Aktualności

Spotkanie adaptacyjne SN "Poznaj z nami Kortowo" 01.10.2018

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami,  którzy w roku akademickim 2018/2019 rozpoczynają naukę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na spotkanie pt.: „POZNAJ Z NAMI KORTOWO” w dn. 01.10.2018 r., godz. 15:00

Mamy dla Was ciekawy scenariusz naszego wydarzenia.

Zapraszamy na spotkanie z pracownikami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (BON to jednostka, która pomaga rozwiązywać problemy związane ze procesem kształcenia, realizuje różnorodne działania na rzecz studentów z niepełnosprawnościami i pomaga niwelować bariery w dostępie do edukacji). Podczas spotkania dowiecie się o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami realizowanym w naszej Uczelni, spotkacie się ze starszymi kolegami, z psychologiem oraz konsultantem ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Opowiemy Wam o systemie wsparcia, aktywizacji studentów i planach na kolejne lata, pokażemy jak szukać dostosowań i omijać bariery. Zapoznamy Was z regulaminem studiów. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawiciela Ośrodka Informacji Osób Niepełnosprawnych, który przybliży fakty o ulgach, dofinansowaniach i innym wsparciu dedykowanym ON.

Jeśli pogoda będzie nam sprzyjać zaprosimy na pieszą wycieczkę po najpiękniejszym kampusie w Polsce.

W razie niepogody – projekcja filmu oraz zaproszenie do rozmów o życiu studenckim.

Program spotkania w załączniku.

Miejsce spotkania to ul. Oczapowskiego 12B budynek Biblioteki Uniwersyteckiej sala nr S2/104

Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie zamieszczonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do nas na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl, niezdecydowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip

tel.: 89/523 38 66

mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

 

III Integracyjny Spływ kajakowy

W dniach 07-09.09.2018 odbył się kolejny, „III Integracyjny spływ kajakowy SN”.  W tym roku w spływie wzięło udział  17 osób. Trasy były łatwe i niedługie, ale za to pełne uroku.

Dzień pierwszy (07.09.2018): Rosocha – Ukta

Dzień drugi (08.09.2018): Nowy Most – Iznota

Dzień trzeci (09.09.2018):  Krutyń –  Rosocha

Pogoda też nam dopisała.

Oto kilka słów o wydarzeniu oczami uczestnika:

„Niezapomniane wrażenia, nowe znajomości, zasłużony odpoczynek od codzienności – to tylko niektóre z wielu atutów spływów kajakowych organizowanych przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Tegoroczny, trwający od 7 do 9 września, wlał ogrom radości do serc i dusz zarówno uczestników, jak i organizatorów. Wielogodzinne wiosłowanie jest przyjemnością, a wspólnie spędzony czas, również przy ognisku, pozwala na poznanie siebie nawzajem, jak również odkrywa wielość talentów. W przyjemnej atmosferze można się pośmiać, dobrze się zabawić bądź po prostu porozmawiać. Tego typu wyjazdy zdecydowanie warto, wręcz należy powtarzać. Z ogromną niecierpliwością oczekuję na kolejny.”

Zachęcamy do obejrzenia galerii i udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Oferta BON na rok akademicki 2018/2019

Kolejny rok akademicki przed nami. Zachęcamy studentów z niepełnosprawnościami do zapoznania się z ofertą Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie oraz kontaktu osobistego celem ustalenia indywidualnego planu wsparcia studenta na rok akademicki 2018/2019.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Oczapowskiego 12B, pokój S2/105 
10-719 Olsztyn

tel.: 89/ 523 38 66
fax: 89/ 523 38 60
e-mail: bon@uwm.edu.pl
Skype: malgorzata.mickiewicz@uwm.edu.pl

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

Przypominamy, że od 03 września do 10 października 2018 roku przyjmowane będą  wnioski na program ,,Aktywny Samorząd"- MODUŁ II  (dot. roku akademickiego 2018/2019)

Informacja dla osób mieszkających w Olsztynie:

Komplet dokumentów składamy w siedzibie Miejskiego  Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, ulica Prosta 23A (89) 535 25 59 pokój nr 5A (Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych) lub 6 na pierwszym piętrze.

Informacja dla osób mieszkających w powiecie olsztyńskim: wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można je pobrać ze strony internetowej: www.pcpr-powiatolsztynski.pl Szczegółowe informacje na temat programu pod nr telefonu 89 523 28 00

Osoby zamieszkałe poza miastem Olsztyn powinny szukać informacji na temat programu w swoich jednostkach terenowych realizujących projekt Aktywny samorząd to znaczy w MOPS - ach, GOPS - ach PCPR - ach itd.

„Aktywny samorząd” 2018

Głównym celem programu "Aktywny samorząd" jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Różne formy wsparcia

„Aktywny samorząd” składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich dzieli się na obszary i zadania. Zakłada m.in. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką. Moduł II programu „Aktywny samorząd” przewiduje natomiast pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Pomoc dla studentów

W 2018 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

1.       dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

2.       dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego– do 4.000 zł,

3.       opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.


Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:

1.       700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy,

2.       500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3.       300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

4.       300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

5.       300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Udział własny

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko wnioskodawcy pozostający w zatrudnieniu. Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolnieni są wnioskodawcy, których przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Ważne terminy

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada w przypadku Modułu I mija 30 sierpnia 2018 roku, a w przypadku modułu II – 30 marca 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018) oraz 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

 Źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9696,aktywny-samorzad-2018.html

Rampa najazdowa do budynku WNS

Z radością informujemy że staraniem Uniwersytetu, w tym pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych budynek Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Żołnierskiej 14 w Olsztynie został doposażony w rampę najazdową dla osób z niepełnosprawnościami. Rampa umożliwia wjazd do Budynku WNS od strony ul Żołnierskiej.

Wyzwanie ! - zostań asystentem

W zawiązku z realizacją zadania wsparcia osób z niepełnosprawnościami, które są studentami UWM w Olsztynie poszukujemy osób empatycznych, dobrze zorganizowanych zainteresowanych podjęciem pracy jako Asystent Dydaktyczny. Realizacja tych zadań wymaga od Asystenta następujących postaw:

 • zainteresowania drugim człowiekiem,
 • wrażliwości,
 • gotowości niesienia pomocy,
 • tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, poszanowania jego praw, postaw
  i przekonań,
 • cierpliwości, zaufania, taktu i wyrozumiałości,
 • życzliwości, serdeczności i odpowiedzialności,
 • uczciwości w kontakcie z osobą niepełnosprawną,
 • dyskrecji.

Rodzaj świadczonego wsparcia uzależniony jest od indywidualnej potrzeby osoby ubiegającej się o wsparcie wynikające z jej aktualnego stanu zdrowia.

Jeśli temat pomocy drugiemu człowiekowi jest Ci bliski, chcesz spróbować swoich sił, może chcesz zdobyć doświadczenie zgłoś się do nas. Szukamy najlepszych osób.

Czekamy na Twoje CV wraz z opisem wcześniejszych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi. W temacie e-maila skierowanego na adres dorota.opolska@uwm.edu.pl  wpisz: Asystent Dydaktyczny. Mile widziane osoby studiujące na kierunkach pedagogicznych, społecznych, absolwenci szkół medycznych itp.

Oferujemy:

 1. Umowę zlecenie
 2. Możliwość konsultacji z psychologiem dotyczących wykonywanej pracy
 3. Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach tematycznych
 4. Zdobycie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Szczegółowy zakres świadczonego wsparcia przez Asystenta obejmuje:

 • asysta w drodze z miejsca zamieszkania na zajęcia dydaktyczne odbywane w Uczelni
  i z powrotem, przy czym dotyczy to wyłącznie studentów z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie kampusu uniwersyteckiego oraz w granicach administracyjnych miasta Olsztyna,
 • asysta podczas przemieszczania się pomiędzy budynkami i salami dydaktycznymi UWM,
 • pomoc studentowi z niepełnosprawnością podczas zajęć ujętych w harmonogramie studiów w semestrze, na który przyznano wsparcie np. w formie sporządzania notatek z zajęć w przypadku, gdy student, z uwagi na niepełnosprawność nie jest w stanie wykonać ich samodzielnie,
 • adaptacja materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych
  z pisemnej na głosową, z głosowej na pisemną, itp.), jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj niepełnosprawności studenta,
 • wsparcie podczas korzystania z zasobów czytelni, bibliotek np. w wypożyczaniu niezbędnych do nauki książek lub gromadzeniu materiałów dydaktycznych,
 • dopełnianie w imieniu studenta wszelkich formalności administracyjnych związanych z tokiem studiów,
 • asysta podczas wyjazdów studyjnych lub edukacyjnych odbywających się w ramach kształcenia na Uczelni,
 • asysta w czasie odbywania przez studenta praktyk.

 

Usługa transportowa w roku akademickim 2018/2019

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych pragnie poinformować, że z dniem 10 sierpnia 2018 r. rozpoczynamy realizację usługi transportowej na rzecz studentów z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie (dowóz na praktyki studenckie, udział w sesji egzaminacyjnej oraz zajęcia związane z tokiem studiów w roku akademickim 2018/2019).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych studentów o szczegółowe zapoznanie się z treścią Zasad.

W przypadku chęci złożenia wniosku o usługę transportową zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie (ul. Oczapowskiego 12 B pok. S2/105 i S2/106, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej).

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie poszukuje Asystenta dydaktycznego dla osoby z niepełnosprawnością (3)

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie poszukuje Asystenta dydaktycznego dla osoby  z niepełnosprawnością

Warunki pracy:

- umowa zlecenie na czas sesji egzaminacyjnej  (03-16 wrzesień 2018 r.),

- wynagrodzenie 14 zł brutto za jedną godzinę pracy,

- 10 godzin wsparcia osoby z niepełnosprawnością w całym okresie rozliczeniowym,

- termin rozpoczęcia pracy do uzgodnienia z osobą wymagającą wsparcia.

Pożądane  cechy:

1) rzetelność, operatywność,

 2) zaangażowanie,

3) komunikatywność, umiejętność współpracy z osobą wymagającą wsparcia

4) cierpliwość, empatia w stosunku do osoby,

5) odporność na stres.

Zakres zadań:

Usługa asystencka dla studenta będącego osobą ze stopniem niepełnosprawności spowodowanej całościowym zaburzeniem rozwoju mieszczące się w spektrum Autyzmu (Zespół Aspergera), co powoduje trudności w kontaktach społecznych i komunikowaniu się. Osoba wykazuje trudności komunikacyjne m.in. podczas dopełniania formalności administracyjnych.

Zakres wsparcia obejmuje:

 • asystę podczas dopełniania formalności administracyjnych (dziekanat, konsultacje
   z wykładowcami),
 • wsparcie poprzez uporządkowanie spraw do zrealizowania, w szczególności  spraw związanych z zaliczeniami i egzaminami (terminy, miejsca spotkań itp.)
   oraz indywidualizacją warunków zaliczania. 

Dokumenty aplikacyjne:
CV oraz formularz kandydata należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
dorota.opolska@uwm.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, UWM Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 12 B, pokój 106/S2  w godzinach 8.00-14.00 w terminie do 17 sierpnia 2018 r.

 

III Spływ kajakowy studentów z niepełnosprawnościami

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnością do uczestniczenia trzecim spływie kajakowym po rzece Krutyni w terminie 07 - 09 września 2018 r.

W ramach wydarzenia odbędą się:

- Trzy spływy po Rzece Krutyni,

- Warsztaty psychologiczne,

- Warsztaty socjoterapii,

- Ognisko

Zainteresowanych udziałem w spływie prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie go do nas na adres dorota.filip@uwm.edu.pl;

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Udział w spływie jest bezpłatny.

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona

 

Osoba do kontaktu: Dorota Filip

tel. 89 523 38 66,

mail: dorota.filip@uwm.edu.pl).

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku.

„Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic” - szkolenie

Olsztyński Tyflopunkt Fundacji Szansa dla Niewidomych zaprasza na bezpłatne szkolenia kadry, wolontariuszy i otoczenia osób niepełnosprawnych w ramach projektu: „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic - zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków PFRON.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in:

 • jak funkcjonuje osoba z dysfunkcją wzroku w przestrzeni społecznej i zawodowej,
 • jak obsługiwać sprzęty pomocne w codziennym życiu osoby niewidomej,
 • jak profesjonalnie pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej,
 • jak obsłużyć niewidomego interesanta,
 • jakie prawa i obowiązki przysługują osobie z niepełnosprawnością wzroku,
 • jak dostosować stanowisko pracy dla osoby niewidomej i słabowidzącej                           

W Olsztynie zostaną utworzone dwie grupy po 16-ście osób, które zostaną przeszkolone w trybie jednodniowym (6h szkolenia na każdą grupę).

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST BEZPŁATNY

Termin:

12.07.2018r.  – dla kadr, pracowników i pracodawców

Rekrutacja trwa

Tel. 695966540

justyna.sobota@szansadlaniewidomych.org

kamila.arnatowicz@szansadlaniewidomych.org

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności