Aktualności

GRATULACJE !!!

Zespół Biura ds. Osób Niepełnosprawnych składa serdeczne gratulacje z okazji obrony pracy dyplomowej Panu inżynierowi Bartoszowi Filipkowi. Życzymy Panu więcej tak wielkich sukcesów, dalszego zapału i zaangażowania w dziedzinie edukacji oraz mnóstwa satysfakcji i zadowolenia.

 
Bukiet kwiatów

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego serdecznie zaprasza:

- wykładowców i pracowników UWM,

- studentów  UWM,

 

na szkolenie z Polskiego Języka Migowego- poziom podstawowy. 

 

Szkolenie z Polskiego Języka Migowego w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie do 15 godzin/ semestr – kierowane jest do 2 grup:

 

- wykładowców i pracowników UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

-  studentów UWM (zajęcia 1 raz w  tygodniu, 1,5 godziny tygodniowo).

 

Liczebność grup: do 6 osób.

 

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 6 osób/grupa , decyduje zatem kolejność zgłoszeń.

 

Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie z Polskiego Języka Migowego dla wykładowców i pracowników UWM, którzy pełnią funkcję Opiekunów Wydziałów Studentów Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie.

 

Potwierdzenia przyjmowane będą do dnia 21 lutego 2020 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na adres email: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl z dopiskiem:

Szkolenie PJM dla pracowników i wykładowców UWM lub

Szkolenie PJM dla studentów UWM

 

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Mickiewicz, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

Dedykowane grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i/lub słuchu wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych.
Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach dedykowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

Termin składania wniosków -  do dn. 01.03.2020 roku.

Uwaga.
Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów. 
Sugerujemy przemyślany wybór, samo zgłoszenie na lektorat nie jest równoważne z jego realizacją.

 

Zasady realizacji lektoratów w semestrze zimowym 2019/2020 znajdą Państwo na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip
Tel.: (89) 523 38 66
E-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Pływalnia Uniwersytecka zapisy na semestr letni 2019/2020

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 06.02.2020 do dnia 24.02.2020 roku przyjmowane są zgłoszenia studentów legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, chętnych do korzystania z bezpłatnych wejść na Pływalnię Uniwersytecką w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Studentów, zainteresowanych tą formą aktywności prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Osoba do kontaktu: Dorota Filip, tel. 89 523 38 66 mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Uwaga.

Ilość miejsc ograniczona. (Decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie korzystały z bezpłatnych wejść na Pływalnię oraz studenci reprezentujący Uczelnię w zawodach pływackich.

Osoby, które znajdą się na liście otrzymają mailowe potwierdzenie oraz szczegółowe zasady korzystania z tej formy aktywności.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

AKTYWNY SAMORZĄD W 2020 ROKU

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych informuje, że od 1 marca 2020 roku rusza nabór wniosków w programie celowym Aktywny samorząd – Moduł I i Moduł II.

Terminy przyjmowania wniosków:

Moduł I – od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II – od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020

– do 10 października 2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Wszystkie wnioski będzie można składać przez Internet w darmowym Systemie Obsługi Wsparcia SOW (www.sow.pfron.org.pl).

Wyjątek stanowi Moduł II, w którym nabór wniosków odbywać się będzie wyłącznie w Systemie SOW.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać Profil Zaufany. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany znajduje się na portalu SOW.

Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące realizacji programu w roku bieżącym znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

„Kierunki działań (…) w 2020 roku”, będący załącznikiem do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020 r.).

 

Żródło: https://mzon.olsztyn.pl/index.php/aktualnosci/243-aktywny-samorzad-w-2020-roku

System Obsługi Wsparcia (SOW) - nowa platforma stworzona przez PFRON

System Obsługi Wsparcia (SOW)

 

Szanowni Państwo informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył nowoczesne narzędzie informatyczne SOW*, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Istnieje możliwość aplikowania o wsparcie ze środków PFRON drogą elektroniczną.

 

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 

System SOW umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Pozwala na weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań, jak również na badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Wszystkie informacje na ten temat - tu

Plakat SOW

 

* to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego

Relacja z Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat barier, ograniczeń,
z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. 

Do tych obchodów przyłączyliśmy się też i my pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM oraz studenci. Zorganizowaliśmy spotkanie pt. „Otwarci na niepełnosprawność” Naszym przewodnim hasłem była integracja.

Chcieliśmy pokazać, że niepełnosprawność nie jest tematem tabu i trzeba o niej mówić, by uświadomić nam samym, ale i młodemu pokoleniu, jak ważna jest akceptacja, zrozumienie i niesienie pomocy słabszym. Na spotkanie z nami i studentami
z niepełnosprawnościami zaprosiliśmy dzieci z trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie.

Z tej okazji rozmawialiśmy na różne tematy. Studenci z niepełnosprawnościami opowiadali dzieciom jak wygląda ich codzienne życie na uczelni podczas zajęć, w akademiku. Chętnie dzielili się informacją na temat swoich życiowych pasji, zainteresowań, uprawianych sportów itp. Dzieci miały również okazję doświadczyć pewnych ograniczeń i barier wynikających z różnych niepełnosprawności.  Każdy student z niepełnosprawnością to inna historia życia i indywidualne potrzeby konkretnych działań w kierunku likwidowania barier architektonicznych, społecznych, kulturowych czy edukacyjnych.  Na UWM studiuje obecnie ponad 460 studentów z niepełnosprawnościami. Takie spotkania jak to z jednej strony zachęca nas wszystkich do otwarcia się na osoby niepełnosprawne, a z drugiej przedstawia osoby z niepełnosprawnością jako w pełni wartościowe.

3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM zaprasza dzieci na wydarzenie świadomościowe pn.  „Otwarci na niepełnosprawność”

Dnia 03 grudnia 2019 r.

w godzinach 13.00-15.30

Miejsce spotkania: Biblioteka Uniwersytecka, sala nr 104/S2

Ul. M. Oczapowskiego12 b (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej)

 

W programie:

1.Spotkanie interaktywne  ze studentami z niepełnosprawnościami

2.Co widzą osoby niewidome?

3  Krótka lekcja języka migowego/czytanie hybrydowe wierszy  J.Brzechwy

4. Quizy i konkursy

 

Jesteś zainteresowany udziałem skontaktuj się z nami.

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Opolska

Tel. 89 523 38 66

e-mail dorota.opolska@uwm .edu.pl;

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Tenisie Stołowym. Poznań 2019

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza studentów do udziału w  Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w Tenisie Stołowym, organizowanym przez Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznańskiej.

Termin wydarzenia: 06 - 08.12.2019 r. 

Studentów zainteresowanych udziałem w mistrzostwach prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów wyjazdu studentom reprezentującym UWM (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) – szczegóły w BON.

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona

Decyduje kolejność zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 02.12.2019 r. 

Warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, legitymacji AZS na rok akademicki 2019/2020 oraz aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w mistrzostwach.

Informujemy, iż udział oraz miejsca na podium w IMP AZS są punktowana w stypendium.

Osoba do kontaktu Dorota Filip (tel. 89 523 38 66, mail: dorota.filip@uwm.edu.pl).

W pliku poniżej Pierwszy komunikat

IV Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Goalball w Bydgoszczy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza studentów do udziału w IV Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w Goalball

Termin wydarzenia: 22 - 24 listopada 2019 r.

 Studentów zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość pokrycia kosztów wyjazdu studentom reprezentującym UWM (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie) – szczegóły w BON.

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona

Decyduje kolejność zgłoszenia

Warunkiem udziału w zawodach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Osoba do kontaktu Dorota Filip (tel. 89 523 38 66, mail: dorota.filip@uwm.edu.pl).

 

Komunikat dotyczący organizacji zawodów w załączniku poniżej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności