Wyłącz tryb tekstowy

Aktualności

Dzień Otwartych Drzwi – podsumowanie

W dniu 17 marca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się prezentacja oferty naszej Uczelni pt. „Dzień Otwartych Drzwi”. Poszczególne Wydziały, Koła Naukowe oraz jednostki administracyjne prezentowały swoją ofertę, zachęcając tym samym maturzystów do studiowania na naszej Uczelni.Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych również wzięło udział w w/w wydarzeniu. Nasze stoisko odwiedziła między innymi młodzież z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

(do pobrania)

Spotkanie ze studentami nt. "Aktywny samorząd 2015" - podsumowanie

W dniu 12.03.2015 r. odbyło się spotkanie informacyjne, którego głównym tematem były warunki ubiegania się o wsparcie  z programu „Aktywny samorząd”. Celem programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. W spotkaniu organizowanym przez BON, udział wzięli przedstawiciele jednostek realizujących ww. program. Studentów w szczególności interesował Moduł II tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Nowa grupa lektorska dla studentów z niepełnosprawnością słuchu

Szanowni Studenci,Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych informuje, iż w semestrze letnim 2014/2015 powstała specjalna grupa lektorska z języka niemieckiego (poziom podstawowy) dla osób z dysfunkcją słuchu (Wydział Nauk Technicznych).Zajęcia dedykowane są dla studentów I roku studiów niestacjonarnych, magisterskich uzupełniających, objętych obowiązkiem realizacji warsztatów językowych (I zjazd 13-15.03.2015r.). Zainteresowanych nauką w ww. grupie prosimy o kontakt z BON.   Osoba do kontaktu:Dorota FilipTel.

„Aktywny samorząd 2015” - spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością na spotkanie informacyjne na temat warunków ubiegania się o wsparcie  z programu „Aktywny samorząd”.  Celem spotkania jest zapoznanie z zasadami realizacji programu w roku 2015. W spotkaniu wezmą udział  przedstawiciele jednostek realizujących program „Aktywny samorząd” w mieście Olsztynie oraz powiecie olsztyńskim. Podczas spotkania przekazane zostaną również informacje nt.

Aktywny samorząd 2015 - Zmiany w Programie

Przypomnienie o upływie okresu wypożyczenia sprzętu

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, iż osoby którym mija w dniu 20.02.2015r. okres wypożyczenia sprzętu wspomagającego proces kształcenia, powinny do tego czasu zwrócić udostępniony sprzęt.Jednocześnie informujemy, że osoby które chciałyby przedłużyć okres wypożyczenia lub wypożyczyć specjalistyczny sprzęt na kolejny semestr, powinny do dnia 25 lutego 2015r. złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (pok. 105/S2) wniosek o wypożyczenie lub przedłużenie okresu wypożyczenia.

Do wypożyczenia: aparaty słuchowe Phonak oraz systemy FM Mikrolink dla osób niedosłyszących

W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych studenci z wadą słuchu wypożyczyć mogą aparaty słuchowe (BTE) firmy Phonak oraz systemy wspomagające słyszenie FM Microlink MLx.Wśród sprzętu do wypożyczenia znajdują się:1.       Aparaty słuchowe:- Phonak Novoforte E4 (2 szt.), wzmoc. 84 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink,- Phonak Piconet2 P2 AZ (1 szt.), wzmoc.

Wydział Humanistyczny UWM dostosowywany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących

Pierwszym Wydziałem, który Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dostosowuje do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących jest Wydział Humanistyczny. W roku 2014 wszystkie pomieszczenia w budynku Centrum Nauk Humanistycznych przy ul. K. Obitza 1, oznaczone zostały tabliczkami z napisami Braille’a. Tabliczki znajdują się obok drzwi wejściowych do pomieszczeń (po tej samej stronie co klamka drzwi), na wysokości ok. 110 cm. Zainstalowane tabliczki zawierają wykonane ze stali nierdzewnej punkty brajla z informacją o numerze pomieszczenia, oraz w przypadku auli – jej nazwę.

Spotkanie informacyjne ze studentami - podsumowanie

Dnia 17.12.2014 r. odbyło się spotkanie ze studentami będącymi osobami z niepełnosprawnością. Celem spotkania było podsumowanie tegorocznych działań Biura ds. Osób Niepełnosprawnych podejmowanych na rzecz studentów z niepełnosprawnościami oraz dyskusja na temat zadań możliwych do zrealizowania w roku kolejnym.Z uwagi na termin, w jakim wydarzenie zostało zorganizowane, spotkanie rozpoczął student Teologii Kamil Domian ciekawymi spostrzeżeniami na temat tradycji bożonarodzeniowych.

Strony