Aktualności

Możliwość dopisania się do grup W-Fu dedykowanego

Szanowni Studenci,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, iż w semestrze zimowym rozpoczęły pracę nowe grupy dedykowane realizujące W-F dedykowany. Informujemy, że istnieje możliwość dopisania się do tych grup. (Szczegóły w załaczniku).

Aby realizowć W-F w ww. grupach należy złożyć w BON wniosek do dnia 09.11.2018 r. (Wniosek w załączniku poniżej).

   

Zainteresowanych prosimy o kontakt z BON.

Osoba do kontaktu: Dorota Filip

Tel. (089) 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Tłumacz języka migowego

Biuro ds. Osób  Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego  w Olsztynie  poszukuje osoby (umowa zlecenie):  Tłumacza języka migowego dla studenta Głuchego lub słabosłyszącego.

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO to osoba, która przekazuje studentowi treści  za pomocą języka migowego, dokładnie wszystko to co przekazuje wykładowca.

 

Zakres odpowiedzialności:

- Tłumaczenie na język migowy w trakcie zajęć dydaktycznych.

Wymagania:

- Umiejętność tłumaczenia na język migowy;

- Punktualność;

- Sumienność;

- Obowiązkowość:

- Dyspozycyjność w ciągu tygodnia (konieczność dostosowania się do planu zajęć studenta). 

Zapewniamy:

- Współpracę i zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (wynagrodzenie zależne od liczby przepracowanych w miesiącu godzin);

- Możliwość udziału w interesujących zajęciach dydaktycznych; 

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl  (w temacie proszę wpisać "tłumacz języka migowego" , w treści e-maila prosimy podać oczekiwaną kwotę brutto wynagrodzenia za godzinę). 

Kontakt osobisty w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, ul Oczapowskiego 12 B, pokój 106/S2,  I piętro (Biblioteka Uniwersytecka).

Mistrzostwa (IMP AZS) w Szachach. Katowice 2018

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w Szachach, które odbędą się w terminie 26-28 października 2018 r. w Katowicach.

Wydarzenie jest organizowane przez:  Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonimiocznego w Katowicach, Zarząd Główny AZS  oraz Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UE w Katowicach, pod patronatem Rektora UE w Katowicach.

Studentów zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów wyjazdu studentom reprezentującym UWM (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) – szczegóły w BON. 

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona

Decyduje kolejność zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 18.10.2018 r. 

Warunkiem udziału w zawodach:

- brak przeciwwskazań zdrowotnych

- posiadanie:

*statusu studenta

*ważnej legitymacji AZS

*orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- dostarczenie do BON podstemplowanego przez dziekanat certyfikatu przynależności akademickiej według wzoru na aktualny rok.

 

Dni Nauki i Sztuki 2018 - podsumowanie

Biuro ds. Osób niepełnosprawnych przygotowało na Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki warsztaty pt. "BARWY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI".  Celem warsztatów jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji wobec osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży. W ramach warsztatów zorganizowaliśmy:

1. Zajęcia warsztatowe, podczas których przenieśliśmy się w świat osoby niewidomej oraz w świat soby Głuchej.

2. Czytanie hybrydowe - odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czym jest książka hybrydowa, czy warto czytać książki. Przedstawiliśmy fragmenty książek czytanych w formie tradycyjnej oraz tłumaczonych na polski język migowy.

3. Pokaz przygotowany przy wsparciu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji (FAR) - czyli techniki pokonywania przeszkód architektonicznych, jak pomóc aby nie zaszkodzić, jak zachowywać się wobec osoby poruszającą się na wózku.

Dyżury psychologa w semestrze zimowym 2018/2019

Dyżury psychologa mgr Agnieszki Anny Włodarczyk

Wtorek w godz. 15.00 – 17.00

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12B, pok. S2/ 106.

Studenci zainteresowani spotkaniem z psychologiem mogą zapisać się na wizytę telefonicznie: tel.  509 596 544 lub mailowo: doswiadczalnia@wp.pl

 

Na spotkanie należy zabrać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Uwaga! Stypendium specjalne

Stypendia specjalne

Wszyscy studenci posiadający orzeczenia o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, lub dokumenty równoważne mają prawo otrzymywać stypendium specjalne.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb .

Wygenerowany, wydrukowany i podpisany  formularz wraz z kopią orzeczenia potwierdzoną przez BON oraz pobranym podczas wypełniania wniosku oświadczeniem należy złożyć w dziekanacie swojego wydziału.

Osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o stypendium specjalne oraz osoby, które mają nowe orzeczenie powinny, przed wypełnieniem wniosku stypendialnego, złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych [ul. Oczapowskiego 12B (pok.  S2/105 i S2/106)] dwie kopie orzeczenia oraz oryginał (do wglądu).

 

 

WF - zajęcia dla osób ze zwolnieniami lekarskimi

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje o utworzeniu specjalnych grup dla osób ze zwolnieniami lekarskimi w tym również dla osób z niepełnosprawnością.

Studenci studiów: jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia dokonują zapisu na daną formę zajęć z wychowania fizycznego za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem www.ul.uwm.edu.pl w terminie:

Studenci dokonują zapisu na daną formę zajęć z wychowania fizycznego za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem - www.ul.uwm.edu.pl w terminie: 

- studia stacjonarne od 2 października 2018 r. od godz. 14.00 do 4 października 2018 r. do godz. 23.59. Giełda przedmiotu – od 5 października 2018 r. od godz. 15.00 do 6 października 2018 r. do godz. 23.59.

- studia niestacjonarne (dotyczy cykli kształcenia rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018) od 29 września 2018 r. od godz. 15.00 do 1 października 2018 r. do godz. 23.59.

Studenci studiów niestacjonarnych dokonują zapisu do grupy zajęciowej realizowanej w godzinach określonych wydziałowym rozkładem zajęć.

Zapisu dokonuje się tylko na jedną formę zajęć.

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - WYCHOWANIE FIZYCZNE w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Wykazy zajęć dla osób ze zwolnieniami lekarskimi w plikach poniżej.

9000 zł stypendium. Weź udział w konkursie „Indeks Marzeń”

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza siódmą już edycję konkursu „Indeks Marzeń”, realizowanego w ramach projektu „Akademia Odnalezionych Nadziei”. Jego celem jest wspieranie edukacji osób z niepełnosprawnością – tegorocznych maturzystów, a także studentów, poprzez przyznawanie im stypendium w wysokości 9000 zł (900 zł x 1000 brutto) w roku 2018/2019.

 

 

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów,
  • wynik egzaminu maturalnego,
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia,
  • zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących),
  • list motywacyjny (liście tym uczestnik konkursu „Indeks Marzeń” powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium).

Zgłoszenia do 28 września 2018r.

O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, czyli stypendium o wartości 9000 zł,  zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.

Regulamin konkursu „Indeks Marzeń” oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie MimoWszystko.org.

Spotkanie adaptacyjne SN "Poznaj z nami Kortowo" 01.10.2018

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,  którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO” w dn. 01.10.2018 r., godz. 15:00

Mamy dla Was ciekawy scenariusz naszego wydarzenia.

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (BON to jednostka, która pomaga rozwiązywać problemy związane ze procesem kształcenia, realizuje różnorodne działania na rzecz studentów z niepełnosprawnościami i pomaga niwelować bariery w dostępie do edukacji). Podczas spotkania dowiecie się o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami realizowanym w naszej Uczelni, spotkacie się ze starszymi kolegami, z psychologiem oraz konsultantem ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Opowiemy Wam o systemie wsparcia, aktywizacji studentów i planach na kolejne lata, pokażemy jak szukać dostosowań i omijać bariery. Zapoznamy Was z regulaminem studiów. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawiciela Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, który przybliży fakty o ulgach, dofinansowaniach i innym wsparciu dedykowanym ON.

Jeśli pogoda będzie nam sprzyjać zaprosimy na pieszą wycieczkę po najpiękniejszym kampusie w Polsce.

W razie niepogody – projekcja filmu oraz zaproszenie do rozmów o życiu studenckim.

Program spotkania w załączniku.

Miejsce spotkania to ul. Oczapowskiego 12B budynek Biblioteki Uniwersyteckiej sala nr S2/104

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie zamieszczonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do nas na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl, niezdecydowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

tel.: 89/523 38 66

mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

III Integracyjny Spływ kajakowy

W dniach 07-09.09.2018 odbył się kolejny, „III Integracyjny spływ kajakowy SN”.  W tym roku w spływie wzięło udział  17 osób. Trasy były łatwe i niedługie, ale za to pełne uroku.

Dzień pierwszy (07.09.2018): Rosocha – Ukta

Dzień drugi (08.09.2018): Nowy Most – Iznota

Dzień trzeci (09.09.2018):  Krutyń –  Rosocha

Pogoda też nam dopisała.

Oto kilka słów o wydarzeniu oczami uczestnika:

„Niezapomniane wrażenia, nowe znajomości, zasłużony odpoczynek od codzienności – to tylko niektóre z wielu atutów spływów kajakowych organizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Tegoroczny, trwający od 7 do 9 września, wlał ogrom radości do serc i dusz zarówno uczestników, jak i organizatorów. Wielogodzinne wiosłowanie jest przyjemnością, a wspólnie spędzony czas, również przy ognisku, pozwala na poznanie siebie nawzajem, jak również odkrywa wielość talentów. W przyjemnej atmosferze można się pośmiać, dobrze się zabawić bądź po prostu porozmawiać. Tego typu wyjazdy zdecydowanie warto, wręcz należy powtarzać. Z ogromną niecierpliwością oczekuję na kolejny.”

Zachęcamy do obejrzenia galerii i udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności