Stypendia stowarzyszenia GFPS-Polska na semestr letni roku akad. 2017/2018 (wyjazdy studentów i doktorantów), Niemcy

Zapraszamy do zapoznania się z programem stypendialnym do Niemiec w semestrze letnim 2017/2018 stowarzyszenia GFPS-Polska.
GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. Do programu mogą się zgłaszać studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień – sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.
Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.
Więcej informacji znajduje się na stronie: www.gfps.pl
Stypendium GFPS plakat

Stypendia DAAD na rok akademicki 2018-2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertę stypendialną Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na rok akademicki 2018/2019. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.
Szczegółowa oferta stypendialna i inne pomocne informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.daad.pl/pl/stypendia/

Broszura z ofertami stypendialnymi

Oferta wymiany studenckiej, National Ilan University

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o udział w wymianie akademickiej i realizację semestru studiów w National Ilan Uniwersity (Taiwan).
Termin aplikacji mija 20 października 2017.
Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące procedury aplikacji oraz formularz aplikacyjny:
- Incoming Exchange Student Fact Sheet 2017, NIU Taiwan
- Application Form, NIU Taiwan

Staże naukowe w ramach stypendium Fundacji Dekabana w roku 2018 – ogłoszenie konkursu

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej UWM informuje o ogłoszonym konkursie Fundacji A.S. Dekabana na 5-miesięczne staże dla młodych naukowców w Kanadzie na Uniwersytecie w Vancouver (The University of British Columbia) w roku 2018.
Stypendia przeznaczone są dla młodych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia.
Termin przesyłania zgłoszeń do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej UWM mija 31 sierpnia 2017 r.
Załączniki:
Dekaban pismo przewodnie 2018
Dekaban 2018 projects
Dekaban Fundation – Formularz
Kontakt:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 39 26
bwm@uwm.edu.pl

Stypendia włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej na rok akademicki 2017/2018

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych oraz studentów obywateli włoskich mieszkających zagranicą (IRE) na rok akademicki 2017/2018 mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie.
Stypendia są przyznawane na studia oraz na realizację programów szkoleniowych i/lub naukowych we włoskich instytutach państwowych lub prawnie uznanych. Zgłoszenia online należy przesyłać za pośrednictwem specjalnego portalu do północy (czasu włoskiego) 10 maja 2017r.
Przed wysłaniem zgłoszenia, zaleca się dokładną lekturę warunków i portalu Ministerstwa Edukacji, Uniwersytetów i Badań (MIUR) „Universitaly”, który zawiera informacje na temat włoskiego systemu szkolnictwa wyższego, a także strony http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri. Dodatkowe informacje znajdują się również na stronie MAECI: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

Stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o możliwości aplikowania o stypendium na staż badawczy w Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie na rok akademicki 2017/2018 (Polish Doctoral Research Fellowship).
O stypendium mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Oprócz posiadania obywatelstwa polskiego oraz bycia słuchaczem studiów doktoranckich kandydaci powinni znać biegle język angielski oraz w stopniu podstawowym język niemiecki lub inny język środkowoeuropejski. Dodatkowym atutem będzie posiadanie udokumentowanej pracy badawczej (najlepiej w formie publikacji).
Stypendium po odliczeniu opodatkowania wynosi 24 000 000 CAD i wypłacane jest w 12 miesięcznych ratach. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, a do jego obowiązków będzie należało przygotowanie dysertacji doktorskiej. Od stypendysty oczekuje się uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i akademickich Instytutu, a także w rozwoju współpracy akademickiej z instytucjami w Polsce. Stypendysta będzie miał również możliwość brania udziału w różnorodnych wydarzeniach towarzyskich Instytutu.
Kandydaci powinni przedłożyć projekt badawczy w języku angielskim (maks. 500 słów), curriculum vitae oraz podać nazwiska dwóch referentów. Aplikacje w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: patrouch@ualberta.ca w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.wirth.ualberta.ca/en/WIRTH%20Institute%20News/2017/February/2017-2018DoctoralResearchFellowshipAwardCompetitionNowOpen.aspx

Druga edycja Szczytu Młodych Liderów ASEF

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o planowanej w ramach Fundacji Azja-Europa (ASEF, Asia-Europe Foundation) drugiej edycji Szczytu Młodych Liderów ASEF (ASEF Young Leaders Summit (#ASEFYLS2)).

Tematem tegorocznego szczytu, który odbędzie się w dniach 4-8 maja br. w Seulu (jako wydarzenie towarzyszące spotkaniu Ministrów Edukacji/Szkolnictwa Wyższego ASEM), jest „Dostęp młodych do zatrudnienia”. Zadaniem uczestników szczytu będzie przedstawienie nowych pomysłów i rozwiązań dla bardziej integracyjnego, rzetelny i przystępny rynku pracy dla młodzieży. Celem spotkania jest również wypracowanie jak najskuteczniejszych metod wdrażania zrównoważonych celów rozwoju (SDGs), w szczególności celu 4 (na edukację), 5 (w sprawie równości kobiet i mężczyzn), 8 (w sprawie godnej pracy) i 9 (przemysł i innowacja).

Wydarzenie będzie dobrą okazją do interakcji z rówieśnikami z pozostałych 50 krajów ASEM oraz do poznania wpływowych liderów z Azji i Europy. Uczestnicy programu mają szanse na konstruktywną wymianę pomysłów i dobrych praktyk, bezpośredni rozwój umiejętności (m.in. technik negocjacyjnych) a z rezultatami ich pracy zapoznają się ministrowie edukacji krajów ASEM. Pośród mówców i panelistów występujących w trakcie wydarzenia znajdują się aktywni politycy, naukowcy, przedsiębiorcy i reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.

Udział w programie jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów podróży, a także opłacają koszty zakwaterowania wraz z pożywieniem. Uczestnicy programu muszą mieć pomiędzy 18 a 30 lat. Językiem roboczym programu jest j. angielski.

Gorąco zachęcam Państwa do nakłonienia studentów/młodszych pracowników naukowych Państwa uczelni do udziału w programie. Rejestracji można dokonywać do 20 marca pod adresem https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2. Szeroki zakres informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej http://www.asef.org/projects/themes/education/4106-2nd-asef-young-leaders-summit–asefyls2- . Z wszelkimi ewentualnymi pytaniami dotyczącymi udziału w wydarzeniu możecie Państwo zgłaszać się do mnie lub bezpośrednio do organizatorów pod adresem asefyls@asef.org lub Nathalie.sajda@asef.org.

Stypendia Komisji Fulbrighta na studia i badania naukowe w roku akademickim 2018/2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o ogłoszeniu przez Komisję Fulbrighta naborów kandydatów do stypendiów na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych.
Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 19 maja 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/graduate-student-award/
Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom, którzy przygotowują rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 19 maja 2017 roku.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/junior-award/
Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne w amerykańskim ośrodku naukowym.
Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2018/2019 trwa do 16 czerwca 2017 r.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.fulbright.edu.pl/senior-award/

Stypendia Rządu Francuskiego na pobyt badawczy we Francji

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy [BGF Pobyt badawczy].
Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin.
Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania.
Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.
Termin składania aplikacji mija 16 maja 2017.

Możliwość składania wniosków w ramach współpracy z DAAD na wymianę osobową na lata 2018-2019

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o  możliwości składania wniosków w ramach współpracy z DAAD na wymianę osobową na lata 2018-2019.
Program ma na celu wspieranie mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe.
Program obejmuje wszystkie dziedziny nauki. Program skierowany jest do nauczycieli akademickich oraz naukowców ze szkół wyższych i innych jednostek naukowych. Wnioskodawca odpowiada za realizację projektu. Po stronie polskiej wnioskodawcą musi być szkoła wyższa lub inna jednostka naukowa.
DAAD otrzymuje środki finansowe na realizację programu z budżetu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań (BMBF) i przekazuje je wnioskodawcom niemieckim. Natomiast Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) finansuje program w ramach dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki. Dlatego też polski koordynator projektu powinien uzgodnić możliwość jego sfinansowania ze swoim przełożonym będącym dysponentem środków finansowych.
Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny. We wniosku należy przedstawić cel naukowy projektu (zakres, nowe elementy, cele cząstkowe) w aspekcie współpracy polsko-niemieckiej. Polski wniosek może być przyjęty po warunkiem złożenia równoległego wniosku w Niemczech. We wniosku należy wyraźnie przedstawić konkretne zadania wykonywane przez partnera polskiego i niemieckiego.
Termin składania wniosków mija 30.06.2017. Realizacja projektu rozpoczyna się 2.01.2018.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wspolpracy-z-daad.html
W przypadku pytań należy kontaktowac się z:
Jan Calak
MNiSW – Departament Współpracy Międzynarodowej
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
telefon: 48 22 5292 372
fax: 48 22 50 17 130
E-mail: jan.calak@mnisw.gov.pl
Internet: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-z-zagranica/wspolpraca-dwustronna/mapa-swiata/niemcy/