Wyłącz tryb tekstowy

Aktualności

Pływalnia Uniwersytecka - zapisy.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w miesiącu wrześniu b.r. tworzona będzie lista osób chętnych do korzystania z bezpłatnych wejść na Pływalnię Uniwersytecką w semestrze zimowym (rok akademicki 2014/2015). Studentów legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zainteresowanych tą formą aktywności prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Formularze będą przyjmowane od 03.09.2014 do 30.09.2014 roku.Osoba do kontaktu: Dorota Filip, tel.

Przydział miejsc w domach studenckich (informacja dla kandydatów na I rok studiów)

Kandydaci na I rok studiów podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, bez załącznika w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną, składają u Kierownika właściwego Domu Studenckiego, lub wysyłają drogą pocztową na adres danego Domu Studenckiego w terminie do 12 sierpnia 2014 roku.Do 18 sierpnia 2014 roku Kierownik Domu Studenckiego sporządza listy osób, którym przydzielono miejsca w danym Domu Studenckim.Potwierdzenie zamiaru zakwaterowania w Domu Studenckim przez studenta, stanowi wniesienie kaucji w terminie do 30 sierpnia 2014 r

Karty parkingowe - nowe zasady

Więcej informacji znajdziecie tutaj.

Wsparcie osób głuchych na UWM

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Zakończył się „Kurs szybkiego czytania i efektywnej nauki”

Od 13 maja do 10 czerwca 2014 roku studenci UWM uczestniczyli w „Kursie szybkiego czytania i efektywnej nauki” organizowanym przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Piknik Nauki i Sztuki. Olsztyńska starówka 31.05.2014

Więcej informacji na temat Pikniku Nauki i Sztuki.

Relacja z zawodów pływackich. Poznań 2014

17 maja 2014 roku na Pływalni Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu odbyły się  X Ogólnopolskie Zawody Pływackie Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych. Studenci z naszej uczelni podobnie jak rok temu, wzięli w niej czynny udział. Reprezentacja Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie  składała się z trójki studentów oraz pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.W tym roku przywieźliśmy brązowy medal, wywalczony dla nas przez Piotra  Bartkowskiego – studenta drugiego roku studiów magisterskich (z Wydziału Humanistycznego).

Relacja z I Integracyjnego Meczu Koszykówki na Wózkach

Ostatniego dnia Kortowiady, 18 maja 2014 r., o godzinie 12.00 rozpoczął się I Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach. Przy współpracy Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, do imprez kortowiadowych włączyliśmy w tym roku mecz koszykówki na wózkach.

Kortowiada 2014 bezpieczna dla osób niepełnosprawnych

Jak co roku RUSS UWM dokłada wszelich starań by Kortowiada i trwające w jej czasie koncerty były dostępne dla osób z niepełnosprawnością.  Zapewniamy  w szczególności osobom o obniżonej sprawności ruchowej, na czas trwania koncertów, wyznaczony i odpowiednio zabezpieczony obszar na terenie imprezy masowej. Warto zaznaczyć, że wstęp do wyznaczonej strefy mają osoby posiadające Identyfikator. Taki identyfikator można odebrać w Biurze RUSS po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Warsztaty „Niepełnosprawni są wśród nas”

 Z inicjatywy Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych (WNS), przy wsparciu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych, na terenie UWM w Olsztynie zorganizowany zostanie cykl warsztatów pn. „Niepełnosprawni są wśród nas”. Celem warsztatów jest pogłębienie świadomości społeczności uniwersyteckiej na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym i akademickim.

Strony