Stypendia DAAD na rok akademicki 2018-2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertę stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2018/2019. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Szczegółowa oferta stypendialna i inne pomocne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.daad.pl/pl/stypendia/

Broszura z ofertami stypendialnymi

Oferta wymiany studenckiej, National Ilan University

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o udział w wymianie akademickiej i realizację semestru studiów w National Ilan Uniwersity (Taiwan).
Termin aplikacji mija 20 października 2017.
Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące procedury aplikacji oraz formularz aplikacyjny:
- Incoming Exchange Student Fact Sheet 2017, NIU Taiwan
- Application Form, NIU Taiwan

Conference «Models and Instruments of Cooperation between Universities and Employers for Balancing in the Labour Market» (26-27 October, Saint Petersburg)

Dear BSRUN members,

The Saint Petersburg State University of Economics (UNECON) is pleased to invite you to a conference, which will be held in the framework of the Project Erasmus + Jean Monnet «Cooperation of Universities and Employers for Quality and Relevance of Education».

The project is dedicated to investigation of European experience of cooperation of HEIs, employers and policy makers with the aim to ensure the quality of higher education. The other goal of the Project is to address the long-standing issue of relevance of study programmes to real needs of employers in Europe.
Since December 2016 there were organized 3 round tables concerning the questions of interaction between spheres of business and education and introducing European experience in this field in Russia. More than 90 representatives (researchers, academics, employers, government officers) took part in the work of the roundtables.

The theme of the conference is «Models and Instruments of Cooperation between Universities and Employers for Balancing in the Labour Market».The conference will take place in 26-27 October in the centre of Saint Petersbirg.
It would be a big honor for us if you could take part in the Plenary Session of the conference and present your report. It may be connected with European experience of University-Business cooperation, actual programmes of government support of partnership, mechanisms of joint work of enterprises and HEIs on preparing qualified specialists, or other questions.

For the key speakers the expenses on transportation and accommodation will be covered by Project Funds.

If our invitation is interesting to you, please, send us the theme of your presentation and a copy of your passport for we could buy tickets and book a hotel and send you invitation for visa making.

We are looking forward to your answer.

Kind regards,
Aleksei Iurin,
project manager,
International Cooperation Department, UNECON.
BSRUN Secretary,
+7 952 66 66 366,
+7 812 458 97 30 ext.2812

bsrun@unecon.ru

Wyjazdy szkoleniowe dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych w ramach Programu Erasmus+

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje pracowników o możliwości ubiegania się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018:

wyjazd w celach szkoleniowych STT – 13 października 2017 upływa termin przyjmowania zgłoszeń (Formularz aplikacyjny, Indywidualny program szkolenia). Zainteresowani powinni złożyć komplet dokumentów w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (Rektorat, 2 piętro, pokój 221D).

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

Przykładowe szkolenia: staffmobility.eu/staff-week-search

UWAGA Pracownicy nie mogą odbywać szkolenia w tej samej instytucji, w której realizowali mobilność w poprzednich 2 latach akademickich.

wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych STA – Pracownicy zainteresowani wyjazdem powinni skontaktować się ze swoim Koordynatorem Wydziałowym (termin przyjmowania zgłoszeń jest ustalony indywidualnie przez każdy Wydział) i złożyć u niego komplet dokumentów (Formularz aplikacyjny, Zaproszenie z instytucji przyjmującej, Indywidualny program nauczania).

Więcej informacji: http://www.uwm.edu.pl/bwz/strefa-pracownika/

Dodatkowych informacji udziela: Anna Bogusławska, e-mail: anna.boguslawska@uwm.edu.pl, tel. 89 523 34 15

Staże naukowe w ramach stypendium Fundacji Dekabana w roku 2018 – ogłoszenie konkursu

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UWM informuje o ogłoszonym konkursie Fundacji A.S. Dekabana na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver (The University of British Columbia) w roku 2018.
Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.
Termin przesyłania zgłoszeń do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej UWM mija 31 sierpnia 2017 r.
Załączniki:
Dekaban pismo przewodnie 2018
Dekaban 2018 projects
Dekaban Fundation – Formularz
Kontakt:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 39 26
bwm@uwm.edu.pl

Propozycja udziału w ASEFEdu Young Reporter 2017

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję Państwu informacje o rozpisanym w ramach Fundacji Azja-Europa (ASEF, Asia-Europe Foundation) konkursie na Młodych Reporterów ASEF – ASEFEdu Young Reporter 2017, z uprzejmą prośbą o jak najszersze rozpropagowanie tej inicjatywy wśród studentów i młodszych pracowników naukowych Państwa uczelni.

ASEF oferuje bezprecedensową możliwość zaangażowania młodych dziennikarzy w praktykę swojego rzemiosła poprzez opisywanie projektów ASEF w Azji i Europie. Poszukiwani są młodzi pisarze z pasją, twórcy filmów dokumentalnych, blogerzy i/lub osoby aktywne w mediach społecznościowych.

Wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki:

• być młodymi reporterami z udowodnionymi umiejętnościami*,

• być w wieku od 18-30 lat,

• być obywatelem jednego z krajów ASEM,

• wykazać się doskonałą znajomością języka angielskiego (ustnie i pisemnie)

* Propozycja skierowana do osób, które nie są zatrudnione w pełnym wymiarze czasu jako dziennikarze.

Wybrani Młodzi Reporterzy ASEFEdu opiszą do sześciu projektów edukacyjnych obejmujących dwa regiony geograficzne i odnoszących się do tematu „Dostęp do edukacji i zatrudnienia dla młodzieży”.

Gorąco zachęcam Państwa do nakłonienia studentów/młodszych pracowników naukowych Państwa uczelni, aktywnie działających jako początkujący dziennikarze i/lub blogerzy czy udzielających się w mediach społecznościowych,  do udziału w programie. Rejestracji można dokonywać do 30 kwietnia pod adresem http://www.asef.org/press/corporate/news-4182-open-call-for-asefedu-young-reporter-2017. Szeroki zakres informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.asef.org/Uploads/Open%20Call%20for%20ASEFEdu%20Young%20Reporter%202017.pdf. Z wszelkimi ewentualnymi pytaniami dotyczącymi udziału w wydarzeniu możecie Państwo zgłaszać się bezpośrednio do organizatorów pod adresem asefedu@asef.org.

W razie gdyby ktoś z Państwa lub osób zainteresowanych zdecydował się na udział w programie – uprzejmie również proszę o sygnał.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Zieliński

ASEM Contact Point

Departament Azji i Pacyfiku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

tel.: +48 (22) 5239594, tel. kom.: +48 728-410-399,  fax: +48 (22) 523-95-99
www.msz.gov.pl/azja

 

Stypendia dla polskich studentów na udział w SES2017

Chcesz znaleźć się w grupie liderów kształtujących przyszłość energetyczną naszej planety? Dołącz do grona 800 studentów ze 120 krajów na International Student Energy Summit, w czerwcu 2017, w Meridzie, na Jukatanie (Meksyk). Zgłoś swój udział i zarejestruj się: studentenergysummit2017.com

Organizacja Student Energy, za pośrednictwem Ambasady Meksyku w Polsce, chcąc zwiększyć szanse udziału polskich studentów w SES2017, oferuje 20 stypendiów (zarówno dla tych którzy już zarejestrowali swój udział, jak i dla tych, którzy dopiero przystąpią do rejestracji). Stypendium pozwala na redukcję kosztów pobytu w Meksyku oraz udziału w programie SES2017 aż o 80%.

Weź udział w konkursie, zostań Specjalnym Gościem Ambasady Meksyku w Polsce i skorzystaj ze stypendium! Konkurs rozpoczyna się 11 kwietnia. Przeczytaj szczegóły regulaminu (https://embamex.sre.gob.mx/polonia/index.php/avisos-importantes/92-stypendia-dla-polskich-studentow-na-udzial-w-ses2017) i zgłoś się już dziś!

Organizatorzy konkursu pomiędzy 3 a 7 maja wybiorą 20 zwycięzców, a wyniki zostaną ogłoszone 8 maja br. na stronie Ambasady oraz na naszym profilu na Facebooku oraz na Twitterze.

Stypendia włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej na rok akademicki 2017/2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na rok akademicki 2017/2018 mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie.
Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych i/lub naukowych we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych. Zgłoszenia online należy przesyłać za pośrednictwem specjalnego portalu do północy (czasu włoskiego) 10 maja 2017r.
Przed wysłaniem zgłoszenia, zaleca się dokładną lekturę warunków i portalu Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetów i Badań (MIUR) „Universitaly”, który zawiera informacje na temat włoskiego systemu szkolnictwa wyższego, a także strony http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie MAECI: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

Stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie na rok akademicki 2017/2018 (Polish Doctoral Research Fellowship).
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Oprócz posiadania obywatelstwa polskiego oraz bycia słuchaczem studiów doktoranckich kandydaci powinni znać biegle język angielski oraz w stopniu podstawowym język niemiecki lub inny język środkowoeuropejski. Dodatkowym atutem będzie posiadanie udokumentowanej pracy badawczej (najlepiej w formie publikacji).
Stypendium po odliczeniu opodatkowania wynosi 24 000 000 CAD i wypłacane jest w 12 miesięcznych ratach. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, a do jego obowiązków będzie należało przygotowanie dysertacji doktorskiej. Od stypendysty oczekuje się uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, a także w rozwoju współpracy akademickiej z instytucjami w Polsce. Stypendysta będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach towarzyskich Instytutu.
Kandydaci powinni przedłożyć projekt badawczy w języku angielskim (maks. 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: patrouch@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.wirth.ualberta.ca/en/WIRTH%20Institute%20News/2017/February/2017-2018DoctoralResearchFellowshipAwardCompetitionNowOpen.aspx