Aktualności

Dzień Otwartych Drzwi 31.03.2016

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

31 marca 2016, godz. 9:00 - 14:00, Centrum Nauk Humanistycznych ul. Kurta Obitza 1, Olsztyn – Kortowo.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością ? Zastanawiasz się czy poradzisz sobie ze studiami ? Szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania ?Przyjdź na nasze stoisko  podczas Dnia Otwartych Drzwi, nasz Zespół postara się odpowiedzieć na Twoje wątpliwości i pytania.

Na stoisku obecny będzie tłumacz języka migowego.

Nasze stoisko znajdować się będzie po prawej stronie od wejścia głównego do budynku Centrum Nauk Humanistycznych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych:
telefon: (89) 523-38-60e-mail: bon@uwm.edu.pl

XXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy 2016”.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w dniach 26-27 lutego 2016r. brał udział w XXV Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym „Perspektywy 2016”.  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z Biurem ds. Studentów prezentowało bogatą ofertę kształcenia na UWM w Olsztynie, prezentując m.in. rozwiązania w zakresie dostosowania uczelni dla przyszłych studentów Głuchych i słabosłyszących.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych miało okazję do bezpośredniego dotarcia z ofertą kształcenia do przyszłych studentów Głuchych i słabosłyszących w Polsce.  Na Salonach odwiedzili nas uczniowie z Instytutu Głuchoniemych przy Placu Trzech Krzyży oraz uczniowie ze szkoły dla Głuchych przy ulicy Łuckiej w Warszawie. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o możliwościach podjęcia studiów na UWM oraz dostępnych rozwiązaniach wsparcia. Należy nadmienić, że uczniowie z wielkim zaciekawieniem odbierali przedstawione w języku migowym informacje nt. oferowanego wsparcia.

.

Szkolenie nt. „Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego”

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na szkolenie nt. „Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego” skierowane do pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie.

Celem szkolenia jest:

 • poprawa jakości kształcenia i przygotowanie kadry dydaktycznej
  i administracyjnej do realizacji szeroko rozumianych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • uzmysłowienie skali problemu występowania chorób psychicznych
  w środowisku akademickim,
 • przybliżenie najczęstszych zaburzeń psychicznych występujących wśród studentów,
 • wskazanie alternatywnych form wsparcia edukacyjnego dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów,
 • budowanie postawy tolerancji i przełamywania stereotypów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 marca 2016 roku w godz. 900 – 1400  w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy ul. Oczapowskiego 12B, sala 307, piętro III w Olsztynie.

Zajęcia prowadzi Anna Dobkowska – Trener z przygotowaniem pedagogicznym i siedmioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń
i warsztatów. Sposób prowadzenia zajęć będzie oparty o tradycyjną formę nauczania (wykład, prezentacja). Praca na doświadczeniach, własnych, zawodowych, literatura źródłowa,. W trakcie wykładu – trener wykorzysta: prezentację multimedialną, spoty.

Planowana liczba uczestników to 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zastrzega pierwszeństwo kwalifikacji na szkolenie dla tych osób, które nie uczestniczyły we wcześniejszych szkoleniach na ten temat.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 marca br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń.

Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

Tel:. 89 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Kurs szybkiego pisania na klawiaturze - badanie zainteresowania

Badanie zainteresowania.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zamierza zorganizować kurs szybkiego pisania na klawiaturze  (30.03.2016-10.06.2016).

Celem kursu jest przedstawienie technik obsługi komputera, które pozwalają na szybsze wprowadzanie tekstu, zmniejszenie zmęczenia oczu oraz umożliwiają ograniczenie czasu przebywania przy komputerze, co w konsekwencji ma
na celu wyrównanie szansy w zdobywaniu wiedzy podczas studiów. Poza tym, studentom z niepełnosprawnościami, ukończony kurs i zdobyte na nim umiejętności, dadzą szansę współpracy z BON w charakterze stenotypisty.

Udział w kursie jest bezpłatny. Na zakończenie uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przekazanie zgłoszenia o zainteresowaniu kursem do BON (ul. Oczapowskiego 12B p.S2/105) lub przesłanie wypełnionego załącznika do BON na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl

Uwaga Konkurs fotograficzny !!! "Dostępny UWM"

Zapraszamy studentów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, będących osobami z niepełnosprawnością do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Dostępny UWM”.

Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca, zdarzenia oraz być wyrazem refleksji na temat studiowania osób z niepełnosprawnością w naszej Uczelni.

W konkursie może wziąć udział student, doktorant i pracownik naszej uczelni będący osobą z niepełnosprawnością, spowodowaną dysfunkcjami ruchowymi, zaburzeniami równowagi, spastyką ciała, utrudniającą poruszanie się (legitymujący się odpowiednim symbolem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – przede wszystkim 10-N, 05- R), który zaakceptuje Regulamin Konkursu.

Na laureatów czekają 3 nagrody główne – trzy rowery rehabilitacyjne ufundowane przez Warmińsko Mazurski Oddział PCK w Olsztynie.

Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną.

Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu dowolną liczbę zdjęć. Do konkursu można zgłaszać również zestawy zdjęć (mini reportaże).

Do każdej fotografii należy załączyć następujący opis: „przenoszę swoje prawa autorskie majątkowe na Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie w następujących polach obszaru: prawo do powielania, publikacji, modyfikacji  w tym zmiana barw, użycie szczegółu, zmiana rozmiaru i inne nie wymienione oraz publikacji w prasie, telewizji , Internecie, użycie do celów promocyjnych”.

Konkurs trwa od 10.02.2016 do 10.05.2016.

Fotografię do konkursu należy dostarczyćw formie elektronicznej wraz z informacją o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz wskazanym powyżej opisem o przeniesieniu praw autorskich (zał. do pobrania poniżej), osobiście do dnia 10 maja 2016 r. na adres:

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn

lub przesłać na adres:

e-mail: bon@uwm.edu.pl

 

Bramka SMS do zgłoszeń alarmowych dla niesłyszących – UWM

Od dnia 04.02.2016 r. osoby Głuche i słabosłyszące w UWM mają możliwość, wybierając nr 112, wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby ratownicze za pomocą specjalnej bramki SMS-owej.

W dniu dzisiejszym zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem ( prof. Ryszard Górecki, rektor UWM) oraz wojewodą warmińsko-mazurskim (Artur Chojecki) o udostępnieniu osobom z dysfunkcją słuchu i mowy bramki SMS z aplikacją umożliwiającą powiadamianie służb ratunkowych za pomocą specjalnych obrazków.

Więcej informacji tutaj

 

 

Osoby zainteresowane aplikacją zapraszamy do siedziby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w celu wypełnienia  formularza (Załącznik: Oświadczenie). Wypełniony i podpisany formularz można też przesłać na adres BON (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105, 10-719 Olsztyn).  

Osoby, które zostaną  zarejestrowane, przejdą szkolenie z korzystania z aplikacji w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Relacja z warsztatów „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia”.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zorganizowało po raz kolejny (III edycja)  warsztaty dla wykładowców i pracowników UWM  nt. „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia”.

Celem warsztatów było zapoznanie się z możliwościami wsparcia studentów Głuchych i słabosłyszących na naszej uczelni.

Szczegółowy program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

 • Kim jest Głuchy- słabosłyszący student
 • Jak komunikować się ze studentami Głuchymi i słabosłyszącymi
 • Język polski jako język obcy dla studenta Głuchego
 • Rola tłumacza języka migowego
 • Techniki wspomagające dla studentów Głuchych i słabosłyszących
 • Formy i środki wsparcia dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie
 • Dyskusja i podsumowanie spotkania

Warsztaty skierowane były do szerokiego grona zainteresowanych, w szczególności do wykładowców i pracowników UWM. Dzięki przedstawionym treściom uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

W trzech edycjach warsztatów uczestniczyło łącznie ponad 120 wykładowców
i pracowników na naszej Uczelni.

Część I warsztatów prowadziła  dr hab. Urszula Bartnikowska prof. UWM, która wyjaśniła zróżnicowanie zrozumienia terminów „G/głuchy”, „słabosłyszący”, „osoba z uszkodzonym słuchem” itp. Uczestnicy dowiedzieli się też o problemach językowych osób z uszkodzonym słuchem oraz o możliwościach porozumiewania się m.in. poprzez odczytywanie mowy z ust (ze szczególnym naciskiem na trudności doświadczane przez osoby z wadą słuchu podczas tego typu komunikacji).

Część II prowadziła Małgorzata Mickiewicz z BON oraz Marta Kocon (tłumacz języka migowego). Prowadząca opowiedziała o komunikacji i charakterystyce zachowania osób Głuchych i słabo słyszących. W czasie warsztatów można było obejrzeć film ukazujący różnicę między Polskim Językiem Migowym (PJM) i Systemem Językowo-Migowym (SJM). Z kolei Marta Kocon opowiedziała o roli tłumacza języka migowego i trudnościach, z jakimi spotyka się osoba pełniąca taką rolę.

O wsparciu studentów Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia opowiedziała w języku migowym Małgorzata Mickiewicz z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Wykładowcy i pracownicy UWM dowiedzieli się z jakich urządzeń i form wsparcia mogą korzystać (tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, terminale, dyktafony, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych) w Biurze Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, a także jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, spotkania, szkolenia).

Spotkanie było tłumaczone na język mówiony i język migowy przez Martę Kocon i Barbarę Pardę (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych).

Organizatorem warsztatów było Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Warsztaty: „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia"

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na  kolejną trzecią edycję warsztatów nt. „Wsparcie Głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia”- EDYCJA III dla wykładowców i pracowników Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurski w Olsztynie.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów i odbędzie się w dniu   29 stycznia 2016 roku  w godz. 1500 – 1730  w Bibliotece Uniwersyteckiej, przy ul. Oczapowskiego 12B, sala 307, piętro III w Olsztynie.

Ramowy program warsztatów:

- Kim jest Głuchy – słabosłyszący student 

- Jak komunikować się ze studentami Głuchymi i słabosłyszącymi

- Język polski jako język obcy dla studenta Głuchego

-   Rola tłumacza języka migowego na uczelni

- Techniki wspomagające dla studentów Głuchych i słabosłyszących

- Formy i środki wsparcia dostępne w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

- Dyskusja i podsumowanie spotkania

Warsztaty poprowadzą  Urszula Bartnikowska (prof. UWM) i Małgorzata Mickiewicz (Biuro ds. osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie) oraz Marta Kocon (tłumacz języka migowego). Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.

Z uwagi na ograniczenia organizacyjne planowana liczba uczestników to 30 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy pierwszeństwo kwalifikacji na warsztaty dla wydziału Matematyki i Informatyki oraz wydziału Sztuki a także dla wykładowców i pracowników UWM, które do tej pory nie brały udziału w warsztatach. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 28 stycznia br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą e-mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.

Osoba do kontaktu: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

 

Zaproszenie na Kujawsko-Pomorski Zlot Studentów Niepełnosprawnych

Informujemy, że Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza na V Kujawsko – Pomorski Zlot Studentów Niepełnosprawnych Zlot organizowany będzie pod hasłem: „Osobowość – wyraź siebie”. Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 15 – 17 stycznia 2016 roku w kampusie Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy mieszczącym się przy ulicy Garbary 2 .

Celem zlotu będzie rozwijanie i kreowanie osobowości uczestników jak również poszerzanie ich horyzontów za pomocą warsztatów poprzedzonych prelekcjami. Ponadto spotkanie służyć będzie integracji i zawieraniu znajomości między studentami wielu różnych Uczelni mieszczących się na terenie całej Polski.

Organizatorzy uprzejmie proszą uczestników o zabranie ze sobą butów i odzieży sportowej, ponieważ przewidziana jest mała forma rekreacji ruchowej dla wszystkich.

Kartę zgłoszeniową (załącznik do artykułu) należy wypełnić, a następnie przesłać na adres mailowy: zsn@byd.pl do dn. 11 stycznia 2016 r

  

Studentów  UWM, zainteresowanych udziałem w zlocie prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych w terminie do dn. 08 stycznia 2016 r.

O spotkaniu ze studentami

14 grudnia, na chwilę przed Świętami Bożego Narodzenia, odbyło się spotkanie ze studentami korzystającymi ze wsparcia Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pracownicy oraz studenci wprowadzeni dźwiękami kolęd w nastrój świąteczny, przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. W tym roku myśleliśmy o przede wszystkim o sobie, każdy skomponował swoją ozdobę choinkową, w której zamieścił życzenia …dla siebie. Tak przystrojone drzewko można podziwiać w pracowni komputerowej w siedzibie BON. Podczas prac manualnych był czas na rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze studiowaniem. Studenci mieli okazję uzyskać niezbędne informacje, z czego chętnie skorzystali.

Kulminacyjnym momentem spotkania były warsztaty psychologa Piotra Markiewicza pt. „Jak nie zwariować w święta”. Czas świąteczny powinien być czasem radości i odpoczynku jednak dla większości to czas sytuacji stresowych. Niektórzy z nas wręcz nie lubią świąt i chcieliby mieć je już za sobą. Pan Piotr dał uczestnikom kila wskazówek jak przeżyć te święta i nie nabawić się choroby nerwowej ani wrzodów. Oto kilka z nich:

- Nie ulegaj presji związanej z przygotowaniami do świąt

- Podziel się obowiązkami

- Nie oczekuj za dużo

- Przygotuj się na trudne pytania i komentarze

- Nie nastawiaj się negatywnie

 

Zachęcamy wszystkich studentów do uczestniczenia w organizowanych przez BON wydarzeniach, są one niebywałą okazją na integrację w środowisku akademickim, na rozwiazywanie bieżących problemów związanych z procesem kształcenia oraz na aktywizację, to daje poczucie, że nic się nie dzieje bez nas :). 

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności