Aktualności

Grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Szanowni Studenci,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych informuje, iż w semestrze zimowym rozpoczęły pracę grupy realizujące lektoraty dedykowane. Informujemy, że istnieje możliwość dopisania się do tych grup w terminie do dn. 15.11.2019 r. (wniosek w załączniku poniżej).

Harmonogram pracy grup znajduje się w załączniku poniżej.

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Obrońców Tobruku 3.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z BON.

Osoba do kontaktu: Dorota Filip

Tel. (089) 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Relacja z wizyty w Warszawie i Lublinie

Przedwczoraj i wczoraj gościliśmy w trzech szkołach dla Głuchych i słabosłyszących w Warszawie i w Lublinie. Opowiedzieliśmy na temat oferty wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia na UWM w ramach cyklu spotkań z Głuchymi i słabosłyszącymi w Polsce. Bardzo dziękujemy uczniom za uwagę i poświęcony czas oraz za danie nam inspiracji do dalszej lepszej pracy..

 

Również dziękujemy za zdjęcia, które zostały wykonane przez Panią Agaty Jasińską oraz studenta Oskara Wiśniewskiego z UWM.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania

Poznaj z nami Kortowo - zapraszamy studentów I roku

Przedstawienie oferty wsparcia studentów z niepełnosprawnościami realizowanej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza studentów, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynają naukę w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Już po raz ósmy jesteśmy organizatorem wydarzenia pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO”. Nasze zaproszenie skierowane jest szczególnie do osób, które borykają się z problemami zdrowotnymi i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Tegoroczne spotkanie "Poznaj z nami Kortowo" będzie miało formułę dnia otwartego i odbędzie się w dn. 01.10.2019 r. Będziemy dostępni dla Was od godziny 9:00 do 15.00.

Przed wejściem głównym do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Oczapowskiego 12B w Kortowie będzie rozstawiony namiot. Czekamy tam na Was. Każdy będzie mógł się dowiedzieć, jak działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) i na jakie wsparcie ze strony uczelni może liczyć osoba z niepełnosprawnością, która zdecydowała się na studia w UWM.  Na  stoisku dostępne będą  druki i formularze jakie należy składać ubiegając się o przyznanie wsparcia ze strony uczelni. Naszymi gośćmi w tym dniu będą instytucje, które również zajmują się sprawami osób z niepełnosprawnościami. Pytania na temat ulg, dofinansowań czy programów dedykowanych osobom z niepełnosprawnością można będzie skierować bezpośrednio do pracowników Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie oraz Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie. Wszystkich chętnych zapraszamy na wspólną wycieczkę z przewodnikiem po Kortowskim Kampusie. Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej zaprezentują w jaki sposób należy korzystać ze zbiorów bibliotecznych oraz jakie udogodnienia sprzętowe znajdą osoby z niepełnosprawnościami. Podczas spotkania zaprezentujemy studentom cały zespół pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, naszych konsultantów oraz Wydziałowych Opiekunów Studentów z Niepełnosprawnością.
W wydarzeniu będą uczestniczyli studenci starszych roczników. Osoby Głuche mogą liczyć na obecność tłumacza języka migowego. W razie innych indywidualnych potrzeb pełnego uczestnictwa prosimy o wcześniejszy kontakt z Biurem.

Osoba do kontaktu: Dorota Filip, telefon (89) 523 38 66, e-mail: bon@uwm.edu.pl

Dedykowane grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

 

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i/lub słuchu wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych.
Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach dedykowanych w roku akademickim 2019/2020 proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku.
Termin składania wniosków -  do dn. 05.10.2019 roku.

Uwaga.
Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów. 
Sugerujemy przemyślany wybór, samo zgłoszenie na lektorat nie jest równoważne z jego realizacją.

 

Zasady realizacji lektoratów w semestrze zimowym 2019/2020 znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip
Tel.: (89) 523 38 66
E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

Dedykowane grupy W-Fu dla studentów z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami wymagający alternatywnych rozwiązań podczas realizacji zajęć z Wychowania Fizycznego mogą zapisać się do grup dedykowanych.
Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach dedykowanego W-Fu  w roku akademickim 2019/2020 proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku.
Termin składania wniosków -  do dn. 15.10.2019 roku.

Uwaga.
Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

 

Zasady realizacji zajęć z przedmiotu Wychowanie Fizyczne w semestrze zimowym 2019/2020 znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/wychowanie-fizyczne

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip
Tel.: (89) 523 38 66
E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Dodatkowa pomoc w Module II programu „Aktywny samorząd”

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją jaką Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych otrzymało z PFRON

 

Szanowni Państwo,

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przesyła w załączeniu pismo informujące o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Możliwość zwiększenia, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r.

Fundusz chce rozpropagować w środowisku osób niepełnosprawnych i na uczelniach informację o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby niepełnosprawne.

 

Z poważaniem

Krzysztof Kaca

 

 

 

 

 

DPR/4141/1986/2019/BŁ                                                                             Warszawa, dnia  19.09.2019 r.

 

 

Pełnomocnicy Rektorów

do spraw osób niepełnosprawnych

wg. rozdzielnika

 

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością informuję Państwa o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby z niepełnosprawnościami, które zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Zwiększenie, nawet o 800 zł, dofinansowania w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II jest możliwe w przypadku złożenia przez studenta wniosku w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Taka możliwość istnieje tylko w ramach bieżącego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 10 października 2019 r

Uprzejmie proszę o rozpropagowanie wśród studentów Państwa uczelni informacji o możliwości uzyskania dodatkowej pomocy przez osoby, które  zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Zachęcanie przyszłych wnioskodawców do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP poprzez zwiększenie, dofinansowania w  formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w module II, właśnie z tytułu złożenia wniosku w formie elektronicznej, w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON jest jednym z elementów realizacji celu strategicznego programu dotyczącego włączania osób z niepełnosprawnościami do społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu.

Dzięki podpisowi elektronicznemu osoba z niepełnosprawnością będzie mogła korzystać z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON, ale także z setek innych usług on-line na wielu portalach urzędowych co znaczący sposób może wyeliminować lub zmniejszyć bariery ograniczające jej uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym.

Działaniem koniecznym do wykonania w celu uzyskania dodatkowego wsparcia, o którym jest mowa powyżej, jest uzyskanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku w formie elektronicznej.

 

 

Uzyskanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP zapewnia:

  • wygodny - bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu,
  • oszczędność czasu - nie traci się czasu na wizyty w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd,
  • dostęp do różnych placówek i usług administracji publicznej.

Dlatego posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne także w procesie pobierania nauki. Zaoszczędzi studentom, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” bardzo wiele czasu, tak potrzebnego na naukę. To nowoczesne narzędzie dostarczania i uzyskiwania informacji w ramach wszelkich formalności i aktywności każdej osoby. W przypadku osoby z niepełnosprawnością jest dodatkowym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. To coraz bardziej powszechne udogodnienie, warunek sprawnej, przyjaznej oraz nowoczesnej obsługi spraw obywatela. Dzięki temu można korzystać z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON, ale także z setek innych usług on-line na wielu portalach urzędowych.

Jak uzyskać Profil Zaufany, można dowiedzieć się m.in. pod adresem:

- https://pz.gov.pl/pz/index  lub

- https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub 

- https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Złożenie przez studenta wniosku o dofinasowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w module II programu „Aktywny samorząd” poprzez system SOW pozwoli w przyszłości duplikować złożony wniosek w kolejnych semestrach (lub w innych zadaniach) – już bez konieczności ponownego wprowadzania swoich danych. Będzie można załatwić wszystkie sprawy on-line, włącznie z rozliczeniem dofinansowania - bez konieczności osobistego stawiennictwa i angażowania czasu przeznaczonego na naukę.

Pozłożeniu wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW studenci otrzymają wspomniany wcześniej jednorazowy dodatek (do 800 zł). Przyznana pomoc pozwoli pokryć poniesione koszty podpisu elektronicznego, ewentualnego dojazdu celem załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym.

Przyznana pomoc nie wymaga specjalnego rozliczenia. Nie trzeba przedstawiać rachunków i faktur, - podobnie jak cały dodatek przyznawany w programie. Jedyny warunek przyznania pomocy to złożenie wniosku w  formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW. 

SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRONjest dostępny pod adresem:  https://sow.pfron.org.pl/

W przypadku pytań służymy pomocą, prosimy o kontakt z infolinią SOW tel. 800 889 777

Z góry serdecznie dziękuję za Państwa pomoc i zaangażowanie w rozpropagowaniu przez Państwa przedmiotowej informacji.

   Z poważaniem

Zastępca Prezesa Zarządu

       Dorota Habich

Aktywny Samorząd Moduł II

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie mający siedzibę  przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym do składania wniosków w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II, w którym możliwa jest pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Więcej informacji: strona OION w Olsztynie

Termin składania wniosków na Moduł II: od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r. na rok akademicki 2019/2020

Zapisy na Pływalnię Uniwersytecką - semestr zimowy 2019/2020

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, iż tworzona jest lista osób chętnych do korzystania z bezpłatnych wejść na Pływalnię Uniwersytecką w semestrze zimowym w roku akademickim  2019/2020.

Studentów legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zainteresowanych tą formą aktywności prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Formularze będą przyjmowane od 16.09.2019 do 30.09.2019 oraz 01.10.2019  (podczas wydarzenia Poznaj z nami Kortowo).

Osoba do kontaktu: Dorota Filip, tel. 89 523 38 66 mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Uwaga.

Ilość miejsc ograniczona. (Decyduje kolejność zgłoszeń).

Osoby, które znajdą się na liście zostaną o tym fakcie poinformowane mailowo i otrzymają zasady korzystania z tej formy aktywności również mailem.

 

Poniżej formularz zgłoszeniowy (do pobrania).

 

Usługa transportowa

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania wniosków o przyznanie usługi transportowej (m.in. dowóz na zajęcia dydaktyczne, praktyki, udział w sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych studentów o szczegółowe zapoznanie się z Zarządzeniem nr 54/2019 z dnia 6 sierpnia 2019r. oraz treścią "zasad korzystania z usług transportowych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie"

W przypadku chęci złożenia wniosku o usługę transportową zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B pok. S2/105 i S2/106, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej).


Do wniosku o przyznanie usługi transportowej należy dołączyć kopię orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności, plan zajęć oraz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie BON, ul. Oczapowskiego 12 B lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.uwm.edu.pl/bon

Dokumenty przyjmuje Barbara Parda, pokój 106/S2

e-mail: barbara.parda@uwm.edu.pl;

Usługa asystenta. Wniosek o przyznanie wsparcia asystenta dydaktycznego

Uwaga studenci

Od 30 sierpnia br. w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych można składać wnioski o przyznanie wsparcia asystenta dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Dokumenty będą przyjmowane  do 15 września br.  Termin dotyczy zarówno studentów lat ubiegłych jak i osoby przyjęte na pierwszy rok studiów w wyniku postępowania rekrutacyjnego w miesiącu lipcu 2019 roku.

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością ubiegające się o przyjęcie  na studia w dodatkowej rekrutacji we wrześniu 2019 r. mogą składać dokumenty do 25 września 2019 r. do godziny 12.00.

Do wniosku o przyznanie wsparcia asystenta dydaktycznego należy dołączyć kopię orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności oraz zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie BON, ul. Oczapowskiego 12 B lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki pocztowej.

Liczba godzin wsparcia jest ograniczona. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 26/2017 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27.03.2017 r. „Zasady  udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.uwm.edu.pl/bon

Dokumenty przyjmuje Dorota Opolska, pokój 106/S2

e-mail: dorota.opolska@uwm.edu.pl;

 

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności