BPE_logo_małe.jpg

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na przeprowadzenie usługi dot. zaprojektowania, wykonania i dostarczenia 3 sztuk roll-up'u służącego promocji projektu

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

W związku z realizacją przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi dot. zaprojektowania, wykonania i dostarczenia 3 sztuk roll-up'u służącego promocji projektu.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ.PDF

FORMULARZ OFERTOWY.PDF