Aktualności

Relacja z wizyty w Zespole Szkół Ogólnokształcacych nr 6 w Gdyni

W dniu 14 września 2016 r. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie  udali się z wizytą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni przy ulicy Hallera 9. Po raz trzeci zaprezentowaliśmy materiały na temat „Oferty kształcenia i wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie”.

W ramach wizyty Małgorzata Mickiewicz oraz Barbara Parda z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie przywitała zgromadzonych uczniów oraz nauczycieli. Na spotkaniu pojawili się uczniowie słabosłyszący oraz nauczyciele. Celem spotkania było zapoznanie z informacjami o możliwościach studiowania młodzieży na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

W kolejnej części programu w Polskim Języku Migowym Małgorzata Mickiewicz z BON opowiedziała o dostępnej ofercie kształcenia na UWM dla uczniów słabosłyszących
i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni.

Przekazałyśmy informacje odnośnie realizowanych form wsparcia m.in. tłumacz języka migowego, tablety z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, stenotypista, terminale z dostępem do tłumacza języka migowego on-line, dyktafony, laptopy, pętle indukcyjne, wsparcie materialne – stypendium dla osób niepełnosprawnych) dzięki studiach  na UWM w Olsztynie, a także jakie wsparcie oferuje im Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (konsultacje, wsparcie w procesie rekrutacji, pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, spotkania, szkolenia).

Po wystąpieniu Małgorzaty Mickiewicz, następnie Barbara Parda przedstawiła prezentację „Deaf Help 112”. Słabosłyszący uczniowie i nauczyciele mieli okazję poznać i zobaczyć  aplikację obrazkową przeznaczoną dla osób Głuchych i słabosłyszących. Celem aplikacji jest zapewnienie możliwości przekazywania zgłoszeń poprzez bramkę SMS do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Ponadto Barbara Parda poinformowała o możliwości dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd” przez PFRON– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Podczas spotkania popołudniowego Małgorzata Mickiewicz z BON przedstawiła krótki film prezentujący działalność Uniwersytetu Gallaudeta w Waszyngtonie. Na koniec wszyscy otrzymali materiały informacyjne nt. dalszej edukacji na poziomie wyższym na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Był to kolejny etap z cyklu akcji promującej możliwości oferty kształcenia i wsparcia przyszłych młodych Głuchych i słabosłyszących na naszej Uczelni.

Mieliśmy też okazję być świadkami, iż uczniowie słabosłyszący, jak i nauczyciele oraz rodzice uczniów bardzo docenili naszą wizytę zorganizowaną przez BON UWM

Relacja z 14 Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki

W dniu 21-23 września 2016 r. pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w ramach 14 Olsztyńskich  Dni Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, przeprowadzili warsztaty nt. : „Świat dłoni” . Przybyłe na warsztaty dzieci powitały Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda z BON. W ramach warsztatów zapoznały uczniów oraz ich opiekunów z komunikacją w Polskim Językiem Migowym, celem uświadomienia w przyszłości w jaki sposób można komunikować się z osobami Głuchymi i słabosłyszącymi.

Kolejnym punktem spotkania było zapoznanie dzieci z podstawowymi znakami migowymi, zajęcia przeprowadziła Małgorzata Mickiewicz. Pani Małgorzata pokazała możliwości wykorzystania znaków migowych wraz z elementami, następnie dzieci miały możliwość utrwalenia znaków migowych.

Każde z dzieci pod kierunkiem lektorki PJM - Małgorzaty Mickiewicz mogło zaprezentować poszczególne znaki migowe z wykorzystaniem mimiki twarzy.

Uczestniczące w warsztatach dzieci z zainteresowaniem oraz dużym zaangażowaniem wykonywały poszczególne ćwiczenia z zakresu alfabetu palcowego z wykorzystaniem układu rąk. Po zakończeniu zajęć warsztatowych, dzieci zadawały wiele pytań dotyczących funkcjonowania osób Głuchych w świecie słyszących. Następnie Małgorzata Mickiewicz zaprezentowała w pokoju sygnalizację świetlną oraz terminal z dostępem do usługi tłumacza języka migowego on-line, gdzie uczniowie mogli bezpośrednio zapoznać się z technologią dostosowaną do potrzeb osób Głuchych i słabosłyszących na terenie Uniwersytetu.

Udział w opisywanych warsztatach nie tylko przybliżył uczestnikom tematykę osób Głuchych i słabosłyszących ale także zakres sposobu komunikacji w Polskim Języku Migowym w ramach działań prowadzonych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM, mamy również nadzieję, że zachęcił dzieci do kontynuacji nauki w “świecie dłoni”.

Termin składania wniosków o wypożyczelnie specjalistycznego sprzętu

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że w dniach od dn. 26 września 2016 roku studenci oraz doktoranci z niepełnosprawnościami, mogą składać wnioski o wypożyczenie specjalistycznego sprzętu:

 • elektroniczny powiększalnik przenośny: Optelec FarView, 5 cali,
 • elektroniczny powiększalnik stacjonarny Prisma Autofokus,
 • elektroniczny powiększalnik przenośny: Ruby, 4,3 cala,
 • dyktafon: Olympus DM-5,
 • komputer dla niewidomych: PlexTalk Linio Pocket, z funkcją dyktafonu, czyta pliki DAISY
 • laptop wraz z oprogramowaniem udźwiękawiającym Jows,  powiększającym Magic
 • notatnik brajlowski PacMate,
 • specjalistyczna myszka komputerowa rozpoznająca ruch głowy SmartNav,
 • specjalistyczna myszka komputerowa BigTrack,
 • specjalistyczna klawiatura komputerowa BigKeys,
 • skaner ręczny, rolkowy, szczelinowy Brother DS-600skanuje luźne kartki formatu A4,
 • tablet dla osób Głuchych z usługą tłumacza języka migowego on-line.

Aby ubiegać się o wypożyczenie dostępnego sprzętu należy dostarczyć do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych wypełniony wniosek wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem przyznania wnioskowanego sprzętu jest wykazanie przez studenta w uzasadnieniu składanego wnioski zależność między niepełnosprawnością a trudnościami w realizacji programu studiów.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu dostępny jest w zakładce „Druki do pobrania”.
Osoba do kontaktu: Andrzej Prószyński, e-mail: andrzej.proszynski@uwm.edu.pl

Wypożyczalnia w swojej ofercie posiada także sprzęt dla osób niedosłyszących:

 • aparaty słuchowe BTE: Phonak Novoforte E4 (2 szt.), wzmoc. 84 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink oraz Phonak Piconet2 P2 AZ (1 szt.), wzmoc. 62 dB wraz z bucikiem do systemu FM Microlink,
 • buciki (stopki) do systemu FM Mikrolink: Phonak AS3-MLx (1 szt.), Phonak AS7-MLx (3 szt.), Oticon Compact FM5 V2 (2szt.), Oticon TMX classic,
 • System wspomagania słuchu FM Microlink MLx: Phonak Mikrolink TX3 – mikrofon ręczny/nadajnik TX3 (10 szt.), Phonak MicroLink MLx – odbiornik FM (10 szt.).

Uwaga:  Wymieniony powyżej sprzęt dla osób niedołsyszących pochodzi z roku 2000. W ocenie specjalistycznej firmy został on jednak uznany za sprawny i możliwy do użycia. Do pełnego uruchomienia w/w sprzętu konieczna jest wizyta u protetyka słuchu w celu ustawienia aparatu oraz wyposażenia aparatu we wkładkę douszną. Koszty z tym związane ponosi we własnym zakresie osoba wypożyczająca sprzęt.

Spotkanie "Poznaj z nami Kortowo" 06.10.2016 r.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów niepełnosprawnych,  którzy w roku akademickim 2016/2017 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO” w dn. 06.10.2016 r. 
o godz. 13.30.

Zabierzemy Was na wycieczkę z przewodnikiem po urokliwym kapusie studenckim: pokażemy jak się poruszać po Kortowie, nauczymy w jaki sposób korzystać z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej, zaprosimy na spotkanie
z przedstawicielami Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, zwiedzimy Izbę Pamięci oraz pokażemy Wam miejsca, z których będziecie korzystać w czasie kształcenia na UWM. Na zakończenie zaprosimy na poczęstunek i wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Miejsce spotkania to ul. Oczapowskiego 12B - przed budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej (w razie niepogody hol główny)

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie go do nas na adres dorota.filip@uwm.edu.pl , niezdecydowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

"Aktywny Samorząd 2016"

Uwaga studenci - mieszkający w Olsztynie:

 

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie informuje, że wnioski na program "Aktywny Samorząd" Moduł II* - semestr jesienno-zimowy, przyjmowane będą od dnia 5 września do dnia 10 października 2016 r. Wnioski wydawane i przyjmowane są przy ulicy  Prostej 23A, w pok. 5A lub 6.

 

Formularze do wypełnienia można pobrać również w formie elektronicznej:

http://www.oion.pl/files/20160226115525-zaswiad._z_uczelni.pdf

http://www.oion.pl/files/20160226115545-wniosek_modul_ii.pdf

Więcej informacji na stronie PFRON 

 

Osoby zamieszkałe poza miastem Olsztyn powinny szukać informacji na temat programu w swoich jednostkach terenowych realizujących projekt Aktywny samorząd to znaczy w MOPS - ach, GOPS - ach PCPR - ach itd.

 

 

* Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

 

Konferencja "Niepełnosprawni na rynku pracy" 09.11.2016 r. – Łódź

W dniu 09 listopada 2016 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z  Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz trzeci konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

 

Celem konferencji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. Ponadto chcemy promować najbardziej rozwojowe i przedsiębiorcze firmy, tworzące nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale również te których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności , rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej skierowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja będzie okazją do tego, aby w szerokim gronie specjalistów rozmawiać o problemach osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie debatować o szeroko rozumianym rynku pracy. Cieszymy się, że dwie edycje konferencji cieszyły  się dużym zainteresowaniem, ponieważ świadczy to randze problemu, który podjęliśmy. Konferencja to również okazja do spotkania i wysłuchania wykładów osób, które swoją niepełnosprawność „przekuły” w sukces i pokazały, że ich determinacja i siła charakteru mogą pokonać wszystkie przeciwności losu. Tegorocznym gościem specjalnym będzie Monika Kuszyńska - polska piosenkarka i autorka tekstów, wokalistka zespołu Varius Manx w latach 2000–2010, reprezentantka Polski podczas 60. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2015 roku.

Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy” to szereg wykładów, debat oraz prelekcji, ale to również Giełda Pracy, którą organizujemy wspólnie z Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Liczymy na ok. 100 uczestników, którymi będą osoby niepełnosprawne, pełnomocnicy uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, pracodawcy, studenci oraz szerokie grono zainteresowane tematyką osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy!

 

Dla wszystkich osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (wraz z opiekunem) konferencja jest bezpłatna

Rejestracja na stronie: http://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń, poglądów oraz wskazania właściwego kierunku działań zmierzających do aktywizacji zawodowej jak największej liczby osób niepełnosprawnych, wśród której są również nasi studenci.

W pliku do pobrania znajdą Państwo program konferencji

Stypendia „Indeksu Marzeń” czekają na niepełnosprawnych maturzystów i studentów.

9 laureatów konkursu otrzyma – dziewięciomiesięczne – stypendia w każdorazowej wysokości 1000 złotych (brutto).
Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią:
– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
– zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów
– wynik egzaminu maturalnego
– zaświadczenie o przyjęciu na studia
– zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących)
– list motywacyjny

W liście motywacyjnym uczestnik konkursu „Indeks Marzeń” powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium.
O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.
Regulamin konkursu „Indeks Marzeń” dostępny jest na stronie www.mimowszystko.org

Dokumenty należy przesłać do 30 września 2016 roku pod adres:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków, z dopiskiem: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI
lub pod adres e-mail: marcinpalys@mimowszystko.org, wpisując w tytule: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 października 2016 roku.

ORGANIZATORZY CZEKAJA NA ZGŁOSZENIA

Szkolenie pt. „Jak pomagać”

 

W dniu 13 września 2016 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła  się druga edycja szkolenia z zakresu wsparcia osób z różnego rodzaju dysfunkcjami pod nazwą „Jak pomagać”. Szkolenie organizowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przy wsparciu studentów i absolwentów  Ratownictwa medycznego UWM, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i Warmińsko-Mazurskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych. Wszystkim zaangażowanym w realizację szkolenia BON składa serdeczne podziękowania.

 

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat niepełnosprawności oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Liczymy na to, że pośród obecnych na szkoleniu znajdą się osoby, które w bieżącym roku akademickim wesprą naszych studentów, pełniąc funkcję asystenta studenta z niepełnosprawnością.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznali podstawowe zagadnienia dotyczące niepełnosprawności, zostali przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, poznali zasady wsparcia osób poruszających się na wózkach oraz dowiedzieli się też jak pomóc osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

 

Zachęcamy osoby zainteresowane pełnieniem funkcji asystenta do kontaktowania się z BON oraz zapoznanie się z „Zasadami udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie”- link do zasad.

 

W sytuacji  zebrania się grupy chętnych, BON może zorganizować kolejną edycję szkolenia.

 

 

 

Spływ kajakowy

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza studentów i doktorantów będących osobami
z niepełnosprawnością do udziału trzydniowym spływie kajakowym po rzece Krutyni w terminie 16 - 18 września 2016 r.

W ramach wydarzenia odbędą się:

 • Spływy po Rzece Krutyni
 • Warsztaty psychologiczne
 • Ogniska pierwszego i drugiego dnia spływu

Kajaki to świetna przestrzeń nie tylko do rekreacji i turystycznej rozrywki, ale także osiągania celów rehabilitacyjnych i społecznych, a ponadto warsztaty psychologiczne, które pomogą sprawniej realizować plan studiów w kolejnym roku akademickim. Stawiamy na zdobywanie doświadczeń, nabywanie nowych umiejętności, wspólne spędzanie czasu, współpracę w grupie, dobrą zabawę i wypoczynek przy malowniczym krajobrazie.

Zainteresowanych udziałem w spływie prosimy o wypełnienie zamieszczonego formularza  i przesłanie go do nas na adres dorota.filip@uwm.edu.pl, niezdecydowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona

Decyduje kolejność zgłoszeń

Są jeszcze wolne miejsca, więc termin przyjmowania zgłoszeń zostaje przesunięty do dn. 08.09.2016 r.

 

Osoba do kontaktu: Dorota Filip

tel. 89 523 38 66,

mail: dorota.filip@uwm.edu.pl).

 

Program spływu dostępny w załączniku.

 

Szkolenie pn. "Jak pomagać" -

W związku z rekrutacją osób, które w roku akademickim 2016/2017 pełnić będą funkcję asystentów studentów z niepełnosprawnością, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie organizuje bezpłatne szkolenie w zakresie wsparcia osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Termin szkolenia:  13.09.2016 r. (wtorek), godz. 10:00 – 15:00

Miejsce szkolenia:  sala 307, ul. Oczapowskiego 12 B, (budynek Biblioteki Uniwersyteckiej) 

Uczestnicy: Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy posiadają wolny czas, odrobinę empatii i dyscypliny oraz stan zdrowia pozwalający na niesienie wsparcia innym.

Ramowy plan szkolenia

10:00   Podstawowe zagadnienia dotyczące niepełnosprawności - BON

10:30 „Bon ton, czyli jak zachować się wobec osoby z niepełnosprawnością” - BON

10:45   Pierwsza pomoc – warsztaty prowadzone przez studentów kierunku Ratownictwo medyczne (UWM)

12:45   „Jak pomóc osobie z niepełnosprawnością ruchową” - pokaz prowadzony przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR)

13:30   „Jak pomagać osobom niewidomym i niesłyszącym” – warsztaty prowadzone przez TPG

15:00  Zakończenie szkolenia

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Chętnych prosimy o wypełnienie zgłoszenia i odesłanie go na adres dorota.filip@uwm.edu.pl

Wszelkich informacji na temat szkolenia udzieli:
Dorota Filip, tel. (089) 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
ul. Oczapowskiego 12 B p. S2/105, 10-719 Olsztyn
tel. 89/523 38 66, e-mail: bon@uwm.edu.pl

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności