Aktualności

Szkolenia kadry akademickiej

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni UWM w Olsztynie wzięli w ostatnim czasie udział w trzech szkoleniach organizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Szkolenia miały na celu podniesienie świadomości społeczności akademickiej na temat funkcjonowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w środowisku akademickim oraz kształtowanie przychylnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi - formy wsparcia edukacyjnego, 19.05.2015r.

Celem szkolenia była poprawa jakości kształcenia i przygotowanie kadry akademickiej do wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnikom przybliżono najczęściej występujące zaburzenia, ich objawy, właściwe zachowania wobec tej grupy osób, zmierzające do budowania postawy tolerancji i zaufania oraz możliwe do zastosowania formy wsparcia edukacyjnego.  W szkoleniu udział wzięło 30 pracowników uczelni. Zainteresowanie szkoleniem wskazało na powagę tematu, a wyniki prowadzonych w trakcie szkolenia warsztatów oraz dyskusji, dały obraz skali problemu i różnorodności form zachowań
i właściwych rozwiązań. Pracownicy wykazali się dużą otwartością i zaangażowaniem w poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do wsparcia studentów z zaburzeniami psychicznymi.

Kształcenie osób głuchych i słabosłyszących – wyzwania dla nauczycieli akademickich, 18.05.2015r.

Szkolenie skierowane było do pracowników wydziałów objętych działaniem zmierzającym do dostosowania oferty kształcenia UWM w Olsztynie do potrzeb osób z uszkodzonym słuchem. Udział w szkoleniu wzięło 30 pracowników kształcących na kierunkach Informatyka (WMiI) oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych (WS).  Uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę Kultury Głuchych, poznali dobre praktyki w organizacji procesu dydaktycznego osób z uszkodzonym słuchem, dowiedzieli się w jaki sposób współpracować
z tłumaczem języka migowego podczas zajęć, by kształcenie osób głuchych i słabosłyszących było jak najbardziej efektywne. Szkolenie było wprowadzeniem i przygotowaniem kadry obydwu wydziałów na przyjęcie studentów z uszkodzonym słuchem. Działanie będzie uzupełniane poprzez spotkania pracowników BON z wykładowcami w ramach spotkań grupowych na wydziałach.

„Funkcjonowanie osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju”, 08.05.2015r.

Szkolenie skierowane było do pracowników uczelni, pozostających w bezpośrednim kontakcie ze studentami. Celem szkolenia było zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej i administracyjnej w analizie potrzeb studentów z rozpoznanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju  w postaci Zespołu Aspergera. Spotkanie poprowadziła mgr Małgorzata Moszyńska-Dumara, Kierownik Centrum Autyzmu przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, w ramach środków pochodzących z Urzędu Miasta Olsztyna.

 

 

Warsztaty "Niepełnosprawni są wśród nas"

Za nami dwie edycje warsztatów „Niepełnosprawni są wśród nas“ organizowanych przez Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych (WNS) przy współpracy z BON. W warsztatach licznie wzięła udział społeczność naszego uniwersytetu. Wśród organizatorów byli przedstawiciele Olsztyńskiego Stowarzyszenia Głuchych oraz Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG. Opowiadali oni bardzo ciekawe historie i życiorysy, które zainteresowały niejednego studenta.

Wśród stanowisk, które można było odwiedzić w czasie warsztatów były:
- „Restauracja w ciemności”- ochotnik, mając zasłonięte oczy, miał za zadanie zjeść kanapkę, którą sobie wcześniej sam przygotował z dostępnych na stole produktów, korzystając jedynie ze wskazówek przewodnika. Doświadczenie to okazało się bardzo trudne, studenci niejednokrotnie komentowali, że przeniesienie się do świata ciemności sprawiło, że zwiększyło się natężenie bodźców słuchowych, które w dużym stopniu utrudniały koncentrację.
- Świat słabosłyszących - stanowisko, które pozwalało ochotnikom wejść w świat osób słabo słyszących. Mając nałożone słuchawki wygłuszające studenci słuchali „plotki”, którą później musieli opowiedzieć grupie. Zadanie nie było łatwe. Dużym utrudnieniem był na pewno hałas, który panował w pomieszczeniu, uniemożliwiając skupienie się na słuchanym tekście. To doświadczenie pokazało, z jakimi trudnościami w odbiorze treści mogą spotkać się studenci słabo słyszący podczas wykładów, ćwiczeń i przerw.
- Symulatory wad wzroku – stanowisko to pozwalało uświadomić studentom i pracownikom UWM w Olsztynie, jak z  uszkodzeniami narządu wzroku radzą sobie osoby niewidome i słabo widzące. Korzystając z symulatorów uszkodzenia wzroku uczestnicy musieli wypełnić różnego rodzaju druki urzędowe. To doświadczenie było niezwykle ciekawe.
- Język Migowy - przy stanowisku obsługiwanym przez osoby niesłyszące można było pobrać pierwsze lekcje nauki języka migowego. Uczestnicy warsztatów bardzo chętnie uczyli się podstawowych znaków migowych oraz literowania.
- Bariery architektoniczne – odważni mogli przekonać się, że pozornie niezauważalne dla reszty przeszkody są ogromnym wyzwaniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ochotnicy mogli usiąść na wózek i pokonać określoną trasę na terenie budynku. Najwięcej trudności sprawiały ochotnikom progi, które pojawiały się po drodze.
- Brajl - z pewnością jednym z najbardziej obleganych stanowisk było stanowisko z Brajlem, którego reprezentantem był jeden z członków TPG. Studenci dowiedzieli się na czym polega język brajlowski. Zmierzyli się w praktyce z tym pismem, wykorzystując do tego tabliczkę brajlowską, specjalne dłutko i szablony z alfabetem.

Autyzm jest również niepełnosprawnością, o której mówiono podczas warsztatów.

Odbiór warsztatów przez studentów organizatorzy oceniają jako bardzo pozytywny. Pojawiały się słowa, które dowodziły jak bardzo takie wydarzenia są potrzebne. Pomagają przede wszystkim przełamać stereotypy wobec osób z niepełnosprawnością, zrozumieć z jakimi trudnościami w codziennym życiu zmagają się osoby z niepełnosprawnością, a co więcej, wpływają na zwiększenie wrażliwości społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami. To wszystko prowadzi do zmiany, oczywiście na lepsze, jakości życia osób z niepełnosprawnością”.

Przed nami jeszcze dwie edycje warsztatów, do udziału w których zachęcamy wszystkich, którzy nie mieli okazji być jeszcze z nami:

Terminy kolejnych spotkań:
Wydział Humanistyczny – 02.06.2015, 15:30 – 18:30  (ul. Kurta Obitza 1)
Biblioteka Uniwersytecka – 09. 06.2015, 15:30 – 18:30  (ul. Oczapowskiego 12B)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów – GALERIA.

Studentka UWM wywalczyła medale na Ogólnopolskich Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych w Poznaniu

Z wielką radością i dumą informujemy o sukcesie naszej studentki Agaty Sobczyk, która podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych w Poznaniu, wywalczyła trzy medale – złoto i dwa brązy!
Medale Agata wywalczyła w następujących kategoriach:

  • stylem dowolnym w grupie startowej L -  złoto,
  • stylem dowolnym na 50 m w grupie startowej L/I -  brąz,
  • stylem klasycznym na 50 m w grupie startowej L/I - brąz.

Agata jest na II roku magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W Zawodach Pływackich Studentów Niepełnosprawnych Szkół Wyższych brała udział po raz drugi. Pomimo, że pierwszy występ w roku 2014 nie przyniósł jej tak spektakularnych wyników, nie wycofała się z tej aktywności. Trenowała systematycznie, przygotowując się do zawodów na Pływalni Uniwersyteckiej.
W tym roku na zawodach konkurencja była liczna. Startowało 130 uczestników z 18 uczelni wyższych z całej Polski. Walka była zacięta, doping odczuwalny i motywujący a atmosfera spotkania niepowtarzalna. To wszystko, oraz wielki sportowy duch Agaty doprowadziły ją do sukcesów, które zaskoczyły ją samą. Agata, dla której ten wyjazd okazał się niezapomniany,  nie mogła uwierzyć w sukces jaki odniosła. Sama pływaczka tak relacjonuje wydarzenie: „ Wystartowałam, zdobyłam trzy medale i byłam ogromnie podekscytowana. Nie spodziewałam się takiego wyniku! Jestem bardzo dumna z siebie. Cieszę się, że mogłam brać udział w zawodach pływackich. W życiu czasem zdarza się coś wyjątkowego i niespodziewanego. Myślę, że warto było podjąć wyzwanie niezależnie od wieku. Wywalczenie miejsca na podium to sama radość!  Mam nadzieję, że moi następcy z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, osoby niesłyszące, zdobędą więcej medali.  Głusi potrafią robić WSZYSTKO tylko nie słyszą”.
Zespół BON serdecznie gratuluje Agacie sukcesów i dziękuje za tak piękne reprezentowanie naszego Uniwersytetu i społeczności studentów z niepełnosprawnościami. Życzymy powodzenia, nie tylko w dalszych zmaganiach sportowych, ale również podczas obrony pracy magisterskiej.

W tegorocznych zawodach udział wzięła Agata Sobczyk (studentka WNE) oraz Dorota Filip (pracownik BON). Głównym celem zjazdu studentów, poza rywalizacją sportową i aspektami naukowymi, jest stworzenie okazji do przełamania własnych barier oraz stworzenie studentom możliwości nawiązania nowych znajomości  i aktywizowanie do podejmowania działań przede wszystkim w zakresie sportu.

Zachęcamy studentów naszej Uczelni będących osobami z niepełnosprawnością do przyłączenia się do podobnych wydarzeń realizowanych przez BON. Zachęcamy, aby próbowali swoich sił nie tylko w olimpiadach naukowych, czy konkursach ale również w sporcie. Przypominamy, że Uniwersytet zapewnia grupie 15 studentów z niepełnosprawnościami bezpłatne korzystanie z Pływalni Uniwersyteckiej. Zgłoszenia przyjmowane są na początku każdego semestru, o czym informujemy na naszej stronie.

Sukces dr Bożeny Chrostowskiej w konkursie literackim

Z dużą radością informujemy o osiągnięciach dr Bożeny Chrostowskiej w zakresie działań na rzecz osób z autyzmem. Dr Bożena Chrostowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej, zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim "Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju" (2014) za opowiadanie o osobie z autyzmem pt. "Kilka obrazów z życia Pana Ka". Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie “Otwórzmy Świat”, działające na rzecz Osób z Autyzmem i z Zaburzeniami Pokrewnymi w Starachowicach oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opowiadanie Pani Bożeny zostało opublikowane w antologii wraz z pozostałymi nagrodzonymi i wyróżnionymi tekstami.

okładka1

Za propagowanie wiedzy o autyzmie Pani Bożena w kwietniu 2015 roku odebrała statuetkę „Olsztynianina roku 2014”. Tytuł ten przyznali Pani Bożenie mieszkańcy miasta, w plebiscycie Gazety Wyborczej.

Dr Bożena Chrostowska współpracuje z BON od dawna, organizując na UWM akcje podnoszące świadomość na temat autyzmu. W roku 2013 zainicjowała wydarzenie „Stacja Autyzm”, podczas którego można było podziwiać wystawę prac graficznych autystycznego chłopca. Od dwóch lat, dzięki staraniom dr Bożeny, UWM gra w Niebieski. Akcja ta ma na celu zaktywizowanie środowiska akademickiego, studentów, do propagowania wiedzy na temat autyzmu w kwietniu, miesiącu w którym obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Serdecznie gratulujemy sukcesów i dziękujemy za wszelką pomoc.

Zespół BON.
 
 

II integracyjny mecz koszykówki na wózkach

Już po raz drugi w czasie Kortowiady odbył się integracyjny mecz koszykówki (13.05.). Pokazał, że tak naprawdę w sporcie nie ma żadnych barier.

Na boisku zobaczyliśmy drużyny AKS OSW Olsztyn oraz reprezentantów UWM. Rozgrywka składała się z dwóch części, trwających po 15 minut. Po pierwszej połowie prowadzili goście z OSW (20:10), aby ostatecznie wygrać 40:16. Na parkiecie iskrzyło, nikt się nie poddawał. Każda drużyna starała się dać z siebie wszystko. Mimo zaciętej rywalizacji atmosfera zarówno na boisku jak i na trybunach była przyjazna, a sami koszykarze dostarczyli widzom wielu emocji. Ponadto dla kibiców przygotowano konkursy i pozwolono im osobiście przekonać się, z jakimi barierami muszą na co dzień zmagać się osoby niepełnosprawne.

O chwilę rozmowy poprosiliśmy Łukasza Rękawieckiego - członka zespołu z OSW.

- Jesteś osobą, która na co dzień porusza się na wózku. Co ci daje gra w koszykówkę?

- Jest to nie tylko moje zainteresowanie, ale też forma spędzenia wolnego czasu. Gra sprawia mi dużą przyjemność; dobrze się przy tym bawię. Ponadto koszykówka jest też sposobem na zachowanie sprawności fizycznej

- A jak ci się gra w zespołach mieszanych?

- Jak już wspomniałem, gram dla rozrywki. Atmosfera na boisku jest fajna i dobrze się razem bawimy.

Organizatorami imprezy były: RUSS, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych OSW im. Józefa Rusieckiego.

(Link do artykułu)

                                                                                                                                Paulina Iwaniuk, studentka

 Zdjęcia z meczu (fot. K. Pająk)
                                                                                                                                                                                
Zespół BON składa wielkie podziękowania zawodnikom OKS OSW oraz studentom UWM za wspaniałą sportową rywalizację, uśmiech i pomoc w promowaniu aktywności sportowej wśród osób z niepełnosprawnościami. Sserdecznie dziękujemy Grzegorzowi Rawłuszko za pomoc i wsparcie podczas wydarzenia.

Niepełnosprawni są wśród nas

Kontynuując zeszłoroczne działania, Studenci Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych (WNS) wraz z Warmińsko-Mazurską Jednostką Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych, przy wsparciu Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, organizują warsztaty pn. „Niepełnosprawni są wśród nas”.

Celem warsztatów jest pogłębienie świadomości społeczności uniwersyteckiej na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym. Realizatorzy wydarzenia dążyć będą do przełamania stereotypów, które utrudniają kontakt z osobami z niepełnosprawnością. W czasie zajęć praktycznych użyte będą m.in. symulatory wad wzroku, aby uczestnicy na własnej skórze mogli poczuć z jakimi barierami muszą radzić sobie osoby z wadami wzroku. Na stanowisku z językiem migowym, będzie można potrenować komunikację bez użycia dźwięków. Na stanowisku do nauki pisania brajlem  można będzie za pomocą specjalnej tabliczki i dłutka  poznać „kod”, jakim posługują się osoby niewidome.

Na pierwsze warsztaty zapraszamy już  19 maja 2015 r. (wtorek) na Wydział Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14B, Galeria Foyer,  pierwsze piętro, w godzinach 15:30 – 18:30.

Na kolejne spotkania zapraszamy:

Wydział Nauk o Żywności  – 26.05.2015 (pl. Cieszyński 1)

Wydział Humanistyczny – 02.06.2015 (ul. Kurta Obitza 1).

Biblioteka Uniwersytecka – 09. 06.2015 (ul. Oczapowskiego 12B),

Serdecznie zapraszamy!

Sport Erasmus

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie bada zainteresowanie studentów z niepełnosprawnosciami udziałem w wyjeździe w ramach Erasmus+ na wydarzenie organizowane przez Uniwersytet Teramo. Uczestnicy wyjazdu będą mogli wziąć udział w poniższych aktywnościach sportowych:
- Lekkoatletyka
- Koszykówka na wózkach
- Kręgle
- Pływanie
- Judo
- Tenis na wózkach
- Tenis stołowy
- Łucznictwo dla osób niewidomych
- Torball (tzw. Piłka bramowa dla osób niewidomych i słabo widzących)
- Kolarstwo
Wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem i podróżą są pokrywane przez organizatora.
Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o wysłanie potwierdzenia na adres bon@uwm.edu.pl. Informacja powinna zwierać następujące dane: imię nazwisko, telefon kontaktowy, mail , rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz dyscyplinę sportową, w której chcieliby Państwo wziąć udział (każda osoba może wybrać więcej niż jedną dyscyplinę).  
Dalsze ustalenia oraz terminy wyjazdu zostaną ustalone na podstawie Państwa zgłoszeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 03.05.2015 r.
 
Osoba do kontaktu:
Dorota Filip
Tel 89 523 38 66
e-mail dorota.filip@uwm.edu.pl

II Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach Kortowiada 2015
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego i Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

zapraszają na

II Integracyjny mecz koszykówki na wózkach

13.05.2015 r. (środa), godzina 18.00
Hala sportowa przy ul. Prawocheńskiego 7, Kortowo

W sportowej rywalizacji zmierzą się
sportowcy z niepełnosprawnością (AKS OSW) oraz studenci UWM

Dążąc do integracji środowiska studenckiego oraz popularyzacji sportu i rekreacji wśród niepełnosprawnych studentów, do wydarzeń cyklicznych Kortowiady włączony został
integracyjny mecz koszykówki na wózkach.
I edycja wydarzenia organizowana w 2014 roku spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej.

W trakcie meczu pokazy prowadzone przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (między innymi jak pomagać osobie poruszającej się na wózku, pokazy sprawnościowe, konkursy)

Serdecznie zapraszamy

Relacja i zdjęcia z roku 2014 TUTAJ

Dzień Otwartych Drzwi – podsumowanie

W dniu 17 marca 2015 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się prezentacja oferty naszej Uczelni pt. „Dzień Otwartych Drzwi”. Poszczególne Wydziały, Koła Naukowe oraz jednostki administracyjne prezentowały swoją ofertę, zachęcając tym samym maturzystów do studiowania na naszej Uczelni.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych również wzięło udział w w/w wydarzeniu. Nasze stoisko odwiedziła między innymi młodzież z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. Wsparcia osobom zainteresowanym udzielał tłumacz języka migowego, student Wydziału Nauk Społecznych Pan Tomasz Olender. Dzięki zaangażowaniu Pana Tomasza mogliśmy w pełni przedstawić zalety studiowania na UWM oraz ofertę wsparcia osób głuchych i niedosłyszących w procesie kształcenia na UWM w Olsztynie.

W czasie wydarzenia wsparcie studentów z niepełnosprawnościami na Uczelni promował film, zrealizowany przy współpracy ze studentką Wydziału Nauk Ekonomicznych, Panią Agatą Sobczyk.

Zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które są zainteresowane podjęciem studiów wyższych do kontaktu z naszym Biurem. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Was pytania związane z podjęciem studiów na naszej Uczelni.

Osoby z dysfunkcją narządu słuchu

Studenci i doktoranci UWM w Olsztynie z dysfunkcją słuchu, posługujący się językiem migowym, mogą wnioskować o wypożyczenie do celów dydaktycznych tabletów z abonamentem Tłumacza Języka Migowego on-line.
Wnioski należy złożyć w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105).

Wniosek (do pobrania)
Warunki wypożyczenia sprzętu (do pobrania)

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności