BPE_logo_małe.jpg

NABÓR WNIOSKÓW - 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Informujemy, iż od dnia 01.10.2015 Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 4.2. „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczy wsparcia wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienia skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, t.j., ze zm.);
  • konsorcja jednostek naukowych;
  • uczelnie;
  • konsorcja uczelni;
  • konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw;
  • konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

 

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie projekty znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Termin naboru: od dnia 1.10.2015 r. do dnia 31.03.2016 r.

 

Więcej informacji na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-rozwoj-nowoczesnej-infrastruktury-badawczej-sektora-nauki