BPE_logo_małe.jpg

NABÓR WNIOSKÓW - KONKURS NR POIiŚ/1.3.1/1/2015, PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 22.01.2016 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych obejmującej takie elementy jak:

 

 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła);
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie:  1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • państwowe jednostki budżetowe (forma prawna - kod 428),
 • szkoły wyższe (forma prawna - kod 044),
 • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne (forma prawna – kod 401, kod 402, kod 406, kod 428, kod 132, kod 165)
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działającym na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)

 

Termin naboru: od dnia 22.01.2016 r. do dnia 29.04.2016 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-131-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej/