AGREE

Rolnictwo i efektywność energetyczna”

 „AGRiculture and Energy Efficiency”

  AGREE – 289139

    Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego

      Działania koordynacyjne i wspierające

         FP7-KBBE-2011-5

_________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty nt.

implementacji efektywności energetycznej w praktyce rolniczej Polski

zaproszenie.pdf