Aktualności

Zmiana nazwy Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 4/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2014 roku, zmieniona została nazwa Biura ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Nowa nazwa Biura brzmi: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.
W związku ze zmianą nazwy Biura zmienił się także:
- adres mailowy Biura: bon@uwm.edu.pl

Regulamin Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (link).

 

Doposażenie Studium Języków Obcych w sprzęt dla osób z niepełnosprawnością

Studium Języków Obcych wyposażone zostało w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie mające wesprzeć osoby z niepełnosprawnością w procesie nauki języków obcych. Sprzęt znajduje się w Sali nr 12, przeznaczonej do kształcenia osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących
i niedosłyszących.
Studenci niepełnosprawni (osoby niewidome i słabowidzące oraz niesłyszące i słabosłyszące) I roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych przez system USOS. Dostępna jest oferta lektoratów z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego na poziomie A2/B1, B1 i B2. Zajęcia dostępne są dla studentów stacjonarnych.
Wśród sprzętu  znajdującego się w SJO wyróżnić można:

1. powiększalnik elektroniczny
2. brajlowską maszynę do pisania
3. tablicę interaktywną
4. cztery stanowiska komputerowe wyposażone w:
a) oprogramowanie udźwiękawiające Jows (14.0),
b) oprogramowanie powiększające Magic (12.0) ,
c) słuchawki nauszne Super Bass,
d) stoliki komputerowy o regulowanych blatach.

 

Doposażenie SWFiS w sprzęt sportowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zostało doposażone w sprzęt sportowy przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zakupiło i przekazało na wyposażenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu:
• Profesjonalną platformę do treningu równowagi BOSU Pro Edition,
• Tubing czarny 1,4 m.,
• Makaron do pływania,
Zakupiony sprzęt sportowy przeznaczony jest do wykorzystania podczas zajęć wychowania fizycznego.

 

Biblioteka Uniwersytecka została doposażona w sprzęt i oprogramowanie przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.

Mając na uwadze potrzeby osób niewidomych i słabowidzących Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych sfinansowało zakup specjalistycznego sprzętu do poszczególnych działów Biblioteki Uniwersyteckiej.  Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: elektroniczne powiększalniki przenośne RUBY XL HD, 5 cali, oprogramowania komputerowe udźwiękawiające Jows 14.0, oprogramowanie komputerowe powiększające Magic 12.0, oprogramowanie komputerowe OCR rozpoznające tekst na zdjęciach ABBYY FineReader. Ponadto komputery wyposażone w udźwiękawiające programy zostały wyposażone w zapewniające komfort pracy słuchawki.

Wymieniony sprzęt dostępny jest w następujących działach Biblioteki Uniwersyteckiej:

1. Kolekcja Dziedzinowa (segment I, piętro II):
a) Kolekcja Żółta – Nauk Społecznych :
- powiększalnik Ruby XL HD,
- oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
- oprogramowanie powiększające Magic.
b) Kolekcja Zielona  – Nauk Przyrodniczo-Technicznych  :  
- powiększalnik Ruby XL HD,
- oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
- oprogramowanie powiększające Magic,
- oprogramowanie ABBYY FineReader,
- skaner.
c) Kolekcja Niebieska  – Nauk Humanistycznych :
- powiększalnik Ruby XL HD,
- oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
- oprogramowanie powiększające Magic.

2. Kolekcja Dydaktyczna (segment 1, parter):
- powiększalnik Ruby XL HD,
- oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
- oprogramowanie powiększające Magic.

3. Informacja naukowa i Czytelnia  czasopism (segment 1, piętro 1):
a) Sekcja A - Nauki Przyrodniczo-Techniczne:
- powiększalnik Ruby XL HD,
- oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
- oprogramowanie powiększające Magic.
b) Sekcja B - Nauki Humanistycznych i Społeczne
- powiększalnik Ruby XL HD,
- oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
- oprogramowanie powiększające Magic.

4. Czytelnia Internetowa (segment 1, piętro 1):
- powiększalnik Ruby XL HD,
- oprogramowanie udźwiękawiające Jows,
- oprogramowanie powiększające Magic,
- oprogramowanie ABBYY FineReader,
- skaner.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności