BPE_logo_małe.jpg

Nabór wniosków w ramach konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia.

Wnioski w ramach konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia będą przyjmowane do 1 lipca 2016 r.

Więcej informacji na: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-1npkpower312016/