Aktualności

Rzecznik ds. Równości Szans

Rzecznik ds. równości szans

 

Rzecznik zajmuje się przypadkami nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową.
Praca Rzecznika ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości oraz wypracowane w środowisku akademickim standardy równościowe.
Jeżeli masz problem lub sugestie skontaktuj się :

mgr Mateusz Dampc
e-mail: mateusz.dampc@uwm.edu.pl
https://www.facebook.com/rzecznikuwm/
telefon: +48 511 863 274

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:00 - 15:00

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 9, 10-719 Olsztyn
Pokój nr 117, piętro I

 

 

Stypendia dla niepełnosprawnych UWM w czasie zagrożenia COVID-19

Uwaga studenci z niepełnosprawnością! Jeśli w czasie zagrożenia epidemiologicznego ( tj.od 8.03.2020r lub na 90 dni przed tą datą) wygasło Twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możesz mimo to złożyć wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Jeśli ważność Twojego orzeczenia upłynęła od dnia 08.03.2020  tym Celu prześlij do nas prośbę o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności w systemie USOS wraz z kopią kończącego się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (w załączniku) na adres bon@uwm.edu.pl  

Jeśli ważność Twojego orzeczenia upłynęła w terminie do 90 dnia przed datą 08.03.2020 r. i złożyłeś  w tym terminie wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia prześlij do nas prośbę o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności w systemie USOS wraz ze skanem kończącego się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczeniem że wystąpiono do odpowiedniej instytucji o wydanie w terminie 90 dni wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia  i skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (w załączniku)na adres bon@uwm.edu.pl

Masz nowe orzeczenie o niepełnosprawności i chciałbyś dalej pobierać stypendium dla osób niepełnosprawnych prześlij skan nowego orzeczenia wraz ze zgodą RODO (w załączniku) na nasz adres email bon@uwm.edu.pl

Zgodnie z art.  15h.  ust 1bustwy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020.374 z dnia 2020.03.07, która weszła w życie w dniu 08.03.2020 :

 

 

1.  Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pobierałeś stypendium dla niepełnosprawnych ponad 6 lat i wskutek tego nie masz już prawa do tego świadczenia a kontynuujesz dalej studia i nie uzyskałeś/łaś tytułu zawodowego możesz wnioskować o stypendium dla osób niepełnosprawnych do końca semestru roku akademickiego 2019/2020, w tym celu prześlij do nas prośbę o przedłużenie orzeczenia o niepełnosprawności w systemie USOS wraz ze skanem orzeczenia o niepełnosprawności i skanem podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO (w załączniku) na adres bon@uwm.edu.pl

Zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

ust 5. W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 do przyznawania świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

Laptopy do wypożyczenia w BON

Informujemy że istnieje możliwość wypożyczenia przez studentów z niepełnosprawnościami  laptopów, notebooków z Biura ds Osób Niepełnosprawnych w celu realizacji zajęć zdalnych.

W celu wypożyczenia laptopa prosimy o wypełnienie wniosku o wypożyczenie sprzętu i  zasad wypozyczania (w załączniku) i przesłanie wypełnionego wniosku on-line, z adresu email studenta z domeny @uwm.edu.pl  na adres bon@uwm.edu.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu 89- 523-38-66 lub 608-641-642

Praca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (dyżury)

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa) Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniach 30 marca do odwołania pracownicy biura będą dyżurować w godzinach 8.00-14.00 od poniedziałku do czwartku. W piątki biuro prowadzi pracę zdalną, kontakt jedynie drogą mailową.

Budynek Biblioteki Uniwersyteckiej przy ulicy Oczapowskiego 12 B jest nieczynny.

Prosimy osoby zainteresowane spotkaniem z pracownikiem biura o wcześniejszy kontakt telefoniczny 89-523 38 66 celem wprowadzenia do budynku (wejście boczne od strony przystanku autobusowego przy ulicy Dybowskiego dostępne jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Sprawy studenckie załatwiane będą w godzinach 9.00-13.00.

Dyżury psychologa dr Piotra Markiewicza oraz Specjalisty ds. wsparcia osób z ZSA dr Bożeny Chrostowskiej pełnione będą zdalnie. W sprawach pilnych  ze specjalistami można kontaktować się telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwy jest również kontakt przez „Teams” po wcześniejszym ustaleniu.

Asystenci rozliczani będą 31 marca 2020 w godzinach 8:30 – 12:30. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na konkretną godzinę.

Pracownia komputerowa i wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego - nieczynne do odwołania.

Usługa transportowa – nieczynna do odwołania.

 

Kontakt do  Biura ds. Osób Niepełnosprawnych:

tel. 89/523 38 66,

 e-mail: bon@uwm.edu.pl;

tel. kom.: 608 641 642

 

Kontakt do specjalistów:

Psycholog dr Piotr Markiewicz

tel.: 608 301 019  mail:  piotr.markiewicz@uwm.edu.pl;

Specjalista ds. osób z ZSA

tel.: 513 144 504  mail:  chrosbo@poczta.onet.pl;

"Aktywny Samorząd" - System Obsługi Dofinansowań

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przypomina, że w bieżącym semestrze wnioski o dofinansowanie w ramach programu "AKTYWNY SAMORZĄD" składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań (SOW - https://sow.pfron.org.pl/).

Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego

(https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)

 

Składając po raz pierwszy wniosek za pośrednictwem SOW, studenci uzyskują jednorazowo dodatek do 800 zł Termin składania wniosków do 31 marca 2020r.

Autyzm - konferencja pn. IV Spotkania z Autyzmem

W imieniu Samopomocowej Grupy Rodziców Osób ze Spektrum Autyzmu serdecznie zapraszamy na konferencję  pt. IV Spotkania z Autyzmem. Wydarzenie to skierowane jest do osób w spektrum autyzmu, rodziców i bliskich osób w spektrum autyzmu, specjalistów, naukowców i wszystkich zainteresowanych problematyką autyzmu i rzetelną wiedzą w tym obszarze. Konferencja jest biletowana. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zapisy pod adresem: jump@vip.interia.pl

Po więcej informacji zapraszamy stronę fb Samopomocowej Grupy Rodziców Osób ze Spektrum Autyzmu

I miejsce dla UWM w badmintonie

Chcielibyśmy pogratulować sukcesu naszemu studentowi Panu Jakubowi Jankowskiemu. Nasz reprezentant zajął pierwsze miejsce w badmintonie podczas Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w Poznaniu.

To nie pierwsze zwycięstwo Pana Jakuba w zawodach sportowych. Pisaliśmy już w ubiegłym roku o jego sukcesach sportowych. Zachęcamy do przypomnienia sobie informacji na ten temat - TU

 

Przy okazji chcielibyśmy przypomnieć, że ruch jest istotnym elementem prawidłowego rozwoju człowieka. Uprawianie sportu kształtuje charakter i buduje wytrwałość. Wpływa na stan fizyczny i psychiczny, na podnoszenie odporności, korygowanie wad postawy oraz zaprowadza właściwą przemianę materii w naszych organizmach. Sport dla niepełnosprawnych jest nie tylko atrakcyjną formą aktywności oraz realizowania się w życiu, ale także wchodzi w skład procesu rehabilitacji.

Sport jest często szansą na znalezienie miejsca w społeczeństwie. Walka sportowa jest walką ze swymi słabościami, wadami, strachem - walką z samym sobą.

 

Zachęcamy wszystkich studentów do uprawiania sportu oraz udział w wydarzeniach, które organizowane są z właśnie dla studentów z niepełnosprawnościami.

Kalendarz tych wydarzeń znajdziecie Państwo na stronie IMP AZS.

Szkolenie SOW

D dniu 05.03.2020 o godz. 12:00 w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych  przeprowadzone zostanie szkolenie w zakresie Systemu Obsługi Wsparcia.

Szkolenie poprowadzą pracownicy PFRON.

W bieżącym semestrze wnioski o dofinansownie składa się wyłącznie dorgą elektorniczną za pośrednictwem SOW.

Zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy.

studentka Olga Siarko z Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Reprezentacją Polski wywalczyła drugie miejsce w IV Mistrzostwach Świata Niesłyszących w futsalu,

Miło nam poinformować że nasza studentka Olga Siarko z Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z reprezentacją Polski wywalczyła drugie miejsce w IV Mistrzostwach Świata Niesłyszących w futsalu, które odbyły się 9-16 listopada 2019r. w Szwajcarii.

Więcej informacji w lutowym (2020) wydaniu Wiadomości Uniwersyteckich UWM.,

Dzień Otwartych Drzwi UWM w Olsztynie 26.03.2020

Serdecznie zapraszamy wszystkich kandydatów, nauczycieli i wychowawców na Dzień Otwartych Drzwi UWM w Olsztynie który odbędzie się 26.03.2020 w Centrum Nauk Humanistycznych od 9:00-14:00. Do zobaczenia na stoisku Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności