Wyłącz tryb tekstowy

Aktualności

Zmiana nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych

(link). 

Doposażenie Studium Języków Obcych w sprzęt dla osób z niepełnosprawnością

Studium Języków Obcych wyposażone zostało w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie mające wesprzeć osoby z niepełnosprawnością w procesie nauki języków obcych. Sprzęt znajduje się w Sali nr 12, przeznaczonej do kształcenia osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i niedosłyszących.Studenci niepełnosprawni (osoby niewidome i słabowidzące oraz niesłyszące i słabosłyszące) I roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych przez system USOS.

Doposażenie SWFiS w sprzęt sportowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zostało doposażone w sprzęt sportowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zakupiło i przekazało na wyposażenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:• Profesjonalną platformę do treningu równowagi BOSU Pro Edition,• Tubing czarny 1,4 m.,• Makaron do pływania,Zakupiony sprzęt sportowy przeznaczony jest do wykorzystania podczas zajęć wychowania fizycznego. 

Biblioteka Uniwersytecka została doposażona w sprzęt i oprogramowanie przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.

Mając na uwadze potrzeby osób niewidomych i słabowidzących Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych sfinansowało zakup specjalistycznego sprzętu do poszczególnych działów Biblioteki Uniwersyteckiej.  Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: elektroniczne powiększalniki przenośne RUBY XL HD, 5 cali, oprogramowania komputerowe udźwiękawiające Jows 14.0, oprogramowanie komputerowe powiększające Magic 12.0, oprogramowanie komputerowe OCR rozpoznające tekst na zdjęciach ABBYY FineReader.

Strony