Site Name

UWM | Biologia | Botanika

dr Monika Szczecińska

small logo

Stanowisko: adiunkt

Godziny konsulatacji:

dziedzina: nauki biologiczne

dyscyplina: biologia

specjalność: botanika

 

zainteresowania naukowe: filogeografia molekularna roślin, zmienność genetyczna gatunków rzadkich i zagrożonych, zróżnicowanie genetyczne Grimmiaceae, florystyka i biogeografia.

 

praca magisterska: 2002 rok

"Charakterystyka flory roślin naczyniowych rezerwatu Źródła rzeki Łyny i ocena wyróżnionych siedlisk metodą ekologicznych liczb wskaźnikowych"

rozprawa doktorska: 2006 rok

"Zróżnicowanie genetyczne populacji niżowych i górskich Polygonatum verticillatum (L.) All"

 

Zatrudnienie:

2002-2006 studia doktoranckie na Wydzile Biologii UWM

2006- asystenka w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Staże naukowe:

01.07.2007-30.09.2007 Pfizer Plant Research Laboratory, New York Botanical Garden, New York, USA

 

Realizowane przedmioty: morfologia funkcjonalna roślin, botanika z elementami fizjologii roślin

 

Hobby: turystyka górska