Stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie na rok akademicki 2017/2018 (Polish Doctoral Research Fellowship).
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Oprócz posiadania obywatelstwa polskiego oraz bycia słuchaczem studiów doktoranckich kandydaci powinni znać biegle język angielski oraz w stopniu podstawowym język niemiecki lub inny język środkowoeuropejski. Dodatkowym atutem będzie posiadanie udokumentowanej pracy badawczej (najlepiej w formie publikacji).
Stypendium po odliczeniu opodatkowania wynosi 24 000 000 CAD i wypłacane jest w 12 miesięcznych ratach. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, a do jego obowiązków będzie należało przygotowanie dysertacji doktorskiej. Od stypendysty oczekuje się uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, a także w rozwoju współpracy akademickiej z instytucjami w Polsce. Stypendysta będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach towarzyskich Instytutu.
Kandydaci powinni przedłożyć projekt badawczy w języku angielskim (maks. 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: patrouch@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.wirth.ualberta.ca/en/WIRTH%20Institute%20News/2017/February/2017-2018DoctoralResearchFellowshipAwardCompetitionNowOpen.aspx

Druga edycja Szczytu Młodych Liderów ASEF

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o planowanej w ramach Fundacji Azja-Europa (ASEF, Asia-Europe Foundation) drugiej edycji Szczytu Młodych Liderów ASEF (ASEF Young Leaders Summit (#ASEFYLS2)).

Tematem tegorocznego szczytu, który odbędzie się w dniach 4-8 maja br. w Seulu (jako wydarzenie towarzyszące spotkaniu Ministrów Edukacji/Szkolnictwa Wyższego ASEM), jest „Dostęp młodych do zatrudnienia”. Zadaniem uczestników szczytu będzie przedstawienie nowych pomysłów i rozwiązań dla bardziej integracyjnego, rzetelny i przystępny rynku pracy dla młodzieży. Celem spotkania jest również wypracowanie jak najskuteczniejszych metod wdrażania zrównoważonych celów rozwoju (SDGs), w szczególności celu 4 (na edukację), 5 (w sprawie równości kobiet i mężczyzn), 8 (w sprawie godnej pracy) i 9 (przemysł i innowacja).

Wydarzenie będzie dobrą okazją do interakcji z rówieśnikami z pozostałych 50 krajów ASEM oraz do poznania wpływowych liderów z Azji i Europy. Uczestnicy programu mają szanse na konstruktywną wymianę pomysłów i dobrych praktyk, bezpośredni rozwój umiejętności (m.in. technik negocjacyjnych) a z rezultatami ich pracy zapoznają się ministrowie edukacji krajów ASEM. Pośród mówców i panelistów występujących w trakcie wydarzenia znajdują się aktywni politycy, naukowcy, przedsiębiorcy i reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w programie jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów podróży, a także opłacają koszty zakwaterowania wraz z pożywieniem. Uczestnicy programu muszą mieć pomiędzy 18 a 30 lat. Językiem roboczym programu jest j. angielski.

Gorąco zachęcam Państwa do nakłonienia studentów/młodszych pracowników naukowych Państwa uczelni do udziału w programie. Rejestracji można dokonywać do 20 marca pod adresem https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2. Szeroki zakres informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.asef.org/projects/themes/education/4106-2nd-asef-young-leaders-summit–asefyls2- . Z wszelkimi ewentualnymi pytaniami dotyczącymi udziału w wydarzeniu możecie Państwo zgłaszać się do mnie lub bezpośrednio do organizatorów pod adresem asefyls@asef.org lub Nathalie.sajda@asef.org.

Stypendia Komisji Fulbrighta na studia i badania naukowe w roku akademickim 2018/2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o ogłoszeniu przez Komisję Fulbrighta naborów kandydatów do stypendiów na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych.
Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 19 maja 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/
Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom, którzy przygotowują rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 19 maja 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne w amerykańskim ośrodku naukowym.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 16 czerwca 2017 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

Native speaker na Twojej uczelni – nabór instytucji goszczących English Teaching Assistants (ETAs)

Szanowni Państwo,

Niezmiernie nam miło poinformować, iż ogłosiliśmy kolejny nabór na goszczenie przez uczelnie stypendystów Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Fulbright English Teaching Assistants (ETAs) w roku akademickim 2017/18.

Fulbright English Teaching Assistantship to roczne stypendium przeznaczone dla absolwentów amerykańskich uczelni wyższych, na asystowanie lub samodzielne prowadzenie zajęć z języka angielskiego.

Szczególnie zapraszamy do udziału w naborze na goszczenie ETAs uczelnie i wydziały o profilu ścisłym (STEM).

Zachęcamy Państwa do udziału w naborze, bowiem obecność Fulbright ETA na polskiej uczelni to strategiczny krok do jej umiędzynarodowienia.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.fulbright.edu.pl/eta-uczelnie/

W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszeniowy – w przypadku zainteresowania, bardzo proszę o wypełnienie w języku angielskim i odesłanie na adres aleksandra.matuszewska@fulbright.edu.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 28 marca br.  O wynikach naboru poinformujemy w przeciągu kilku tygodniu od zakończenia etapu nadsyłania wniosków.

Zapraszam Państwa do kontaktu ze mną, chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane z programem ETAs.

Aleksandra Matuszewska

Specjalista ds. Administracji i Eventów
Administration & Events Officer

aleksandra.matuszewska@fulbright.edu.pl

+48 534 217 213

 

German language summer school 2017 – University of Wuerzburg

For the third time now, the University of Wuerzburg is offering a
German language summer course in August. The course takes place from
August 1-29 and includes language lessons on levels A1-C1, cultural
studies classes, a social program and trips. The city of Wuerzburg is
located in central Germany, near Frankfurt.

More information can be found on the course website, which is
available both in English and German:
http://www.daf-sommerakademie.zfs.uni-wuerzburg.de/en/international_summer_school_for_german/

Or you might also like to take a look at our summer course on the DAAD
website:
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/de/?p=d&s=sk&id=1142&page=1&sortBy=1&display=list&q=w%C3%BCrzburg

If you have any questions, please feel free to contact us:
E-mail: daf-sommerakademie@uni-wuerzburg.de
Phone: +49 931 31 88024

Kind regards,
Anna Seidl and the summer course team
————————–
Stabsstelle Grundsatzfragen
Office for Strategic Planning
Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Sanderring 2
Raum 217/218
97070 Würzburg
Germany
Phone: +49 (0)931 31-88024
daf-sommerakademie@uni-wuerzburg.de
www.daf-sommerakademie.zfs.uni-wuerzburg.de

Stypendia Rządu Francuskiego na pobyt badawczy we Francji

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].
Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin.
Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.
Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.
Termin składania aplikacji mija 16 maja 2017.

Możliwość składania wniosków w ramach współpracy z DAAD na wymianę osobową na lata 2018-2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o  możliwości składania wniosków w ramach współpracy z DAAD na wymianę osobową na lata 2018-2019.
Program ma na celu wspieranie mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.
Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Program skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Wnioskodawca odpowiada za realizację projektu. Po stronie polskiej wnioskodawcą musi być szkoła wyższa lub inna jednostka naukowa.
DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom niemieckim. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Dlatego też polski koordynator projektu powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponentem środków finansowych.
Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. We wniosku należy wyraźnie przedstawić konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.
Termin składania wniosków mija 30.06.2017. Realizacja projektu rozpoczyna się 2.01.2018.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wspolpracy-z-daad.html
W przypadku pytań należy kontaktowac się z:
Jan Calak
MNiSW – Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
telefon: 48 22 5292 372
fax: 48 22 50 17 130
E-mail: jan.calak@mnisw.gov.pl
Internet: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/

Fulbright Slavic Award

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium Fulbright Slavic Award. Stypendium przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta:

  • University of Washington w Seattle (UW) – kursy o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej, z zakresu sztuki w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej; kursy dotyczące wpływu kultury Europy Środkowo-Wschodniej na inne kraje europejskie;
  • University of Illinois w Chicago (UIC) – kursy o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

Okres trwania stypendium: 4-9 miesięcy.

Wysokość stypendium oraz jednorazowych dodatków jest zatwierdzana co roku przez Radę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Stypendium może obejmować:

  • Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA (do kwoty 1500 USD).
  • Pokrycie kosztów utrzymania stypendysty wedle stawek uzgodnionych z instytucją goszczącą oraz Council for International Exchange of Scholars (CIES).
  • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.
  • Dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach oraz z realizacją projektu.
  • Dodatek na pokrycie kosztów utrzymania jednego członka rodziny, jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu.

Nabór wniosków trwa do 2 marca 2017.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/slavic/

 

Rekrutacja na studia w ramach Programu Erasmus+

Uwaga studenci: ogłaszamy nabór na studia w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 (semestr zimowy oraz letni).

Zainteresowanych wyjazdem prosimy o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym, uzupełnienie zgłoszenia przez USOSweb (wymiana studencka) i skompletowanie dokumentów m.in. formularz aplikacyjny, LA- Porozumienie o programie studiów. Szczegóły: http://www.uwm.edu.pl/bwz/dla-studentow/wyjazdy-na-studia/

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca.

Serdecznie zapraszamy!