Site Name

UWM | Biologia | Botanika

mgr Katarzyna Wąsowicz

Stanowisko: doktorantka

kontakt: email: katarzyna.wasowicz@uwm.edu.pl tel. 089 523 33 11

zainteresowania naukowe: ekologia i geografia roślin naczyniowych, ochrona przyrody

Praca magisterska: 2008 rok

"Dynamika przyrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na wybranych torfowiskach Pojezierza Mazurskiego."

Hobby:obserwacje ptaków, sporty wodne, podróże

Publikacje / doniesienia konferencyjne:

Jutrzenka-Trzebiatowski A., Hołdyński Cz. (red.) Dynowski P., Dziedzic J., Hołdyński Cz., Jutrzenka-Trzebiatowski A., Kołodziej P., Korniak T., Loro P., Pisarek W., Szarejko T., Wąsowicz K. 2007. Rośliny naczyniowe Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. UWM w Olsztynie, Olsztyn, ss. 159.

Wąsowicz K., Dzięcioł A., Wojtaszek A., Kołodziej P., Szymczyk R. 2007. Inwentaryzacja stanowisk roślin inwazyjnych w północnej części Wigierskiego Parku Narodowego. Materiały XI Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, Białystok 16-18.11.2007r., Uniwersytet w Białymstoku.

Kołodziej P., Wąsowicz K., Wojtaszek A., Brzeska M., Liberacka M. 2007. Flora ruderalna Widryn (Pojezierze Mrągowskie). Materiały Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 10-11 maja 2007: 99-100.

Szymczyk R., Dzięcioł A., Wąsowicz K. 2007. Uwagi o porostach Narwi w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Materiały Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 10-11 maja 2007: 92-93.

Wąsowicz K., Dzięcioł A., Wojtaszek A., Kołodziej P., 2008. Rośliny inwazyjne w północnej części Wigierskiego Parku Narodowego. Materiały XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 9-10 maja 2008: 102-103.

Menderski S., Cząstkiewicz D., Cilulko J., Jarmołowska A., Sajewska J., Wąsowicz K., Sereda A. 2008. Zimowanie krzyżówki Anas platyrhynchos w Olsztynie. Materiały XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn, 9-10 maja 2008: 76-77.