Aktualności

Szkolenie nt. „Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. Dobre praktyki”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na szkolenie nt. „Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. Dobre praktyki” skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie.

Celem szkolenia jest:

  • uwrażliwienie na tematykę niepełnosprawności i przybliżenie zagadnień związanych z tą problematyką,
  • poszerzenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności,
  • podniesienie standardu pracy w procesie kształcenia studenta
    z niepełnosprawnością,
  • zmotywowanie do przełamywania barier i lęku przed kontaktami
    z osobami z niepełnosprawnością,
  • przełamywanie stereotypów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 września 2016 roku w godz. 900 – 1400  w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy ul. Oczapowskiego 12B, sala 307, piętro III w Olsztynie.

Zajęcia prowadzi Anna Dobkowska – Trener z przygotowaniem pedagogicznym i siedmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń
i warsztatów. Sposób prowadzenia zajęć będzie oparty o tradycyjną formę nauczania (wykład, prezentacja). Praca na doświadczeniach, własnych, zawodowych, literatura źródłowa,. W trakcie wykładu – trener wykorzysta: prezentację multimedialną, spoty.

Planowana liczba uczestników to 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie dla tych osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach na ten temat.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15 września br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Zapisy na Pływalnię Uniwersytecką - semestr zimowy 2016/2017

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w miesiącu wrześniu b.r. tworzona będzie lista osób chętnych do korzystania z bezpłatnych wejść na Pływalnię Uniwersytecką w semestrze zimowym w roku akademickim  2016/2017.

Studentów legitymujących się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zainteresowanych tą formą aktywności prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przekazanie go do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Formularze będą przyjmowane od 05.09.2016 do 23.09.2016 roku.

Osoba do kontaktu: Dorota Filip, tel. 89 523 38 66 mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Uwaga.

Ilość miejsc ograniczona. (Decyduje kolejność zgłoszeń).

Pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie korzystały z bezpłatnych wejść na Pływalnię.

Osoby, które znajdą się na liście otrzymają mailowe potwierdzenie oraz szczegółowe zasady korzystania z tej formy aktywności.

 

Poniżej formularz zgłoszeniowy (do pobrania).

I ZJAZD STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Zielona Góra, 3-5.06.2016r.

W dniach 3-5.06.2016 r. reprezentacja AZS UWM Olsztyn wzięła udział I Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS w boccia. Do Zielonej Góry przyjechało 7 drużyn z całej Polski. Łącznie w turnieju wystartowało 40 osób z niepełnosprawnością. W piątek odbyła się weryfikacja zawodników oraz szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu boccia, podczas którego uczestnicy zapoznali się ze specyfiką dyscypliny. W sobotę odbyły się rozgrywki drużynowe oraz eliminacje do rozgrywek indywidualnych, rozegrane systemem pucharowym. Zawody, zakończyły się w niedzielę. Nasza reprezentacja składała się z czterech osób: 3 studentów i 1 pracownik BON.

Zmagania drużynowe wygrała Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski znalazł się na siódmej pozycji.

To pierwsze tego typu zawody, nie tylko dla naszych studentów.  Zarówno organizatorzy jak i zawodnicy uznali je za niezwykle potrzebne. Nadrzędnym celem zawodów jest niewątpliwie integracja środowiska akademickiego osób niepełnosprawnych, chociaż rywalizacja na boiskach podczas rozgrywek była bardzo zacięta.

Boccia to jeden z niewielu sportów dedykowany studentom niepełnosprawnym, angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie. Jest doskonałym sposobem na integrację osób niepełnosprawnych fizycznie z osobami pełnosprawnymi: w klubach sportowych, organizacjach pozarządowych, szkołach, centrach rehabilitacji, a nawet w domach. Boccia jest dyscypliną o wielu aspektach: jest to sport z elementami rywalizacji, narzędzie terapeutyczne, gra integracyjna idealna do podejmowania inicjatyw obywatelskich. Jest pierwszą dyscypliną sportową, w której na równych zasadach mogą rywalizować o medale osoby z ciężką niepełnosprawnością.

Po długich i emocjonujących spotkaniach nasza drużyna, choć pokonana, wróciła do Olsztyna w bardzo pogodnym nastroju z postanowieniem poprawy wyników w następnym roku.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom - KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UZ za zaproszenie, przemiłe przyjęcie i niepowtarzalną atmosferę.

 

 

BOCCIA- Dyscyplina paraolimpijska.

Celem gry jest wrzucenie na boisko bili białej (Jack), a następnie umieszczenie w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej ilości bil jednego koloru. Zawodnik rozpoczynający grę wyrzuca na boisko białą bilę i dorzuca swoją bilę jak najbliżej Jacka. Potem zagrywa przeciwnik. Następnie rzuca zawodnik tej drużyny, której bila znajduje się dalej od bili przeciwnika w stosunku do bili białej. Zawodnicy rzucając bile mogą przesuwać znajdujące się bile w grze, rozbijać ustawione już układy bil, starając się umieścić jak najwięcej bil swojego koloru przy Jacku. Boccia jest grą zachęcającą do myślenia, taktycznego planowania rozgrywki i prób przewidywania zagrań przeciwnika. W momencie wyrzucenia przez zawodników wszystkich bil kolorowych, następuje zakończenie rundy i podliczenie punktów. Punkty w danej rundzie otrzymuje Strona, której bile znajdują się bliżej Jacka niż najbliższa bila Strony przeciwnej. Strona otrzymuje po jednym punkcie za każdą taką bilę. Wynik zapisywany jest w specjalnym protokole meczu. Jak w każdej dyscyplinie, również w Bocci w momencie złamania reguł gry, stosuje się różnego rodzaju kary: bile karne, usunięcie bili z boiska, ostrzeżenie i wykluczenie z gry. Wymienione kary mogą występować pojedynczo, lub w różnych połączeniach.

(źródło: http://polskaboccia.pl/opis-gry/)

Projektowanie bez barier

Bariery architektoniczne oraz te tkwiące w ludzkich umysłach należy burzyć każdego dnia.

31 maja 2016 roku Fundacja Polska Bez Barier przeprowadziła dla studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie warsztaty z zakresu projektowania uniwersalnego  pn. „Projektowanie bez Barier”. Inicjatorem działania była studentka Pani Anna Grajewska, która przy wsparciu BON przyczyniła się do realizacji wydarzenia.

Warsztaty te są częścią cyklu warsztatów dla przyszłych architektów, organizowane są 10 miastach w Polsce. Łącznie ma wziąć w nich udział około 200 studentów. Te osoby już niedługo będą planować przestrzeń miejską i tworzyć projekty budynków w całej Polsce i na świecie. W ramach naszych warsztatów będą mogli poznać świat osób
z niepełnosprawnościami oraz zobaczyć jak poprzez swoją pracę mogą ułatwić im codzienne życie
– mówi Zbigniew Kalinowski, prezes firmy TechnoNICOL ( producent systemów izolacyjnych ) w Polsce, współpracującej z Fundacją.

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią duży odsetek polskiego społeczeństwa. Ale problemy z poruszaniem się po mieście i w budynkach ma dużo większa grupa ludzi. Są to osoby poruszające się na wózkach, z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub intelektualną, ale także osoby starsze, osoby z dziećmi w wózkach, osoby chore na otyłość, niskie lub bardzo wysokie oraz z czasowymi ograniczeniami ruchu, np. wspierające się kulami lub balkonikami. Pomimo tego, przestrzeń publiczna oraz budynki są często niedostosowane do ich potrzeb. Rozwiązaniem jest filozofia projektowania uniwersalnego. Początkowo odnosiła się do architektury, natomiast obecnie polega na projektowaniu produktów i otoczenia w taki sposób, by mogły być one użyte przez wszystkich.

Dostępna  przestrzeń publiczna to problem wszystkich ludzi, każdy na pewnym etapie swojego życia może mieć specjalne potrzeby. Ulegamy wypadkom, stajemy się rodzicami starzejemy się.

Przyszli architekci są nadzieją dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się i komunikacji, dlatego tak ważne jest, aby znali problematykę i potrzeby związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie dziękuje organizatorom warsztatów. 

III Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach

Pierwszego dnia Kortowiady (18 maja 2016) odbył się III Integracyjny Mecz Koszykówki na Wózkach. Pełnosprawni studenci UWM zmierzyli się z niepełnosprawnymi zawodnikami AKS OSW. Walka była zaciekła. Zawodnicy dawali z siebie wszystko, ryzykując nawet przewrotką W tym roku studenci UWM zaprezentowali dużo lepszą formę i przygotowanie niż w latach ubiegłych. Mecz zakończył się wynikiem 32:22 dla OSW. Przed meczem uczestnicy wydarzenia, mieli okazję wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji. Takie doświadczenie przybliża osobom poruszającym się o własnych siłach, z jakimi trudnościami borykają się na co dzień „wózkowicze”.

Podczas wydarzenia w tegorocznej edycji zostały też wręczone nagrody za zwycięstwo w konkursie fotograficznym „Dostępny UWM”, w którym nagrodami były rowery rehabilitacyjne ufundowane przez Warmińsko Mazurski Oddział PCK.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z meczu zamieszczonych w naszej galerii.

Biblioteka Inspiruje - relacja

W dniach 11 maja 2016 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurski w Olsztynie w ramach współpracy z Biblioteką Uniwersytecką, przeprowadziło akcję „Biblioteka Inspiruje”. Zawitali do budynku Biblioteki Uniwersyteckiej  uczniowie z Ośrodka dla dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

Odwiedziny rozpoczęły się od spotkania organizacyjnego, w trakcie którego został omówiony program zwiedzania. Głusi/słabosłyszący uczniowie zwiedzili Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, gdzie mieli możliwość uzyskania informacji jakie wsparcie dla osób Głuchych, oferuje nasze biuro oraz zapoznali się z ofertą kształcenia na UWM w procesie kształcenia. Spotkanie w BON odbyło się z udziałem Małgorzaty Mickiewicz i posłużyło przede wszystkim do omówienia sposobu przyjmowania kandydatów w ramach rekrutacji na studia, ze szczególnym uwzględnieniu wsparcia w postaci tłumaczy języka migowego i stenotypistów podczas wykładów i ćwiczeń. Uczniowie zadawali szczegółowe pytania nt. sposobu korzystania ze wsparcia, które oferuje BON. Uczniów zaskoczył taki pakiet wsparcia, którym dysponuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie co potwierdziło wysoki standard wsparcia.

Po wizycie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych uczniowie udali się do Kolekcji Specjalnych i zapoznali się z maszynami powiększającymi gazety oraz inne formaty czasopism, w tym funkcjonalności związanej z automatycznym eksportem danych do różnych formatów, narzędzia ułatwiające wyszukiwanie treści, oraz wspomagające proces nauczania historii literatury. Szczególne zainteresowanie wzbudziły drukowane maszyny brajlowskie i komputer przeznaczonych dla studentów niewidomych. Udział w spotkaniu wzięła niewidoma studentka Wiola Zamorska, która przede wszystkim omówiła sposób korzystania z maszyny brajlowskiej. Uczniowie zadawali pytania na temat o sposobu życia studenckiego studentki jako osoby niewidomej, o sposobie wsparcia niewidomego studentów na UWM.

Szczególną atrakcją okazały się ogrody na dachu, tam została opowiedziana przez Małgorzatę Mickiewicz w języku migowym bajka „Migające Brzdące” pod redakcją Iwony Grzesiak. O studiowaniu na UWM opowiedział słabosłyszący Mariusz Kocon student drugiego roku rolnictwa. Z różnymi trudnościami radził sobie przy wsparciu BON, wskazywał na potrzeby osób Głuchych i słabosłyszących, możliwości studiowania na UWM. Z dachu biblioteki mogliśmy podziwiać Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na tle panoramy miasta Olsztyna.

Organizatorzy zapewnili uczniom tłumacza Polskiego Języka Migowego (Marta Kocon) oprowadzenie po Bibliotece, gdzie uczniowie otrzymali szereg informacji o funkcjonowaniu Biblioteki Uniwersyteckiej.

W akcji udział wzięli: Małgorzata Mickiewicz (BON), Marta Kocon (TJM), Iwona Myszko (BU), Katarzyna Bikowska (BU), Urszula Ofanowska (BU) i Mariusz Kocon.

Udział w XII Zjeździe Studentów z Niepełnosprawnościami w Poznaniu

14 maja 2016 roku na Pływalni Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu odbyły się I Integracyjne Mistrzostwa Polski w Pływaniu. To część imprezy wpisanej w XII Zjazd Studentów z Niepełnosprawnościami, organizowanej pod patronatem JM Rektora UAM, w której Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie uczestniczy już od czterech lat. Zawodnicy i zawodniczki startowali w kategoriach wynikających z rodzaju niepełnosprawności, indywidualnie oraz grupowo w sztafecie 4x50 metrów. W tym roku naszą Uczelnię reprezentowała jedna studentka Joanna Bartel. Popłynęła w dwóch kategoriach – stylem dowolnym na 50 m i stylem grzbietowym na 50 m. Studentkę wspierali pracownicy BON.

Atmosfera podczas zawodów była wyjątkowa: zacięta walka i głośny doping, aktywny wysiłek, mobilizująca adrenalina to słowa klucze współzawodnictwa na tafli basenu.  Jednak sama rywalizacja to nie wszystko. Taka forma współzawodnictwa to dla studentów z dysfunkcjami paleta nowych doświadczeń. Uczy otwierać się na innych ludzi, pomaga przełamywać strach i radzić sobie
z własnymi lękami, pozwala nawiązywać nowe znajomości, a przede wszystkim daje motywację
do podejmowania nie tylko sportowych wyzwań.

Rywalizację zakończyła wieczorna integracja uczestników w Hotelu Campanile, gdzie zawodnicy wymieniali się swoimi wrażeniami, nie tylko z pływalni, ale także z przebiegu studiów oraz własnych doświadczeń i planów.

Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, więc szczęśliwe chwile w przemiłym towarzystwie też, wróciliśmy wiec do domów bogatsi o nowe doświadczenia i wrażenia. Całym sercem nastawiamy się  na udział w zawodach w następnym roku.

Liczymy na to, że pośród społeczności akademickiej naszej Uczelni znajdą się osoby – miłośnicy pływania, które zechcą powalczyć o medal dla UWM w roku 2017 – zapraszamy.

Konkurs Fotograficzny pn." Dostępny UWM" - ROZSTRZYGNIĘTY

Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Dostępny UWM" został rozstrzygnięty.
Jury w składzie Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki oraz Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych mgr Andrzej Prószyński, po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami postanowiło nagrodzić następujące zdjęcia:

Pierwsze miejsce:

Zdjęcie autorstwa Katarzyny Pełki studentki Wydziału Prawa i Administracji

Drugie miejsce:

Reportaż autorstwa Ewy Giedych studentki Wydziału Teologii

Trzecie miejsce:

Zdjęcie autorstwa Katarzyny Frączek studentki Wydziału Nauk Społecznych

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi podczas III Meczu koszykówki na wózkach, który odbędzie się pierwszego dnia Kortowiady 18.05.2016 – środa o godz. 16:00 w Hali sportowej przy ul. Prawocheńskiego 7, na który serdecznie wszystkich zapraszamy.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i dziękujemy wszystkim autorom prac konkursowych za wzięcie udziału w naszym konkursie.

Kortowiada dla osób z niepełnosprawnościami

Organizator Kortowiady - Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie pragnie wyjść z pomocą do osób z niepełnosprawnością. Każda osoba niepełnosprawna, wraz z opiekunem, po uprzedniej weryfikacji, będzie uprawniona do wstępu na strefę wyznaczoną przez Organizatora, w godzinach odbywania się koncertów na Górce Kortowskiej. (mapa poglądowa w pliku do pobrania)

Prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres mailowy: lukasz.banach@kortowiada.pl.

Liczba miejsc na strefie jest ograniczona ze względów logistycznych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do wtorku 17 maja do godziny 18:00.
Po upłynięciu powyższego terminu ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

Relacja z wizyty pracowników BON w Wejherowie

29 kwietnia 2016 r. Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie odwiedziły Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie.

Uczniowie i nauczyciele zostali zapoznani z prezentacją na temat „Oferta kształcenia i wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na UWM W Olsztynie”. 

Podczas wspólnego zaprezentowania Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie omówiły prezentacje, jakimi formami wsparcia dysponuje Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz nt. aplikacji obrazkowej tak zwanej „Deaf Help 112”.

Uczniowie i nauczyciele poznali tym samym bogatą ofertę kształcenia na UWM w Olsztynie.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności