Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II - dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II - dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Informujemy, że w Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie od dnia 05.03.2018 do 30.03.2018 będą wydawane i przyjmowane wnioski w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na MODUŁ II*

Wydawane i przyjmowane dokumenty dotyczą roku akademickiego 2017/2018.

 

Wnioski do pobrania w formie elektronicznej  

 

Osoby spoza Olsztyna powinny zasięgnąć w tej sprawie informacji w jednostkach realizujących program właściwych dla miejsca zamieszkania tj.: MOPS, GOPS PCPR.

 

Link do szczegółowych informacji dotyczących aktualnej  edycji programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/zasady-oraz-zalaczniki/

 

 

*MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/ dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu

Nowe grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Szanowni Studenci,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych informuje, iż od semestru letniego rozpoczęły pracę dwie nowe grupy dedykowane realizujące lektoraty. Informujemy, że istnieje możliwość dopisania się do tych grup.

   

Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Obrońców Tobruku 3.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z BON.

Osoba do kontaktu: Dorota Filip

Tel. (089) 523 38 66

e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

Dyżury specjalisty ds. studentów z ZSA

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przerwą urlopową konsultacje specjalisty ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ZSA) planowane w dniach: 23.01.2018, 30.01.2018, 06.02.2018, będą wyłącznie e-mailowe.

W razie potrzeby zostaną zorganizowane dodatkowe konsultacje w miesiącach lutym i marcu 2018 roku.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie potrzeby organizacji dodatkowych konsultacji.

Za utrudnienia przepraszamy.

Relacja z naszych działań podczas 26 edycji WOŚP

W niedzielę 14 stycznia 2018 roku Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych w Olsztynie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Warmińsko – Warmiński w Olsztynie, Polskim Towarzystwem Głuchoniewidomych w Olsztynie oraz Ośrodkiem Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Olsztynie włączyły się w tym roku w akcję XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Głusi dla Orkiestry".

W tym roku pieniądze zbieraliśmy „dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Imprezę rozpoczęliśmy o godz. 12:00. Jako pierwsza wystąpiła grupa Olsztyńska Pantomima Głuchych, która pod opieką aktora Sławomira Ponieważ, przedstawiła pantomimę pt. ”Deaf Help 112”. Następnie swoje występy zaprezentowali członkowie Polskiego Związku Głuchych w Olsztynie oraz szkolnych kół teatralnych. Wszystkie zespoły swoimi występami wzbudziły wiele pozytywnych emocji. Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla dzieci i dorosłych. Do najciekawszych można zaliczyć: mini rozmówki w PJM, naukę Brajla oraz Lorma. Wszyscy bawili się doskonale, zarówno Głusi jak i słyszący, dzieci i dorośli chętnie brali udział w zawodach sportowych (bulle, dart), rozgrywkach piłki siatkowej, w warsztatach kosmetycznych, rękodzielniczych, a także w zajęciach z robotyki. Innymi atrakcjami były: symulator widzenia, punkt fotograficzny i punkt logoterapeutyczny. Nie zabrakło również kawiarenki, w której można było zakupić pyszne ciasta oraz wypić kawę czy herbatę. Zainteresowanie smakołykami w kawiarence było ogromne i w znacznym stopniu zwiększyło sumę zebranych pieniędzy na wzniosły cel akcji.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie chciałoby serdecznie podziękować wolontariuszom z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie za owocną współpracę.

Prośba o wypełnienie ankiety

 

W związku z prowadzoną kontrolą „Realizacja przez uczelnie akademickie i zawodowe obowiązku stworzenia niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych”, zwracamy się do wszystkich studentów będących osobami z niepełnosrawnościami z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej warunków udziału osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia i w badaniach naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

 

Wyniki ankiet pozwolą na zobrazowanie, na potrzeby kontroli NIK, sytuacji osób niepełnosprawnych na Uczelni.

 

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza oraz przekazanie go do BON (mailowo, osobiście, przez osobę trzecią - jak Państwu będzie wygodnie).

 

Kwestionariusz znajduje się w poniższym pliku  

 

Ankieta jest anonimowa. 

 

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc.

 

 

 

WOŚP 2018 - dołącz do nas!

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka dla dzieci niesłyszących w Olsztynie w dniu 14 stycznia 2018 roku, w godzinach 12:00 – 15:00 na 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

SOSW dla dzieci niesłyszących w Olsztynie, ul. M Grzegorzewskiej 6

OJ, BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!!!

Między innymi: 

Występy artystyczne teatrów i pantomimy, warsztaty: logopedyczne, kosmetyczne, rękodzielnicze, badanie słuchu, robotyka, mini rozmówki w PJM, nauka Brajla, nauka Lorma, symulator widzenia, punkt fotograficzny, bulle, dart, piłka siatkowa, kiermasz ciast i wiele innych atrakcji.

!!! ZAPRASZAMY !!!

Uwaga!!! Zmiany w komunikacji miejskiej w Olsztynie

Uchwałą Rady Miasta nr XLII/798/17 została wprowadzona nowa taryfa opłat za komunikację miejską.  Zgodnie z jej założeniami, osobom korzystającym z bezpłatnych przejazdów przysługuje teraz  98 procentowa zniżka. Pozostałe 2 procent pokrywa pasażer korzystający z ulgi. Ze względu na niską cenę biletu są one sprzedawane tylko w formie elektronicznej na minimum 30 dni. Warunkiem skorzystania z 98 proc. ulgi jest posiadanie Olsztyńskiej Karty Miejskiej. 

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Rady Miasta w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie.

Studentka UWM laureatką konkursu "Otwarte drzwi"

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie pragnie poinformować, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już po raz czternasty przeprowadził konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktoranckie poświęcone problematyce niepełnosprawności pn. “Otwarte Drzwi”.

Nagrodzono i wyróżniono 13 prac, z czego prace magisterskie w trzech kategoriach (z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym, a także z zakresu rehabilitacji medycznej) oraz przyznano nagrodę główną i dwa wyróżnienia za najlepsze prace doktorskie. 

Wśród nagrodzonych osób znalazła się studentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek Architektura Krajobrazu, Pani Anna Grajewska, która w kategorii: prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym zajęła II miejsce za pracę pt. „Dostępność przestrzeni publicznych dla osób z niepełnosprawnościami na przykładzie miasteczka akademickiego Kortowo w Olsztynie”. Praca napisana została pod kierunkiem dra inż. arch. kraj. Mariusza Antolaka.
 
Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Wykład otwarty : „INNY” wśród nas. Integracja – deklaracje i rzeczywistość

Zapraszamy na wykład otwarty na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie z serii Disputationes theologicae nas temat: „INNY” wśród nas. Integracja – deklaracje i rzeczywistość.

13 grudnia 2017 r. godz. 17.30, sala nr 2.

Wykład o charakterze konwersatoryjnym poprowadzi dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM i jej Goście.

Kim jest „inny”?; Inność osoby z niepełnosprawnością; Dokumenty gwarantujące wsparcie osobom ze spektrum autyzmu i raporty o stanie faktycznym; Spojrzenie „od wewnątrz” na zespół Aspergera; Student i gimnazjalista z ZA oraz rodzic dziecka z ZA opowiedzą jak postrzegają swoje życie.

Wizyta BON UWM w Olsztynie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 w Bielsku – Białej.

Wizyta BON UWM w Olsztynie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 39 w Bielsku – Białej.

W piątek 24 listopada 2017 roku Małgorzata Mickiewicz i Barbara Parda pracownicy z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (BON UWM)odwiedzili Szkołę Podstawową nr 39 w Bielsku Białej. W programie wizyty w szkole było spotkanie z uczniami oraz nauczycielami.

Na początku spotkania Małgorzata Mickiewicz z BON UWM przedstawiła prezentację dotyczącą różnych form wsparcia osób Głuchych i słabosłyszących w procesie kształcenia na UWM w Olsztynie i zachęcała uczniów do kontynuowania nauki na naszej Uczelni. Korzyści ze studiowania na naszej Uczelni  to: zdobycie wyższego wykształcenia, poznanie życia akademickiego. Pani Małgorzata Mickiewicz przedstawiła także warunki jakie musi spełniać Głuchych/ słabosłyszący kandydat aby dostać się na nasz Uniwersytet, jakie dokumenty należy złożyć w BON UWM, aby otrzymać wsparcie dostosowane do potrzeb osób Głuchych i słabosłyszących. Jednocześnie zachęcała do odwiedzenia i śledzenia naszej strony Internetowej BON UWM . Podczas spotkania uczniowie mogli obejrzeć  film pt. „Green Uniwersity” w wersji migowej.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pragnie serdecznie podziękować uczniom i nauczycielom za ich zaangażowanie i czas poświęcony na  wypełnienie ankiety nt: „zainteresowań różnymi kierunkami studiów u osób z uszkodzonym słuchem”.

To była druga akcja promocyjna oferty kształcenia na UWM w Olsztynie w ramach „Cykl spotkań z uczniami Głuchymi i słabosłyszącymi w całej Polsce”.

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności