Aktualności


10.10. 2018

Dwa nowe dla nauki gatunki wątrobowców z rodzaju Calypogeia zostały opisane przy współudziale pracowników Katedry:
journals.plos.org/plosone/article

1.10.2018

W Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody będzie realizowana trzecia MINIATURA. Projekt  "Analiza polimorfizmu genów warunkujących biosyntezę trichotecenów i zearalenonu u zróżnicowanych geograficznie szczepów Fusarium graminearum sensu stricto" realizować będzie dr Katarzyna Bilska.

8.11.2017

Druga MINIATURA NCN w KBiOP. Grant "Utrata intronów w genach mitochondrialnych wątrobowców-zjawisko losowe czy prawidłowość ewolucyjna?" został przyznany dr Monice Ślipiko.

13.10.2017

Pierwsza MINIATURA NCN w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody. Grant "Opracowanie systemu markerów umożliwiających analizę genomiczną populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens (L.) Mill.)" został przyznany dr hab. Monice Szczecińskiej, prof. UWM.
 


Czwartek, 29 listopada 2018 r.