Master´s Degree Programme in Biomedical Imaging

International Master´s Degree Programme in Biomedical Imaging – Call for applications for studies starting in September 2018 is opening soon!

Do you want to study in stimulating research environment in the country with beautiful nature and high-tech innovations?
Are you interested in studying Biomedical Imaging in the laboratories where Stefan Hell did his Nobel prize awarded research with super resolution?
If your answer is YES, please read this email carefully!

International Master´s programme in Biomedical Imaging is a two year (120 ECTS) programme jointly administrated by the Faculty of Science and Engineering at Åbo Akademi University, Turku, Finland and the Faculty of Medicine at the University of Turku (Masters programme in Biomedical Sciences).  Close cooperators are the national Turku PET Centre, Turku Center for Disease Modeling, Turku Centre for Biotechnology and the Turku University Hospital.

Programme is aimed at students with a B.Sc. degree in the Life Sciences or applicable areas of biomedical sciences, physics, chemistry or engineering. The interdisciplinary curriculum provides the graduates with a broad spectrum of the most recent knowledge in biomedical imaging related to many application areas in cell biology, medicine and nanotechnology. One of the great examples of our diverse success is the 2014 Nobel Prize in Chemistry shared by Prof. Stefan W. Hell, who has made his original publications on STED microscopy in Turku.

Programme is tuition free for European students and for non-EU/EEA students the tuition fee is 12 000€ / year. Scholarships are available!

Language of instruction is English. Book and take the language test well in advance before application period!

Please find more info in:
http://www.bioimaging.fi/programme/
http://masters.utu.fi
http://www.abo.fi/ansok/master
Studying in Finland: http://www.studyinfinland.fi/
http://www.turku.fi/en/study-turku

Application period: December 1st 2017 – January 31st 2018.

We are more than happy to answer if you have any questions about the Master´s Degree programme in Biomedical Imaging! Please contact us: bima-office@bioimaging.fi

Best wishes,

Joanna, Laura and Maritta, Programme Coordinators

Chinese Government Scholarship 2018/2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertą stypendialną Rządu Chin przeznaczoną dla kandydatów na studia magisterskie oraz doktoranckie. Wśród wymaganych dokumentów są m.in.: formularz aplikacyjny, który jest wygenerowany po wypełnieniu aplikacji on-line (Application form for Chinese Government Scholarship); zaświadczenie medyczne (the Physical Examination Record for Foreigners); zaświadczenie o niekaralności; poświadczona notarialnie kserokopia dyplomu; wykaz przedmiotów (academic transcripts); dwa listy rekomendacyjne; plan studiów lub propozycję badań, które dana osoba chce przeprowadzić; dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe (np. artykuły); kserokopia paszportu, certyfikaty poświadczające znajomość języka angielskiego lub chińskiego. Osoby, które zdecydują się na podjęcie studiów w Xi’an Jiaotong University wypełniają dodatkowo formularz aplikacyjny dla zagranicznych studentów (dostępny on-line).
Termin składania aplikacji upływa 28 lutego 2018 roku.
Stypendium wynosi 3000 RMB/miesiąc dla studentów studiów magisterskich oraz 3500RMB dla studentów studiów doktoranckich.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://sie.xjtu.edu.cn/en/pages?cid=20

 

Konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłaszają konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W pierwszej edycji
w Polsce powstanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie umożliwi ściągnięcie do Polski naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Będzie to zatem szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach.

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość
300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne
5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).
Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. jednostką mentorską w Niemczech (uniwersytetem lub instytucją badawczą) w celu wzmocnienia wymiany naukowej między Polską i Niemcami. Finansowanie zapewni NCN dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

Konkurs jest otwarty do 12 lutego 2018 r. Wnioskodawcą w konkursie może być wybitny naukowiec, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat. Wnioski muszą zostać złożone wspólnie przez badacza oraz instytucję naukową, która będzie gościć go w swoich murach oraz umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri. Nie może to być jednak instytucja, w której ów badacz był zatrudniony w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku.

Więcej informacji: www.ncn.gov.pl/dioscuri

Zachęcamy do podjęcia wyzwania!

Rekrutacja uzupełniająca na studia w ramach Programu Erasmus+

Uwaga studenci: ogłaszamy nabór dodatkowy na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 (semestr letni).

Zainteresowanych wyjazdem prosimy o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym i skompletowanie dokumentów m.in. formularz aplikacyjny (USOSweb), Porozumienie o programie studiów-LA. Szczegóły:  http://www.uwm.edu.pl/bwz/dla-studentow/wyjazdy-na-studia/

Na zgłoszenia czekamy do 15 grudnia. Pamiętajcie, że termin rekrutacji wydziałowej może być krótszy!!!

Serdecznie zapraszamy!

Seminar „Student life at universities – culture, sport, dormitories” (11-13 December 2017)

Dear BSRUN members,

I’d like to inform you that next BSRUN event is coming: Seminar „Student life at universities – culture, sport, dormitories” (11-13 December 2017) that will be conducted in Saimaa University of Applied Sciences (Lappeenranta, Finland).

More information is available on the website.
http://bsrun.org/event/seminar-student-life-universities-culture-sport-dormitories-11-13-december-2017

There you can find more information about the event, the programme and the registration form.

Best wishes,
Alexey Iurin
BSRUN Secretariat

International Office
Saint Petersburg State University of Economics 21, Sadovaya Street, Saint Petersburg
191023 Russia
Tel.: +7 812 458 9730 ext. 2812
bsrun@unecon.ru

Stypendia stowarzyszenia GFPS-Polska na semestr letni roku akad. 2017/2018 (wyjazdy studentów i doktorantów), Niemcy

Zapraszamy do zapoznania się z programem stypendialnym do Niemiec w semestrze letnim 2017/2018 stowarzyszenia GFPS-Polska.
GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. Do programu mogą się zgłaszać studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień – sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.
Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gfps.pl
Stypendium GFPS plakat

Stypendia DAAD na rok akademicki 2018-2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertę stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2018/2019. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Szczegółowa oferta stypendialna i inne pomocne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.daad.pl/pl/stypendia/

Broszura z ofertami stypendialnymi

Oferta wymiany studenckiej, National Ilan University

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o udział w wymianie akademickiej i realizację semestru studiów w National Ilan Uniwersity (Taiwan).
Termin aplikacji mija 20 października 2017.
Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące procedury aplikacji oraz formularz aplikacyjny:
- Incoming Exchange Student Fact Sheet 2017, NIU Taiwan
- Application Form, NIU Taiwan

Conference «Models and Instruments of Cooperation between Universities and Employers for Balancing in the Labour Market» (26-27 October, Saint Petersburg)

Dear BSRUN members,

The Saint Petersburg State University of Economics (UNECON) is pleased to invite you to a conference, which will be held in the framework of the Project Erasmus + Jean Monnet «Cooperation of Universities and Employers for Quality and Relevance of Education».

The project is dedicated to investigation of European experience of cooperation of HEIs, employers and policy makers with the aim to ensure the quality of higher education. The other goal of the Project is to address the long-standing issue of relevance of study programmes to real needs of employers in Europe.
Since December 2016 there were organized 3 round tables concerning the questions of interaction between spheres of business and education and introducing European experience in this field in Russia. More than 90 representatives (researchers, academics, employers, government officers) took part in the work of the roundtables.

The theme of the conference is «Models and Instruments of Cooperation between Universities and Employers for Balancing in the Labour Market».The conference will take place in 26-27 October in the centre of Saint Petersbirg.
It would be a big honor for us if you could take part in the Plenary Session of the conference and present your report. It may be connected with European experience of University-Business cooperation, actual programmes of government support of partnership, mechanisms of joint work of enterprises and HEIs on preparing qualified specialists, or other questions.

For the key speakers the expenses on transportation and accommodation will be covered by Project Funds.

If our invitation is interesting to you, please, send us the theme of your presentation and a copy of your passport for we could buy tickets and book a hotel and send you invitation for visa making.

We are looking forward to your answer.

Kind regards,
Aleksei Iurin,
project manager,
International Cooperation Department, UNECON.
BSRUN Secretary,
+7 952 66 66 366,
+7 812 458 97 30 ext.2812

bsrun@unecon.ru

Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje pracowników o możliwości ubiegania się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018:

wyjazd w celach szkoleniowych STT – 13 października 2017 upływa termin przyjmowania zgłoszeń (Formularz aplikacyjny, Indywidualny program szkolenia). Zainteresowani powinni złożyć komplet dokumentów w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, 2 piętro, pokój 221D).

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

Przykładowe szkolenia: staffmobility.eu/staff-week-search

UWAGA Pracownicy nie mogą odbywać szkolenia w tej samej instytucji, w której realizowali mobilność w poprzednich 2 latach akademickich.

wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA – Pracownicy zainteresowani wyjazdem powinni skontaktować się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym (termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalony indywidualnie przez każdy Wydział) i złożyć u niego komplet dokumentów (Formularz aplikacyjny, Zaproszenie z instytucji przyjmującej, Indywidualny program nauczania).

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

Dodatkowych informacji udziela: Anna Bogusławska, e-mail: anna.boguslawska@uwm.edu.pl, tel. 89 523 34 15