Dzień informacyjny konkursu na Wizyty Przygotowawcze FSS 2013

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach konkursu 2013 do działania Wizyty Przygotowawcze Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (otwarty od 4 grudnia 2013 do 3 lutego 2014) w dniu 17 grudnia br. w Warszawie, odbędzie się Dzień Otwarty mający na celu przybliżenie specyfiki działania oraz zasad wnioskowania o dofinansowanie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem oraz rejestracji poprzez link dostępny na stronie internetowej: http://www.fss.org.pl/promocja/spotkania/dzien-otwarty-fss-wizyty-przygotowawcze-zapraszamy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz do aplikowania o Wizyty Przygotowawcze FSS.

Nabór na Wizyty Przygotowawcze w ramach FSS otwarty!

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji-Operator Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego ogłosiła nabór wniosków do działania „Wizyty Przygotowawcze”. 

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji, a każdy projekt powinnien zakładać współpracę z wybranymi partnerami z krajów-darczyńców.

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 4 grudnia 2013 r. do dnia 3 lutego 2014 r.

Działania podlegające dofinansowaniu w ramach naboru:

Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach działania Wizyty Przygotowawcze. Są to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
 • podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
 • przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
 • wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

Czas trwania pojedynczej wizyty

Wizyta może trwać  maksymalnie do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 29 stycznia 2014, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2014.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie

Całkowita alokacja (środki z MF EOG 2009-2014 wraz z wkładem krajowym) na konkurs wynosi 177 284 EUR.

Nabór prowadzony jest w trybie on-going co oznacza, że każdy wniosek spełniający kryteria formalne i merytoryczne będzie na bieżąco rekomendowany do dofinansowania, aż do wyczerpania dostępnej alokacji.

Dofinansowanie pojedynczej wizyty

Dofinansowanie otrzymane na realizację wizyty przygotowawczej ze środków FSS pokrywa 100% całkowitych kwalifikowalnych kosztów. Wkład własny nie jest wymagany.

Koszty kwalifikowalne

W ramach wizyty przygotowawczej kwalifikowalne będą następujące typy wydatków:

 • koszty podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 €
 • koszty utrzymania w wysokości 250 € za dzień
 • dodatkowe koszty wynikające ze specjalnych potrzeb, np. niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Szczegóły oraz dokumenty apikacyjne sa dostepne na stronie FSS

KONFERENCJA: Nowe możliwośći finansowania badań i innowacji na HORYZONCIE

konferencja 19.12.201319 grudnia 2013, Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukowców, przedstawicieli biznesu , samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu do wzięcia udziału w konferencji: „NOWE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA BADAŃ I INNOWACJI NA HORYZONCIE: Podsumowanie 7 Programu Ramowego oraz inauguracja Programu Horyzont 2020”.

Szczegóły wydarzenia oraz możliwość rejestracji on-line na stronie www.uwm.edu.pl/rpk w zakładce SZKOLENIA.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o naborze na 2 stanowiska ekspertów narodowych w JRC

Informujemy, iż Komisja Europejska poszukuje ekspertów narodowych do oddelegowania do Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

Opisy dwóch profili ekspertów do pobrania: JRC.I.3-en  JRC.I.4-en

Kandydaci na ekspertów w Institute for Health and Consumer Protection (IHCP) powinni złożyć aplikację odpowiednio dla oddziałów:

I.3 Biologii Molekularnej i Genomiki:  termin aplikacji 16.12.2013

I.4 Neo-nauki biologiczne: termin aplikacji 27.01.2014

Kandydaci powinni przygotować swoje CV w języku angielskim, francuskim lub niemieckim , zgodnie z Europejskim formatem CV- EUROPASS (w programie Word lub w formacie PDF).

W aplikacji powinno znaleźć się odniesienie do ogłoszenia o naborze:  odpowiednio JRC.I.3 lub JRC.I.4.

Aplikacja powinna zostać przesłana na adres mailowy: HR-B2-RP @ ec.europa.eu za pośrednictwem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które pośredniczy w oddelegowaniu polskich naukowców.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertami Komisji Europejskiej.

Program RISE: Research Internships in Science and Engineering

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza jednostki naukowe z całego świata zainteresowane współpracą z praktykantami z Niemiec do udziału w programie RISE (Research Internships in Science and Engineering).

W ramach programu RISE jednostki naukowe, a także indywidualni pracownicy naukowi i doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie jako praktykanta wysoko wykwalifikowanego studenta z Niemiec.

W projekcie biorą udział studenci następujących dziedzin:

- biologia
- chemia
- fizyka
- nauki o Ziemi
- inżynieria
oraz pokrewnych kierunków.

Ostateczny termin zgłaszania osób i jednostek zainteresowanych współpracą z praktykantem z Niemiec w 2014 roku upływa 24 listopada 2013 r.

Szczegółowe informacje w języku angielskim znajdą Państwo w załączeniu jak również na stronach internetowych: www.daad.de/rise-weltweit/en oraz www.daad.de/rise-programs

Pływający Uniwersytet Arktyczny 2014

Mamy przyjemność poinformować, że Northern ( Arctic ) Federal University we współpracy z Północnym Oddziałem Agencji  Hydrometeorologii i Monitoringu Środowiska Federacji  Rosyjskiej ( ROSHYDROMET )organizuje morską wyprawę badawczo-edukacyjną Pływający Uniwersytet Arktyczny 2014.

Projekt  ma na celu przeprowadzenie kompleksowych badań interdyscyplinarnych na Arktyce, a skierowany jest do młodych specjalistów, którzy dzięki wyprawie  zdobędą  doświadczenie praktyczne.

Wyprawa odbędzie się na statku badawczym „Profesor Molchanov” który jest przystosowany do badań morskich, meteorologicznych i oceanograficznych i  jest wyposażony w nowoczesne udogodnienia dla naukowców.

ZAPRASZAMY uczonych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie do wzięcia udziału w wyprawie.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym Information Letter  i broszurze.

Współpraca krajów członkowskich OECD- sektor rolno-żywnościowy

Szanowni Państwo
Z przyjemnością informujemy, że kontynuowana jest współpraca krajów członkowskich OECD w programie:
„BIOLOGICAL RESOURCE MANAGMEMENT FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL SYSTEMS”.

Głównym celem Programu jest promowanie współpracy i postępu naukowego w sektorze rolno-żywnościowym z zachowaniem zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju, ochrony zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa produktów żywnościowych.

W obecnym okresie programowania (2010-2014) zwraca się też uwagę na potrzebę budowania ściślejszych relacji pomiędzy nauką, polityką i gospodarką, m.in. po to, by efekty badań naukowych ułatwiały podejmowanie prawidłowych decyzji politycznych i gospodarczych(biznesowych) w obszarze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

W ramach programu pracownicy naukowi mogą uzyskać dwa rodzaje pomocy finansowej:
1. Indywidualne granty naukowe (6-26 tygodniowe wizyty w laboratoriach krajów członkowskich OECD, 400-450 EURO tygodniowo, zwrot kosztów podróży)
2. Dofinansowanie kosztów organizacyjnych konferencji (warsztatów) naukowych

Wszystkie informacje na temat ww. Programu OECD oraz formularze aplikacyjne na rok 2014 są dostępne na stronie internetowej www.oecd.org/agriculture/crp
Termin składania aplikacji upływa 10 września 2013 r.

Gorąco zachęcamy do korzystania z możliwości programu, szczególnie młodszych pracowników naukowych UWM.

 

Rozmowy kooperacyjne w ramach konferencji i targów EAIE 2013

Szanowni Państwo!

W dniach 10-13 września br. w Stambule (Turcja)  odbędzie się dwudziesta piąta doroczna Konferencja EAIE w całości poświęcona zagadnieniom związanym ze szkolnictwem wyższym. Jest to miejsce propagowania aktualnych trendów, globalna platforma wymiany wiedzy oraz doświadczeń na temat wszelkich aspektów edukacji w ujęciu międzynarodowym. W konferencji i towarzyszącym jej targach biorą udział przedstawiciele instytucji zajmujących się szkolnictwem wyższym z całego świata.

Lista wystawców, którzy wezmą udział w targach jest dostępna na stronie EAIE 2013

W ramach targów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji po raz kolejny przygotowują stoisko, na którym zaprezentowana zostanie oferta polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej UWM będą zarówno dyżurować na stoisku promując naszą uczelnię, jak i odwiedzać punkty innych wystawców. Lista wystawców EAIE 2013 nie jest jeszcze zamknięta- udostępnimy ją poprzez strony RPK i Biura ds. Współpracy Międzynarodowej niezwłocznie po jej publikacji na stronach EAIE 2013.

W związku z uczestnictwem w imprezie przedstawicieli UWM zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z konkretną uczelnią czy instytutem, poszukujące partnerów do przyszłych wspólnych projektów edukacyjnych, badawczych, innych.

Rozmowy kooperacyjne mają doprowadzić do zintensyfikowania współpracy w ramach umów bilateralnych, projektów międzynarodowych, wspólnych inicjatyw edukacyjnych itd.

Osoby zainteresowane zgłaszaniem zapotrzebowania w rozmowach kooperacyjnych są proszone o kontakt z pracownikami Biura ds. Współpracy Międzynarodowej UWM:

Ewą Kłos (523-34-67, ewa.klos@uwm.edu.pl )

Darią Czyżewską (523-34-15, daria.czyzewska@uwm.edu.pl)

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia br.

Konferencja informacyjna Funduszu Stypendialnego SCIEX

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji informacyjnej Funduszu Stypendialnego SCIEX dotyczącej Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Konferencja odbędzie się: 24 czerwca 2013 roku w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa.

Zaproszenie kierowane jest m.in. do potencjalnych nowych stypendystów – młodych doktorantów, naukowców i badaczy zainteresowanych realizacją projektu w Szwajcarii, którzy zatrudnieni są na polskich uczelniach wyższych, w placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz w krajowych instytutach badawczych.

W trakcie Konferencji, zostaną przedstawione:

 • możliwości uzyskania dofinansowania na realizację projektu badawczego w Szwajcarii
 • osiągnięcia dotychczasowych stypendystów (prezentację projektów,  dobre praktyki)
 • wybrane zagadnienia dotyczące oceny złożonych wniosków
 • praktyczne aspekty wyjazdu do Szwajcarii

Wśród prelegentów znajdą się pracownicy Ambasady Szwajcarii w Warszawie, Funduszu Stypendialnego SCIEX oraz dotychczasowi stypendyści Programu.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do wypełnienia najpóźniej do dnia 17 czerwca 2013 formularza rejestracyjnego

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na Konferencję.

Program konferencji

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii organizacyjnych organizator prosi o kontakt z wymienionymi osobami:

Łukasz Sopyła lukasz.sopyla@frse.org.pl, tel. (22) 46 31 476

Anna Pavlovych anna.pavlovych@frse.org.pl, tel.

VII Summer School on “Russia and EU: Legal and Political Issues of International Cooperation”

We are glad to invite your students and doctorates to take part in the VII Summer School on “Russia and EU: Legal and Political Issues of International Cooperation” that will take place from 22nd July to 9th August 2013 in Kaliningrad.

The Summer School is organized by the EU Centre at IKBFU in cooperation with DAAD, Marburg University, Centre of International and European Law of IKBFU and Centre of Social and Political studies „Russian Baltic”. Two sections are planned : Law and Political Science. More information you can find on our website: http://www.kantiana.ru/eng/eu4u/news/2075/104374/

Attached you will find the leaflet about the EU4U Summer School 2013.

The organisers cover the expenses for accommodation, printing materials, lunches and cultural programme.