Aktualności

Spotkanie studentów (17.12.2014 r.)

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie organizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.  Celem spotkania jest zaplanowanie przyszłych przedsięwzięć podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz działań podejmowanych przez samych studentów.

W roku 2014 zorganizowaliśmy, przy wsparciu samorządu studenckiego, studentów, pracowników dydaktycznych między innymi takie wydarzenia jak: I Integracyjny Mecz Koszykówki Na Wózkach, UWM gra w niebieski (Dzień Świadomości Autyzmu), czy cykl warsztatów „Niepełnosprawni są wśród Nas”. W roku 2015 chcielibyśmy kontynuować rozpoczęte działania, oraz wprowadzać kolejne, które podnosiłyby świadomość społeczności akademickiej na temat niepełnosprawności. Liczymy na Waszą aktywność, pomysłowość i wsparcie naszych działań. Podczas spotkania będzie możliwość zaprezentowania Waszych pomysłów, potrzeb, podzielenia się doświadczeniem i wiedzą.

Ponieważ spotkanie odbędzie się tuż przed świętami, nie zabraknie świątecznych akcentów. Kilka słów o bożonarodzeniowych tradycjach opowie nam Kamil, student Teologii.

Wszystkich, którym nie są obojętne działania na rzecz studentów i doktorantów z niepełnosprawnością, tych, którzy mają pomysły, znają dobre praktyki oraz chcą uczestniczyć w stwarzaniu warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia osobom z dysfunkcjami  na UWM, zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się  dn. 17.12.2014 o godz. 16:15 w sali nr  S2/116 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (I piętro).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:
Dorota Filip
tel.: 89 523 38 66
e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz plan spotkania do pobrania w załączniku poniżej.

Kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze

Dnia 04.12.2014 roku zakończył się  organizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze, skierowany do studentów i doktorantów będącym osobami z niepełnosprawnością.  Celem kursu było przedstawienie technik obsługi komputera, które pozwalają na szybsze wprowadzanie tekstu, zmniejszenie zmęczenia oczu oraz umożliwiają ograniczenie czasu przebywania przy komputerze, co w konsekwencji pozwala na wyrównanie szansy w zdobywaniu wiedzy podczas studiów.

Uczestnicy kursu poznali metody i techniki pracy z klawiaturą między innymi dotyczące prawidłowej postawy, układu dłoni na klawiaturze, skrótów klawiszowych. Na zakończenie studenci otrzymali  imienne zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w kursie.

Wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych podobnymi przedsięwzięciami, a także innymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, zapraszamy na spotkanie ze studentami, które odbędzie się 17 grudnia 2014 roku w godzinach 16.15-18.15. Więcej informacji o spotkaniu znajdziecie tutaj.

 

Studenci architektury krajobrazu dbają o dostępność przestrzeni publicznej

   Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych poza wsparciem samych studentów w procesie kształcenia, podejmuje również działania zmierzające do podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności oraz kształtowania przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami. Cieszy nas każde zainteresowanie ze strony społeczności akademickiej, chęć współpracy i wszelka w tym zakresie aktywność.  
     Dzięki dążeniom Pani mgr inż. arch. kraj. Marzeny Płazy, do uatrakcyjnienia zajęć z projektowania uniwersalnego, nawiązana została współpraca pomiędzy Biurem a Katedrą Architektury Krajobrazu i Agroturystyki. W przeprowadzeniu zajęć z elementami warsztatów pomogli nam studenci z Wydziału Nauk Społecznych (Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych), którzy przy użyciu między innymi wózka inwalidzkiego, symulatorów wad wzroku, wskazali na podstawowe problemy z jakimi spotykają się w przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnościami.
     W ramach podjętej współpracy studenci kierunku architektura krajobrazu wzięli również udział w warsztatach „Zmień Perspektywę”, odbywających się w Gdyni w dniach 8 – 9 listopada 2014 r. W ciągu dwóch dni uczestnicy warsztatów dowiedzieli się na czym polega projektowanie uniwersalne, jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnościami względem przestrzeni publicznej, w jaki sposób, często małym kosztem, można uczynić przestrzeń dostępną dla wszystkich oraz jakie działania  zaplanować w przyszłości. W wydarzeniu brali udział zarówno studenci, wykładowcy, pracownicy urzędów, jak i osoby z różnymi dysfunkcjami. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń w zakresie projektowania uniwersalnego i szeroko pojętej dostępności udział w warsztatach był niewątpliwie cenną lekcją. Podczas pierwszego dnia zapoznano uczestników z niepełnosprawnością sensoryczną, intelektualną, ruchową, a także omówiono zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością. Doskonałym uzupełnieniem teorii był spacer po mieście zorganizowany drugiego dnia. Uczestnicy, poruszając się za pomocą wózków inwalidzkich, mogli osobiście doświadczyć wszelkich ograniczeń uniemożliwiających swobodną komunikację oraz na własnej skórze odczuć potrzeby osób niepełnosprawnych. Poruszając się po nierównych chodnikach, pokonując wysokie krawężniki, omijając schody nasi studenci dowiedzieli się, że stanowcza większość przestrzeni miejskiej nie jest przyjazna dla wszystkich i w dużym stopniu dyskryminuje osoby z niepełnosprawnościami.
     Liczymy na stałą współpracę ze studentami architektury krajobrazu i pracownikami Katedry Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, i mamy nadzieję, że wymiernym tego efektem będzie stopniowa poprawa jakości naszego otoczenia i kreacja nowej – dostępnej przestrzeni.

Pełnosprawny wyborca - zostań rzecznikiem dostępnych wyborów

     Zmiana Kodeksu wyborczego w 2011 roku zwiększyła uprawnienia wyborcze osób starszych i z niepełnosprawnościami. Dzięki nowym przepisom bez wychodzenia z domu możesz oddać głos na swojego kandydata w wyborach.

      Jak się okazuje TYLKO jeden na pięciu Polaków zna swoje prawa obywatelskie i wie o uprawnieniach wyborczych. Zostań Rzecznikiem dostępnych wyborów - promuj prawa wyborcze osób starszych i z niepełnosprawnościami w swojej gminie.
    

     Więcej informacji:
     www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl, facebook.com/pelnosprawnywyborca

Po raz trzeci studenci poznawali z nami Kortowo

W dniu 1.10.2014 r., po uroczystościach inauguracyjnych, rozpoczęliśmy kolejne spotkanie z cyklu „Poznaj z nami Kortowo”. W spotkaniu uczestniczyli studenci będący osobami z niepełnosprawnościami, którzy w roku akademickim 2014/2014 rozpoczęli naukę w UWM w Olsztynie. To już trzecia edycja organizowanego przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wydarzenia, którego celem jest, poza zapoznaniem nowo upieczonych studentów z realiami studiowania na uczelni wyższej, przełamanie pierwszych barier związanych z rozpoczęciem nowego etapu życia.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się spotkaniem z przedstawicielką Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, Panią Karoliną Anioł. Po krótkiej prelekcji dotyczącej wsparcia osób z niepełnosprawnością, Pani Karolina odpowiadała na szereg pytań związanych między innymi z ulgami komunikacyjnymi i programem „Aktywny samorząd”, w ramach którego osoby z niepełnosprawnością mogą pokryć część kosztów związanych z kształceniem na studiach wyższych.

Kolejnym etapem spotkania była wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej. Po poszczególnych działach Biblioteki oprowadzała studentów Pani Iwona Myszko. Uczestnicy odwiedzili między innymi Czytelnię Internetową, Informację Naukową, Oddział Zbiorów Specjalnych, Kolekcje Dziedzinowe, Kolekcję Dydaktyczną. Studenci uzyskali wyczerpujące informacje na temat zasad wypożyczania książek, korzystania z  zasobów na miejscu oraz wszelkich udogodnień dla osób z niepełnosprawnością. Biblioteka Uniwersytecka to jednak nie tylko książki. Pani Iwona opowiedziała również o wydarzeniach kulturalnych, artystycznych organizowanych w tym miejscu. Grupa zwiedziła „Ogród Zimowy”, który znajduje się  na II piętrze Biblioteki. To idealne miejsce, gdzie pośród zieleni można zebrać siły do pracy. Uczestnicy zwiedzili Izbę Pamięci, o której zgromadzonym opowiedziała Pani  Ewa Liminowicz, pracownik Archiwum UWM.

Z budynku Biblioteki grupa wyruszyła na wycieczkę autobusową po Kortowie, podczas której Pan Lech Kryszałowicz, występujący w roli przewodnika, przybliżał historię miasteczka akademickiego. Przewodnik pokazał pierwszakom miejsca powszechnie znane studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mieszkańcom miasteczka akademickiego - Promenadę Absolwentów, plażę nad jeziorem Kortowskim, kluby studenckie a także sklepy, bankomaty, przychodnię i aptekę. W czasie wycieczki studenci mieli okazję poznać lokalizację m.in. Starej Kotłowni, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Języków Obcych, Pływalni  Uniwersyteckiej.

Kolejnym etapem była wizyta w Laboratorium Zwierzęcym Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w Starym Dworze. Uczestnicy spotkania mieli okazję oglądać unikalną hodowlę różnych ras owiec i kóz, po której oprowadzał zwiedzających Pan Jerzy Dzida – specjalista w Katedrze Hodowli Owiec i Kóz. To niesamowite małe ZOO jest dumą Wydziału nie tylko wysoce cenioną przez studentów i pracowników naszej Uczelni, ale powodem uznania innych ośrodków badawczych.

Na zakończenie uczestnicy wydarzenia udali się na Przystań Kortowską. Przy ognisku mieli okazję odpocząć po bardzo aktywnym pierwszym dniu roku akademickiego. Wsparci informacjami o życiu studenckim, bardziej świadomi swojej roli na Uczelni, oraz pełni optymizmu rozpoczęli studia na UWM w Olsztynie.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych składa serdeczne podziękowania za pomoc w trakcie realizacji wydarzenia: Panu Lechowi Kryszałowiczowi (Biuro Mediów i Promocji) , Pani Danucie Koniecznej (Biblioteka Uniwersytecka), Pani Karolinie Anioł (OION), Danucie Kasparek (Archiwum i Muzeum UWM) oraz Panu Jerzemu Dzidzie (Katedra Hodowli Owiec i Kóz).

  

Wsparcie psychologiczne

W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych skorzystać można z bezpłatnych usług poradnictwa psychologicznego.

Psycholog - Małgorzata Domańska.

Godziny dyżurów psychologa:
      poniedziałek - 16.30-18.00
      czwartek - 16.30-18.00

Miejsce dyżurów:
     Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105, 10-719 Olsztyn

Więcej informacji tutaj.

Spotkanie informacyjne - grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Studium Języków Obcych  zaprasza studentów I roku studiów stacjonarnych będących osobami z niepełnosprawnością, ubiegających się o uczestnictwo w lektoracie specjalnym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dn. 10.10.2014 o godzinie 13:15 w sali nr 12 przy ul. Obrońców Tobruku 3.

Więcej informacji znajduje się Tutaj. 

Dr Bożena Chrostowska - Godna Naśladowania

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, we współpracy z Samorządem Województwa, zorganizowała jedenastą już edycję konkursu „Godni Naśladowania”, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wyróżnienie w kategorii: animator społeczny otrzymała dr Bożena Chrostowska, adiunkt na WNS mi.n. za zrealizowanie wraz ze studentkami i studentami WNS, przy współpracy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM i Teatru Studenckiego Cezar wydarzeń. Celem podjętych przez Panią Bożenę przedsięwzięć było podnoszenie świadomości i przełamywanie stereotypów związanych z zaburzeniami spektrum autystycznego w  środowisku akademickim. W roku 2013 było to zorganizowanie wystawy prac autystycznego artysty, a w tym roku obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (UWM Gra w Niebieski).

Serdecznie gratulujemy! :)

Więcej na ten temat tutaj.

Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza na szkolenie z zakresu wsparcia edukacyjnego osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem szkolenia będzie przedstawienie specyficznej sytuacji studentów z zaburzeniami psychicznymi oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących adaptacji zajęć, wsparcia i właściwej postawy wobec osób z zaburzeniami. Poruszona zostanie ważna kwestia budowania postawy tolerancji i przełamywania stereotypów.

Szkolenie odbędzie się 17 października 2014 roku (piątek) w godzinach 9:00 – 13.30.
Miejsce szkolenia: Biblioteka Uniwersytecka (sala 307).

Szkolenie skierowane jest między innymi do pracowników UWM w Olsztynie prowadzących zajęcia dydaktyczne a także pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługi studenta (np. dziekanaty).

W programie szkolenia między innymi:

  • Prawa studenta a zaburzenia psychiczne.
  • Najczęstsze zaburzenia psychiczne (schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia lękowe, reakcja na ciężki stres, zaburzenia występujące pod postacią somatyczną i dysocjacyjne, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania).
  • Symptomy zaburzeń psychicznych.
  • Trudności edukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • Formy wsparcia edukacyjnego dla studentów z zaburzeniami psychicznymi.
  • Przykładowe formy adaptacji zajęć.
  • Budowanie postawy tolerancji i zaufania, czyli przełamywanie stereotypów.
  • Właściwa postawa nauczycieli akademickich.
  • Omówienie postępowania w wybranych sytuacjach (trudnych/ zagrażających bezpieczeństwu).

Szkolenie poprowadzi Anna Dobkowska – trener z przygotowaniem pedagogicznym i siedmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Odpowiedzialna w ramach obowiązków służbowych za wdrożenie dobrych praktyk z zakresu obsługi klienta z niepełnosprawnością.

Z uwagi na istotę zagadnień oraz ich szczególne znaczenie w codziennych obowiązkach pracowników Uczelni, serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Uczestnicy otrzymają komplet materiałów pomocniczych oraz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Poniżej w pliku do pobrania formularz zgłoszeniowy.

Osoba do kontaktu: Marta Andrzejczyk (e-mail: marta.andrzejczyk@uwm.edu.pl, tel. 89 523 38 60, 608 641 642)

 

Pływalnia Uniwersytecka - zapisy.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w miesiącu wrześniu b.r. tworzona będzie lista osób chętnych do korzystania z bezpłatnych wejść na Pływalnię Uniwersytecką w semestrze zimowym (rok akademicki 2014/2015).

Studentów legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zainteresowanych tą formą aktywności prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
Formularze będą przyjmowane od 03.09.2014 do 30.09.2014 roku.

Osoba do kontaktu: Dorota Filip, tel. 89 523 38 66 mail: dorota.fili@uwm.edu.pl

Uwaga.

Ilość miejsc ograniczona. (Decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie korzystały z bezpłatnych wejść na Pływalnię.

Osoby, które znajdą się na liście otrzymają mailowe potwierdzenie.

Poniżej formularz zgłoszeniowy (do pobrania).

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności