Koncepcja projektu

Struktura projektu

Wyniki i upowszechnianie projektu

Publikacje w czasopismach objętych Science Citation Index

 1. Krzyżaniak Michał, Stolarski Mariusz Jerzy, Warmiński Kazimierz. Life cycle assessment of poplar production: Environmental impact of different soil enrichment methods. Journal of Cleaner Production 2019, 206: 785-796. IF = 5,651; 40 pkt.
 2. Stolarski Mariusz Jerzy, Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef, Krzyżaniak Michał, Załuski Dariusz. Willow production during 12 consecutive years—The effects of harvest rotation, planting density and cultivar on biomass yield. Global Change Biology Bioenergy, 2018; 00: 1–22, https://doi.org/10.1111/gcbb.12583. IF = 5,415; 45 pkt.
 3. Stolarski Mariusz Jerzy, Śnieg Malwina, Krzyżaniak Michał, Tworkowski Józef, Szczukowski Stefan. Short rotation coppices, grasses and other herbaceous crops: Productivity and yield energy value versus 26 genotypes. Biomass and Bioenergy, 2018, 119: 109-120, https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2018.09.014. IF = 3,358; 35 pkt.
 4. Załuski Dariusz, Mielniczuk Jacek, Bronowicka-Mielniczuk Urszula, Stolarski Mariusz Jerzy, Krzyżaniak Michał, Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef. Survival analysis of plants grown in long-term field experiments. Agronomy Journal, 2018, 110: 1–8, doi: 10.2134/agronj2018.01.0062. IF = 1,897; 30 pkt.

Publikacje inne niż publikacje w czasopismach objętych Science Citation Index

 1. Pudełko Rafał, Kozak Małgorzata, Jędrejek Anna, Gałczyńska Małgorzata, Pomianek Bogdan. 2018. Regionalisation of unutilised agricultural area in Poland. Polish Journal of Soil Sciences, Vol 51, No 1 (2018), 119-132; 14 pkt.

Wystąpienia konferencyjne i seminaria

 1. Borzęcki Krzysztof. Marginal land definition and their possibilities for biomass production. Ecology & Safety 27th International Conference, Burgas, Bułgaria, 23-27.06 2018 (referat).
 2. Hryniewicz Marek, Strzelczyk Maria, Paszkiewicz – Jasińska Anna, Steinhoff – Wrześniowska Aleksandra. Model matematyczny plonowania słonecznika bulwiastego. XLIII Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”. Karpacz 25-28.11.2018 (poster).
 3. Hryniewicz Marek. BioMAGIC. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”, Warszawa, 25-26.09.2018 (poster).
 4. Hryniewicz Marek. Model plonowania spartiny preriowej – wstępne rezultaty. XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”, Warszawa, 25-26.09.2018 (poster).
 5. Jędrejek Anna, Kozak Małgorzata, Gałczyńska Małgorzata, Pudełko Rafał. Unutilised agricultural area in Poland. „European Agriculture and the transition to bioeconomy”, Puławy IUNG-PIB, 24-25.09.2018 (poster).
 6. Jędrejek Anna, Kozak Małgorzata, Pudełko Rafał. Potencjał gruntów marginalnych dla produkcji WRP, 43 Międzynarodowe Seminarium Naukowo – Techniczne Chemistry for Agriculture, Karpacz, 25 – 28.11. 2018 (poster).
 7. Kordala Natalia, Stasiewicz Katarzyna, Brzozowski Bartosz, Adamczak Marek. Oddziaływanie wybranych ekstraktów roślinnych na drobnoustroje kultur starterowych stosowanych w przemyśle mleczarskim. 43. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agriculture", Karpacz, 25-28.11.2018 (poster).
 8. Kozak Małgorzata, Jurga Piotr, Borzęcka Magdalena, Kozyra Jerzy, Pudełko Rafał, Wydra Małgorzata, Żyłowska Katarzyna. Biomass potential in Lublin Province. Straw case study. 167 64 EAAE Seminar „European Agriculture and the transition to bioeconomy”, Puławy IUNG-PIB, 24-25.09.2018 (poster).
 9. Kozak Małgorzata. Produkcja biomasy na gruntach marginalnych, XX Konferencja Naukowo- Techniczna pt. „ Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska”, Szczyrk, 29-30.11.2018 (referat).
 10. Krzyżaniak Michał, Stolarski Mariusz Jerzy, Warmiński Kazimierz. Ocena cyklu życia produkcji topoli: wpływ różnych metod nawożenia. 43 Międzynarodowe Seminarium Naukowo - Techniczne „Chemistry for Agriculture” Karpacz, 25 – 28.11.2018 (poster).
 11. Malm Anna, Grzegorczyk Agnieszka, Biernasiuk Anna, Grzegorczyk Dominika, Zgórka Grażyna, Józefczyk Aleksandra, Dębczak Agnieszka, Tyśkiewicz Katarzyna, Konkol Marcin, Rój Edward. Porównanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej ekstraktów nadkrytycznych i wodnych otrzymanych z wybranych gatunków roślin drzewiastych. 43. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz, 25-28.11.2018 (poster).
 12. Malm Anna, Grzegorczyk Agnieszka, Biernasiuk Anna, Polz-Dacewicz Małgorzata, Rajtar Barbara, Świątek Łukasz, Bogucka-Kocka Anna, Kołodziej Przemysław, Bartosik Michał, Dudka Jarosław, Korga Agnieszka, Iwan Magdalena, Dębczak Agnieszka, Rój Edward. Aktywność biologiczna ekstraktów nadkrytycznych uzyskanych z wybranych gatunków roślin drzewiastych. 43. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz, 25-28.11.2018 (poster).
 13. Olba-Zięty Ewelina, Krzyżaniak Michał, Gołaszewski Janusz, Stolarski Mariusz. Estimation of the externalities in a complex life cycle, with lignocellulose biomass cost production given as an example. Bioresources Biotechnology for Energy, Bioproduct and Environmental Sustainability, 16-19.09.2018, Sitges, Hiszpania (referat).
 14. Ostolski Mateusz, Kordala Natalia, Walter Marcin, Adamczak Marek. Ocena właściwości ekstraktów roślinnych w zależności od warunków ekstrakcji. 43. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agriculture", Karpacz, 25-28.11.2018 (poster).
 15. Paszkiewicz – Jasińska Anna, Czyżyk Franciszek. Zanieczyszczenia wody gruntowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia słonecznika wierzbolistnego (Helianthus salicifolius A. Dietr.) na glebie marginalnej. XLIII Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”. Karpacz 25-28.11.2018 (poster).
 16. Pudełko Rafał. Economical potential of unutilised agricultural area in Poland. Scenario of crop production resumption, the first approximate evaluation, 167 EAAE seminar “European agriculture and transition to bio-economy”, Puławy IUNG-PIB, 25.09.2018 (referat).
 17. Pudełko Rafał. Potencjał wykorzystania niezagospodarowanych użytków rolnych w Polsce, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa, Puławy IUNG-PIB, 2018.04.06 (referat).
 18. Pudełko Rafał. Uprawa biomasy przemysłowej na gruntach marginalnych, Nowe możliwości dla Lubelszczyzny, Targi Lubelskie „Energetics”, Lublin, 15.11.2018 (referat).
 19. Radawiec Wioleta, Gołaszewski Janusz, Olba-Zięty Ewelina. Parametry chemiczne i energetyczne biowęgla uzyskanego z masy poekstrakcyjnej Salix sp., 43. Międzynarodowe Seminarium Naukowo - Techniczne "Chemistry for Agriculture", Karpacz, 25-28.11.2018 (poster)
 20. Radzikowski Paweł, Matyka Mariusz. Bilans makroskładników pokarmowych w uprawie wieloletnich roślin przemysłowych. XLIII Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”. Karpacz,25-28.11.2018 (referat).
 21. Stachowicz Mariusz, Stolarski Mariusz Jerzy, Sieniawski Waldemar, Krzyżaniak Michał, Szczukowski Stefan. Technologie zbioru wieloletnich roślin przemysłowych stosowane w projekcie BIOmagic. XLIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz 25-28.11.2018 (poster).
 22. Stolarski Mariusz Jerzy, Krzyżaniak Michał, Szczukowski Stefan, Tworkowski Józef. Produkcyjność wieloletnich roślin przemysłowych w jednorocznych cyklach zbioru. XLIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz 25-28.11.2018 (poster).
 23. Stolarski Mariusz Jerzy, Krzyżaniak Michał. Biomass yield and morphological features of 26 65 genotypes perennial industrial crops. 26th European Biomass Conference & Exhibition, Copenhagen, Denmark, 14-17.05.2018, Conference & Exhibition (streszczenie i prezentacja posteru).
 24. Stolarski Mariusz Jerzy, Krzyżaniak Michał. Energy efficiency of biomass production: short rotation coppices versus grasses and other herbaceous crops. 30th annual meeting of the Association for the Advancement of Industrial Crops, 23-26.09.2018, London, Canada, (referat).
 25. Strzelczyk Maria, Steinhoff-Wrześniewska Aleksandra. Wymywanie makroelementów w uprawie miskanta olbrzymiego na glebach marginalnych. XLIII Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry for Agriculture”. Karpacz 25-28.11.2018 (poster).
 26. Tyśkiewicz Katarzyna, Konkol Marcin, Wiejak Rafał, Kowalski Rafał, Rój Edward. Charakterystyka wybranych ekstraktów nadkrytycznych z drzew szybkorosnących pod katem całkowitej zawartości polifenoli. 43. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, Karpacz, 25-28.11.2018 (poster).
 27. Walter Marcin, Ostolski Mateusz, Kordala Natalia, Adamczak Marek. Aktywność biologiczna wybranych ekstraktów roślinnych. 43. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agriculture", Karpacz, 25-28.11.2018 (poster).
 28. Zalewska Sandra, Zarzycka Małgorzata, Biernasiuk Anna, Grzegorczyk Agnieszka, Malm Anna. The anticandidal effect of water extracts from Populus nigra x P. Maximowiczii. Konferencja „5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors” w Lublinie w dniach 30.11-1.12.2018 (poster).

 

Kierownik Projektu


Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski, prof. zw.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych 
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
ul. Plac Łódzki 3, 10-724 Olsztyn
e-mail: biomagic@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/cbeo/biomagic/