Author Archives: Ania Karwowska

Studia doktoranckie w uniwersytecie KU Leuven w Geel (Belgia)

Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchamianiem projektu UpWaste jest możliwość ubiegania się o status doktoranta w uniwersytecie KU Leuven w Geel (Belgia). Finansowanie z projektu przez okres realizacji projektu (3 lata).

Wymagania podstawowe:

  • Dyplom magistra w zakresie biochemii, bioinżynierii, inżynierii przemysłowej
  • Umiejętność prowadzenia analiz mikrobiologicznych we współpracy z innymi badaczami
  • Znajomość języka angielskiego

Kontakt:

CENTRUM BIOGOSPODARKI I ENERGII ODNAWIALNYCH
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Plac Łódzki 3, pok. 202, 10-727 Olsztyn,
tel./fax. 89 523 4397
e-mail: cbeo@uwm.edu.pl

Więcej informacji:stanowisko dla doktoranta w Belgii_BAP-2019-813 Eng

 

 

Oferta pracy

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatrudni 3 pracowników w ramach umowy zlecenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 2 grudnia 2019 r. na adres: Pl. Łódzki 3, pokój nr 202, Olsztyn lub elektronicznie: biomagic@uwm.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia:Ogłoszenie o pracę

Oferta pracy

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatrudni pracownika w ramach umowy zlecenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 12 kwietnia 2019 r. na adres: Pl. Łódzki 3/202, 10-727 Olsztyn lub elektronicznie: biomagic@uwm.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia:ogłoszenie o pracę

Oferta pracy

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatrudni pracownika w ramach umowy zlecenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 2 listopada 2018 r. na adres: pl. Łódzki 3, pokój nr 202 lub elektronicznie: biomagic@uwm.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia:Ogłoszenie o pracę – umowa zlecenie, 4 m-ce, od listopada 2018

Oferta pracy

Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatrudni 3 pracowników w ramach umowy zlecenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV do dnia 11 października 2018 r. na adres: pl. Łódzki 3, pokój nr 202 lub elektronicznie: biomagic@uwm.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia:Ogłoszenie o pracę

Nabór na studia podyplomowe – Odnawialne Źródła Energii

NABÓR NA STUDIA TRWA

Masz już dyplom licencjata, inżyniera lub magistra

Zdobądź dodatkowe wykształcenie i poszerz swoje horyzonty oraz kwalifikacje na międzywydziałowych studiach podyplomowych

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”

Charakterystyka

Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby odnawialnych źródeł energii; urządzenia
i systemy energetyki odnawialnej, kosztorysowanie, projektowanie, elementy montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; energetykę wiatrową i wodną;  energetykę słoneczną, geotermalną i magazyny energii; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; technologie produkcji biopaliw z rolniczych surowców energetycznych; laboratorium oceny biopaliw; instalacje bioenergetyczne; zrównoważony rozwój OZE (LCA); rachunek ekonomiczny, zarządzanie i efektywność energetyczną OZE; technologie energetyczne  wykorzystujące materiały odpadowe; technologie informacyjne (IT) w inwestycjach  ekoenergetycznych; aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, prawne i ekonomiczne OZE.

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w: szkolnictwie stopnia średniego; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w firmach związanych z gospodarką energią; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku odnawialnych źródeł energii; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE.

Organizacja: Zajęcia prowadzą pracownicy z 4 wydziałów UWM
Studia podyplomowe 2-semestralne, prowadzone w systemie niestacjonarnym.
Czas trwania: 240 godzin (60 punktów ECTS).
Rekrutacja na V edycję studiów TRWA
Termin rozpoczęcia studiów: październik-listopad 2018
Odpłatność za dwa semestry 3900 zł płatna w 2 ratach (przed rozpoczęciem I-go semestru – 1950 zł, przed rozpoczęciem II-go semestru – 1950 zł).

Zasady przyjmowania kandydatów na studia: Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z dyplomem magistra, inżyniera lub licencjata (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). Warunkiem przyjęcia kandydata na studia podyplomowe jest zarejestrowanie się w systemie IRK
https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/katalog.php?op=after_update&id=20_OZE_3_4
oraz złożenia pełnej dokumentacji i uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, jedno zdjęcie; dyplom ukończenia studiów wyższych. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych do 30.09.2018 r.

Miejsce i czas realizacji studiów: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych UWM w Olszynie. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi z 4 Wydziałów UWM.

Sekretariat: Studia podyplomowe OZE; ul. Plac Łódzki 3; pok. 410; 10-719 Olsztyn; tel./fax. 89/5234880; email: oze@uwm.edu.plhttp://www.uwm.edu.pl/cbeo/oze

Kierownik studiów podyplomowych: Prof. dr hab. inż. Mariusz J. Stolarski; e-mail: mariusz.stolarski@uwm.edu.pl; tel. 89/523 48 38 lub 722 100 039

Forma zakończenia studiów: Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie w określonym terminie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych planem studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” uzyskane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Continue reading