BPE_logo_małe.jpg

Informacja o wyniku postępowania w sprawie oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu

Informujemy, że postępowanie dotyczące wyboru oferty na przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu/mentoringu dla 10 pracowników Biura Karier UWM w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” zostało unieważnione ze względów proceduralnych.