BPE_logo_małe.jpg

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER ogłosiło konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER ogłosiło konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”.

 

Dofinansowanie w ramach konkursu przeznaczone będzie na realizację projektów obejmujących swoim zakresem merytorycznym wyłącznie wysokiej jakości programy stażowe dla studentów. Termin złożenia wniosków o dofinansowanie projektów do 14 października 2015 r.

Więcej informacji na:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabor...