Druga edycja Szczytu Młodych Liderów ASEF

Marzec 1st, 2017.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o planowanej w ramach Fundacji Azja-Europa (ASEF, Asia-Europe Foundation) drugiej edycji Szczytu Młodych Liderów ASEF (ASEF Young Leaders Summit (#ASEFYLS2)).

Tematem tegorocznego szczytu, który odbędzie się w dniach 4-8 maja br. w Seulu (jako wydarzenie towarzyszące spotkaniu Ministrów Edukacji/Szkolnictwa Wyższego ASEM), jest „Dostęp młodych do zatrudnienia”. Zadaniem uczestników szczytu będzie przedstawienie nowych pomysłów i rozwiązań dla bardziej integracyjnego, rzetelny i przystępny rynku pracy dla młodzieży. Celem spotkania jest również wypracowanie jak najskuteczniejszych metod wdrażania zrównoważonych celów rozwoju (SDGs), w szczególności celu 4 (na edukację), 5 (w sprawie równości kobiet i mężczyzn), 8 (w sprawie godnej pracy) i 9 (przemysł i innowacja).

Wydarzenie będzie dobrą okazją do interakcji z rówieśnikami z pozostałych 50 krajów ASEM oraz do poznania wpływowych liderów z Azji i Europy. Uczestnicy programu mają szanse na konstruktywną wymianę pomysłów i dobrych praktyk, bezpośredni rozwój umiejętności (m.in. technik negocjacyjnych) a z rezultatami ich pracy zapoznają się ministrowie edukacji krajów ASEM. Pośród mówców i panelistów występujących w trakcie wydarzenia znajdują się aktywni politycy, naukowcy, przedsiębiorcy i reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w programie jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów podróży, a także opłacają koszty zakwaterowania wraz z pożywieniem. Uczestnicy programu muszą mieć pomiędzy 18 a 30 lat. Językiem roboczym programu jest j. angielski.

Gorąco zachęcam Państwa do nakłonienia studentów/młodszych pracowników naukowych Państwa uczelni do udziału w programie. Rejestracji można dokonywać do 20 marca pod adresem https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2. Szeroki zakres informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.asef.org/projects/themes/education/4106-2nd-asef-young-leaders-summit–asefyls2- . Z wszelkimi ewentualnymi pytaniami dotyczącymi udziału w wydarzeniu możecie Państwo zgłaszać się do mnie lub bezpośrednio do organizatorów pod adresem asefyls@asef.org lub Nathalie.sajda@asef.org.