BPE_logo_małe.jpg

Informacja o wyborze oferty na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 3 sztuk roll-up’ów służących promocji projektu

 Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 3 sztuk roll-up’ów służących promocji projektu „Program Rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Oldruk Marek Alchimowicz z siedzibą w Olsztynie, ul. Wyzwolenia 15/1. 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi.

O terminie i miejscu popisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany.