Aktualności

PRACA – asystent studenta z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie szuka ASYSTENTÓW STUDENTA Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

Żeby zostać asystentem studenta z niepełnosprawnością wystarczą szczere chęci, wolny czas, odrobina empatii, sumienność i obowiązkowość.
Najczęściej potrzebna jest pomoc w:
- przemieszczaniu się (osoby poruszające się na wózkach, niewidome, mające trudności w chodzeniu),
- dostosowaniu materiałów do indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością, np. nagrywanie treści notatek na dyktafon,
- robieniu notatek podczas wykładów i ćwiczeń,
- korzystaniu z Biblioteki (wypożyczanie książek, czytanie).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie „ Zgłoszenia zainteresowania pełnieniem funkcji asystenta” i przesłanie go na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl
Zainteresowanym pełnieniem funkcji asystenta oferujemy wspólpracę na podstawie umowy zlecenie.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Wszelkich informacji na temat zadań i warunków podjęcia funkcji asystenta udzieli:
Dorota Filip, tel. (089) 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn
tel. 89/523 38 66, e-mail: bon@uwm.edu.pl

Dla osób zainteresowanych możliwe jest przeprowadzenie szkolenia o tematyce dotyczącej wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

 

Relacja z warsztatów „Wsparcie Głuchego i słabo słyszącego studenta w procesie kształcenia”.

W poniedziałek 28 września 2015 r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie odbyły się warsztaty dla wykładowców i pracowników UWM  nt. „Wsparcie Głuchego i słabo słyszącego studenta w procesie kształcenia”.  Celem warsztatów było zapoznanie się z możliwościami wspierania studentów Głuchych i słabo słyszących na naszej uczelni.

Warsztaty skierowane były do szerokiego grona zainteresowanych, w szczególności do wykładowców i pracowników UWM. Dzięki przedstawionym treściom uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Część I warsztatów prowadziła  dr hab. Urszula Bartnikowska prof. UWM, która wyjaśniła zróżnicowanie zrozumienia terminów „G/głuchy”, „słabosłyszący”, „osoba z uszkodzonym słuchem” itp. Uczestnicy dowiedzieli się też o problemach językowych osób z uszkodzonym słuchem oraz o możliwościach porozumiewania się m.in. poprzez odczytywanie mowy z ust (ze szczególnym naciskiem na trudności doświadczane przez osoby z wadą słuchu podczas tego typu komunikacji).

Część II prowadziła Małgorzata Mickiewicz z BON oraz Marta Kocon (tłumacz języka migowego). Prowadząca opowiedziała o komunikacji i charakterystyce zachowania osób Głuchych i słabo słyszących. W czasie warsztatów można było obejrzeć film ukazujący różnicę między polskim językiem migowym (PJM) i systemem językowo-migowym (SJM). Z kolei Marta Kocon opowiedziała o roli tłumacza języka migowego i trudnościach, z jakimi spotyka się osoba pełniąca taką rolę.

Spotkanie było tłumaczone na język mówiony i język migowy przez Martę Kocon.

Organizatorem warsztatów był Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.

6.10.2015 Spotkanie studentów Głuchych i słabosłyszących - zaproszenie

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie zaprasza studentów Głuchych i słabosłyszących na spotkanie, na którym omówione zostaną dostępne formy wsparcia  na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Termin spotkania: 6 października 2015 roku, o godzinie 13:00 – 14:30

Miejsce spotkania: sala S2/106, I piętro, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12 B.
Spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) i na język mówiony.

Program prezentacyjny:

- Kultura Głuchych
- prezentacja formy wsparcia dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Spotkanie prowadzi Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie).
Serdecznie zapraszamy

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mickiewicz, e-mail: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

POZNAJ Z NAMI KORTOWO - 01.10.2015 godz 13:30

Uwaga STUDENCI PIERWSZEGO ROKU UWM w Olsztynie. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów, którzy w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO”.
IV edycja "Poznaj z nami Kortowo" odbędzie się 01.10.2015 r.  o godz.13.30. Spotykamy się przed wejściem głównym do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Oczapowskiego 12B, Kortowo).
W programie:
- wycieczka z przewodnikiem po Kortowie (pokażemy Wam miejsca, z których korzystać będziecie w czasie studiowania),
- wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej i w Laboratorium Zwierzęcym Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w Starym Dworze,
- spotkanie z przedstawicielami OION (informacje na temat ulg i programów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami),
- ognisko - na zakończenie spotkania ciepły posiłek, możliwość rozmowy, wymiany informacji w przyjemnym towarzystwie urokliwym miejscu - Przystań Kortowska nad jeziorem Kortowskim.
Serdecznie zapraszamy!
Zgłoszenia należy wysyłać na adres bon@uwm.edu.pl

W spotkaniu będzie uczestniczył tłumacz języka migowego. O szczególnych potrzebach poinformujcie nas w zgłoszeniu.
Kontakt telefoniczny: Dorota Filip,  89 5233866.
A tak było w zeszłym roku.

Realizacja W-F-u w semestrze zimowym

Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji zaliczania przedmiotu wychowania fizycznego, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w semestrze zimowym 2015/2016 nie będzie tworzył specjalnych grup dla osób ze zwolnieniami lekarskimi (w tym dla osób z niepełnosprawnością).

Studenci z niepełnosprawnością zapisują się drogą internetową (moduł UL w systemie USOS) do dowolnie wybranej grupy, w której będą mogli realizować zajęcia dostosowane do własnych możliwości.

Dostęp do zbiorów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej ABC

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisał umowę partnerską z Akademicką Biblioteką Cyfrową (ABC).

Z zasobów mogą korzystać osoby posiadające orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.

Studenci i doktoranci UWM w Olsztynie ze wskazanymi powyżej dysfunkcjami, posiadający ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą wnioskować, za pośrednictwem BON, o założenie konta w Akademickiej Biblioteki Cyfrowej ABC.

Link do katalogu zbiorów ABC.

Zainteresowanych korzystaniem z Akademickiej Biblioteki Cyfrowej prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105),  tel. (89) 523 38 66.

Reglamin Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Niniejszy dokument reguluje między innymi prawa studentów z niepełnosprawnościami i procedury ubiegania się o wsparcie: zmiana formy zaliczeń, wydłużenie czasu zaliczenia/egzaminu, wprowadzanie rozwiązań alternatywnych w trakcie studiów.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Studiów, który znajdziecie tutaj.

 

Akademiki

Przydział w Domu Studenta - informacja dla kandydatów na I rok studiów

Kandydaci na I rok studiów, wnioski (podania), o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, bez załącznika w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną składają do Kierownika właściwego - wybranego Domu Studenckiego, lub wysyłają droga pocztową na adres danego Domu Studenckiego. Wnioski można składać w dwóch terminach:
w I terminie (dodatkowym) - od 1 do 30 lipca;
w II terminie (właściwym dla przydziału miejsc kandydatom) - od 1do 12 sierpnia.

W I terminie (dodatkowym), Kierownicy Domów Studenckich przydzielają miejsca kandydatom z puli wolnych miejsc, będących w Ich dyspozycji, pozostałych po podziale tj. po 31 maja. Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, a o przydziale miejsca decyduje złożenie prawidłowo (czytelnie i kompletnie) wypełnionego wniosku oraz kolejność wpływu kaucji. Wnioski kandydatów, które nie będą mogły być rozpatrzone w I terminie (DODATKOWYM), z powodu braku miejsc, będą rozpatrywane w II terminie (właściwym dla przydziału miejsc kandydatom) na zasadach ogólnych.

Więcej informacji na temat przydziału w Domach Studenta znajdziesz tutaj.

Dostosowanie Domów Studenckich

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) uprzejmie informuje, iż na terenie Kortowa, przy ul. Kanafojskiego 3 znajduje się Dom Studenta nr 1 z miejscami przeznaczonymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową (w budynku znajduje się winda). Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj.

BON przy współpracy z Fundacją Żak podejmuje również działania zmierzające do dostosowania  do potrzeb osób głuchych 20 miejsc w Domu Studenta nr 11 przy ul. Żołnierskiej 14B. Dostosowanie polega na zamontowaniu w 8 pokojach dzwonków do drzwi, wyposażonych w sygnalizację świetlną.

Osoby głuche posługujące się polskim językiem migowym (PJM, SJM) mogą również skorzystać  na portierni Domu Studenta nr 11 z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego online. Usługa dostępna jest za pomocą videofonu, w godzinach 7:30-20:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 8:00-20:00 w soboty.

Ponadto, BON wyposażyło w pętle indukcyjne portiernie Domów Studenckich. Pętle są przeznaczone dla osób niedosłyszących, używających aparatów słuchowych. W celu skorzystania z pętli indukcyjnej należy nastawić  aparat słuchowy na funkcję cewki indukcyjnej. Zasięg pętli ok. 1,2 m.

Asystent studenta z niepełnosprawnością

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych bada zainteresowanie pełnieniem funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego wśród społeczności akademickiej (studenci, doktoranci). Poszukujemy osób chętnych do świadczenia usługi asystenckiej w roku akademickim 2015/2016.
Dla osób zainteresowanych przeprowadzone zostanie szkolenie nt. Jak skutecznie wspierać osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Planowany termin szkolenia 26.08.2015 (środa).
Wszystkie osoby po ukończeniu szkolenia (jak również te, które podobne szkolenia już ukończyły bądź mają doświadczenie we wsparciu osób z niepełnosprawnościami) będą mogły wziąć udział w naborze na pełnienie funkcji asystenta studenta niepełnosprawnego w terminie późniejszym.
O szczegółach naboru poinformujemy Państwa osobiście.  

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie załącznika Zgłoszenie zainteresowania pełnieniem funkcji asystenta (w załączniku) i przesłanie go na adres: bon@uwm.edu.pl

Prosimy również o zapoznanie się z Zasadami udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (w załączniku).
Informujemy, iż przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zatrudnieniem.

Wszelkich informacji na temat zadań i warunków zatrudnienia asystenta udzieli:
Dorota Filip, tel. (089) 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.plStrony

Subskrybuj RSS - Aktualności