Aktualności

Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza na szkolenie z zakresu wsparcia edukacyjnego osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem szkolenia będzie przedstawienie specyficznej sytuacji studentów z zaburzeniami psychicznymi oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących adaptacji zajęć, wsparcia i właściwej postawy wobec osób z zaburzeniami. Poruszona zostanie ważna kwestia budowania postawy tolerancji i przełamywania stereotypów.

Szkolenie odbędzie się 17 października 2014 roku (piątek) w godzinach 9:00 – 13.30.
Miejsce szkolenia: Biblioteka Uniwersytecka (sala 307).

Szkolenie skierowane jest między innymi do pracowników UWM w Olsztynie prowadzących zajęcia dydaktyczne a także pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługi studenta (np. dziekanaty).

W programie szkolenia między innymi:

  • Prawa studenta a zaburzenia psychiczne.
  • Najczęstsze zaburzenia psychiczne (schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, reakcja na ciężki stres, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną i dysocjacyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania).
  • Symptomy zaburzeń psychicznych.
  • Trudności edukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Formy wsparcia edukacyjnego dla studentów z zaburzeniami psychicznymi.
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć.
  • Budowanie postawy tolerancji i zaufania, czyli przełamywanie stereotypów.
  • Właściwa postawa nauczycieli akademickich.
  • Omówienie postępowania w wybranych sytuacjach (trudnych/ zagrażających bezpieczeństwu).

Szkolenie poprowadzi Anna Dobkowska – trener z przygotowaniem pedagogicznym i siedmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Odpowiedzialna w ramach obowiązków służbowych za wdrożenie dobrych praktyk z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Z uwagi na istotę zagadnień oraz ich szczególne znaczenie w codziennych obowiązkach pracowników Uczelni, serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów pomocniczych oraz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Poniżej w pliku do pobrania formularz zgłoszeniowy.

Osoba do kontaktu: Marta Andrzejczyk (e-mail: marta.andrzejczyk@uwm.edu.pl, tel. 89 523 38 60, 608 641 642)

 

Pływalnia Uniwersytecka - zapisy.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w miesiącu wrześniu b.r. tworzona będzie lista osób chętnych do korzystania z bezpłatnych wejść na Pływalnię Uniwersytecką w semestrze zimowym (rok akademicki 2014/2015).

Studentów legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zainteresowanych tą formą aktywności prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
Formularze będą przyjmowane od 03.09.2014 do 30.09.2014 roku.

Osoba do kontaktu: Dorota Filip, tel. 89 523 38 66 mail: dorota.fili@uwm.edu.pl

Uwaga.

Ilość miejsc ograniczona. (Decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie korzystały z bezpłatnych wejść na Pływalnię.

Osoby, które znajdą się na liście otrzymają mailowe potwierdzenie.

Poniżej formularz zgłoszeniowy (do pobrania).

Przydział miejsc w domach studenckich (informacja dla kandydatów na I rok studiów)

Kandydaci na I rok studiów podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, bez załącznika w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną, składają u Kierownika właściwego Domu Studenckiego, lub wysyłają drogą pocztową na adres danego Domu Studenckiego w terminie do 12 sierpnia 2014 roku.

Do 18 sierpnia 2014 roku Kierownik Domu Studenckiego sporządza listy osób, którym przydzielono miejsca w danym Domu Studenckim.

Potwierdzenie zamiaru zakwaterowania w Domu Studenckim przez studenta, stanowi wniesienie kaucji w terminie do 30 sierpnia 2014 roku.

Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie skutkuje wykreśleniem z listy osób uprawnionych do zakwaterowania.

Więcej informacji na temat przydziału miejsc w Domach Studenckich znajduje się tutaj.

Karty parkingowe - nowe zasady

Od dnia 1 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Wsparcie osób głuchych na UWM

UWM chce ułatwić studiowanie osobom głuchym i niedosłyszącym. Pracownicy dydaktyczni i administracyjni przejdą szkolenie przygotowujące do kształcenia osób z tą niepełnosprawnością, a uczelnia wzbogaci się o terminale video, dzięki którym osoby głuche będą mogły komunikować się z wykładowcami i studentami.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Zakończył się „Kurs szybkiego czytania i efektywnej nauki”

Od 13 maja do 10 czerwca 2014 roku studenci UWM uczestniczyli w „Kursie szybkiego czytania i efektywnej nauki” organizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Celem kursu było przedstawienie uczestnikom takich technik efektywnej nauki oraz metod i strategii szybkiego czytania, które uproszczą proces kształcenia, a tym samym wyrównają szansę osób z niepełnosprawnością w zdobywaniu wiedzy podczas zajęć dydaktycznych.

Studenci, którzy uczestniczyli w kursie poprawili tempo czytania i rozumienie przeczytanego tekstu,  udoskonalili umiejętności koncentracji i skupienia na zadaniu, poznali techniki relaksacyjne i komunikacyjne. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, dzięki którym mogą samodzielnie utrwalać i poszerzać zdobytą podczas kursu wiedzę.

Według opinii samych studentów  kurs, mimo iż odbywał się tzw. gorącym terminie tuż przed sesją, był bardzo przydatny.

Wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych podobnymi przedsięwzięciami zapraszamy do kontaktu z BON.

Piknik Nauki i Sztuki. Olsztyńska starówka 31.05.2014

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przeniosło się na jeden dzień na olsztyńską starówkę. W dniu 31 maja odbył się na olsztyńskiej starówce Piknik Nauki i Sztuki. Wydarzenie to było zwieńczeniem obchodów jubileuszu 15-lecia istnienia UWM.

Na Pikniku swoją ofertę zaprezentowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Poniżej znajduje się galeria z tego wydarzenia.

Więcej informacji na temat Pikniku Nauki i Sztuki.

Relacja z zawodów pływackich. Poznań 2014

17 maja 2014 roku na Pływalni Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu odbyły się  X Ogólnopolskie Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych. Studenci z naszej uczelni podobnie jak rok temu, wzięli w niej czynny udział. Reprezentacja Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie  składała się z trójki studentów oraz pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku przywieźliśmy brązowy medal, wywalczony dla nas przez Piotra  Bartkowskiego – studenta drugiego roku studiów magisterskich (z Wydziału Humanistycznego). To wielka duma zarówno dla Piotra jak i dla nas, zwłaszcza, że w zawodach brali udział amatorzy i systematycznie trenujący pływanie, paraolimpijczycy - najlepsi pływacy.

Nie tylko wygrana nas cieszy. Sam udział w wydarzeniu, jest szczególnym przeżyciem. Atmosfera była niezwykła. Drużyny kibicowały sobie wzajemnie i motywowały się do działania poprzez aktywny i głośny doping. Studenci nawiązywali nowe znajomości.

Podczas zawodów obowiązywały przepisy FINA i PZP, konkurencje przeprowadzane były w poszczególnych „Klasach Startowych” seriami na czas. Zawodnicy i zawodniczki startowali w kategoriach wynikających z rodzaju niepełnosprawności, indywidualnie oraz grupowo w sztafecie 4x50 metrów.

W tym roku Zawody Pływackie obchodziły swój jubileusz, w związku z tym zostały wpisane w większe wydarzenie - Jubileuszowy Zjazd Studentów z Niepełnosprawnościami. W ramach Zjazdu odbyła się także Konferencja Naukowo-Metodyczna dotycząca kultury fizycznej osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie zakończył integracyjny bankiet, podczas którego w trakcie zabawy uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, więc szczęśliwe chwile w przemiłym towarzystwie też, wróciliśmy wiec do domów bogatsi o nowe doświadczenia i wrażenia. Całym sercem nastawiamy się  na udział w zawodach w następnym roku. Być może wśród naszych czytelników znajdą się osoby – miłośnicy pływania, które zechcą powalczyć o medal dla UWM w roku 2015 – zapraszamy.

Nam przyświeca od dziś motto :   „Nie pozwól by to, czego nie możesz zrobić, miało wpływ na to, co możesz zrobić”. (John Wooden).

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdziecie w Galerii.

Relacja z I Integracyjnego Meczu Koszykówki na Wózkach

Ostatniego dnia Kortowiady, 18 maja 2014 r., o godzinie 12.00 rozpoczął się I Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach.

Przy współpracy Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, do imprez kortowiadowych włączyliśmy w tym roku mecz koszykówki na wózkach. Z założenia mecz był wydarzeniem mającym na celu integrację środowiska akademickiego i włączenie osób z niepełnosprawnością do aktywnego udziału w juwenaliach olsztyńskich.

Do rywalizacji stanęły dwie drużyny – drużyna sportowców z niepełnosprawnościami z AKS OSW Olsztyn (na zdjęciach w czarnych koszulkach) oraz drużyna Studentów UWM w Olsztynie, którzy po raz pierwszy usiedli na wózek i spróbowali swych sił w tej dyscyplinie (na zdjęciach w niebieskich koszulkach). Wsparciem drużyny studentów UWM był Poseł na Sejm RP, Pan Paweł Papke, który jest także Ambasadorem Olimpiad Specjalnych. Mecz otworzył Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki. Zawodnikom kibicowali zaproszeni goście, m.in. Waldemar Buszan reprezentujący Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prezes Fundacji Centrum Zdrowia i Sportu przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej, Pan Adam Sawicki oraz studenci UWM.

Niepełnosprawność nie wyklucza z uprawiania sportu i tę wiedzę organizatorzy i zawodnicy chcieli przekazać społeczności akademickiej. Studenci UWM z dużym zaangażowaniem walczyli z zawodowcami, drużyną AKS OSW Olsztyn, która od lat trenuje tę dyscyplinę. Dla naszych studentów było to pierwsze spotkanie z wózkiem i koszykówką na wózkach, mimo to dzielnie rywalizowali na boisku. Nie udało się jednak pokonać AKS OSW Olsztyn i mecz zakończył się zwycięstwem  gości. Sam wynik nie miał jednak w tym dniu znaczenia. Liczyła się integracja, podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności i sportu osób niepełnosprawnych. Dzięki pokazom i konkursom przeprowadzanym w przerwach meczu przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji, społeczność akademicka zgromadzona na hali mogła przeszkolić się w udzielaniu pomocy osobom poruszającym się na wózkach. Wydarzenie było niezwykle emocjonujące, przepełnione dobrą zabawą i zdrową rywalizacją.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie dziękuje Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Olsztyńskiej Szkole Wyższej za współpracę i pomoc w organizacji I Integracyjnego Meczu Koszykówki na Wózkach. Dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowania do tego spotkania. Szczególne podziękowania kierujemy do drużyn – AKS OSW Olsztyn oraz drużyny Studentów UWM w Olsztynie. Dziękujemy za pełne zaangażowanie, sportowego ducha i fantastyczną zabawę.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia, które znajdziecie w Galerii.

 

Kortowiada 2014 bezpieczna dla osób niepełnosprawnych

Jak co roku RUSS UWM dokłada wszelich starań by Kortowiada i trwające w jej czasie koncerty były dostępne dla osób z niepełnosprawnością.  Zapewniamy  w szczególności osobom o obniżonej sprawności ruchowej, na czas trwania koncertów, wyznaczony i odpowiednio zabezpieczony obszar na terenie imprezy masowej.
Warto zaznaczyć, że wstęp do wyznaczonej strefy mają osoby posiadające Identyfikator. Taki identyfikator można odebrać w Biurze RUSS po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Regulamin pomocy osobom niepełnosprawnym oraz Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.
Liczba miejsc jest niestety ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się poprzez wypełnienie podlinkowanego powyżej formularza zgłoszeniowego do dnia 12.05.2014 r. (wtorek) i kontaktu z RUSS.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności